Categorieën
Schrijven

Hoe leer je politieke columns schrijven?

Op het eerste gezicht lijkt het schrijven van politieke columns veel eenvoudiger dan het opstellen van een objectief nieuws- of een doorwrocht opinieartikel.

Immers, je collega-journalisten hebben vaak al de nodige research met betrekking tot een bepaald onderwerp verricht. En bovendien ben je als columnist betrekkelijk vrij in het selecteren van de aspecten die je wilt behandelen. Die schijnbare eenvoud is bedrieglijk: het schrijven van politieke columns vereist veel kennis en vaardigheid.

Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen.

Welke vaardigheden heb je nodig als politiek columnist?

Ezel is ijverig aan het schrijven; zijn prullenmand is overvol met afgekeurde teksten
Schrijven blijft een inspannende klus ongeacht of je werkt met ganzenveer en papier of dat je achter je laptop schrijft.

Een eerste vereiste voor het schrijven van politieke columns is dat je bovengemiddeld helder kunt denken. En uiteraard moet je ook in staat zijn een opinie duidelijk te verwoorden. Bovendien moeten je inzichten zinnig zijn en gebaseerd op zorgvuldige research.

Verder is het van het grootste belang dat je je analyse van een bepaalde kwestie kunt voorzien van overtuigende argumenten. En bovendien moet je een en ander op onderhoudende wijze weten te presenteren.

Hoe ontwikkel je vaardigheden voor het schrijven van politieke columns?

Alles staat of valt met een onderzoekende instelling. Word je gedreven door een drang om uit te zoeken hoe de politieke wereld functioneert en daarover te schrijven? Dan beschik je over de noodzakelijke startcompetentie om te beginnen met het schrijven van politieke columns.

Het je eigen maken van theorie over het schrijven van columns kan je helpen om een beter columnist te worden. Maar je ontwikkelt je praktische vaardigheden als politiek columnist vooral door daadwerkelijk columns te gaan schrijven. Probeer daarbij de politieke kwestie die je in je stukje behandelt in een bredere context te plaatsen en oog te hebben voor de verschillende gezichtspunten.

Verder helpt het beslist als je goed belezen bent. En kennis van de wereldgeschiedenis evenals inzicht in relevante aspecten van de eerdere ontwikkelingen rond een bepaald onderwerp of streek of land is uiteraard onmisbaar.

Hoe vind je als columnist je eigen stijl?

Om je eigen stijl te vinden, verdient het aanbeveling om de teksten van je rolmodellen te bestuderen. Hoe pakten zij de bespreking van een politieke onderwerpen aan?

Met andere woorden: analyseer het werk van de politieke columnisten die je bewondert. Kijk hoe zij hun argumenten naar voren brengen en daarbij op een effectieve manier gebruik maken van anekdotes, citaten en statistieken.

Op deze manier leer je het vak en ontwikkel je uiteindelijk je eigen aanpak en stijl.

Lezers en critici van je columns

Als columnist krijg je een min of meer vaste schare volgers die graag jouw stukken lezen. Deze lezers wensen geraakt te worden door wat ze lezen tijdens hun zoektocht naar kennis en inzicht. Het kan zijn dat je lezers zich graag enige mate laten uitdagen.

En verder, niet te vergeten, veel lezers zijn op zoek naar amusement, ook als het gaat om politieke columns. Een en ander hopen ze te vinden door het lezen van je columns.

Misschien hoor je af en toe positief commentaar, maar houd ook rekening met uitgesproken negatief commentaar. Als je willekeurig het onderwerp een krachtig standpunt inneemt, is er altijd wel iemand of soms een grote groep mensen die zich beledigd voelt. Je krijgt dan vaak in minder parlementaire bewoordingen te horen wat zij van jou en je opvattingen vinden.

Het ontvangen van soms positieve en soms negatieve commentaren hoort nu eenmaal bij het vak van politiek columnist.

Dossier creatief schrijven

Dit artikel maakt deel uit van het dossier creatief schrijven. Kijk vooral ook bij Tips voor het schrijven van politieke columns.

Andere artikelen over columns of essays zijn bijvoorbeeld:

Bronnen

  • Columns schrijven; taalcentrum-vu; http://www.taalcentrum-vu.nl/taaltips/columns-schrijven.html
  • Column Writing Tips; Oon Yeoh; 2011; http://oonyeoh.squarespace.com/column-writing-tips/