Categorieën
Schrijven

Tips voor het schrijven van politieke columns

Wat zijn praktische tips als je je wilt specialiseren in het schrijven van politieke columns? Lees de twaalf belangrijkste adviezen als je je vaardigheden als columnist wilt ontwikkelen.
1. Sluit aan op de actualiteit
2. Schrijf met overtuiging
3. Baken je onderwerp scherp af
4. Heb oog voor tegengestelde standpunten
5. Zet je standpunten met feiten kracht bij
6. Maak gebruik van analogieën
7. Wees kritisch
8. Doe aan verslaggeving
9. Situeer en personaliseer je verhaal
10. Toon je passie
11. Bied een oplossing
12. Houd rekening met de schrijftips voor columns in het algemeen

1. Sluit aan op de actualiteit

Ezel is ijverig aan het schrijven; zijn prullenmand is overvol met afgekeurde teksten
Schrijven blijft een inspannende klus ongeacht of je werkt met ganzenveer en papier of dat je achter je laptop schrijft.

In een politieke column behandel je kwesties die in het nieuws zijn. Kwesties die zich op een bepaald moment niet in de belangstelling van de media verheugen, zijn meestal minder geschikt als onderwerp voor bijvoorbeeld een dagelijkse of wekelijkse column.

Als je vindt dat een bepaalde kwestie meer publieke aandacht verdient, kun je op zoek gaan naar een recente en relevante ontwikkeling rond die kwestie. Zorg dat je een duidelijk verband kunt leggen tussen een kwestie waarover je wilt schrijven en de actualiteit

2. Schrijf met overtuiging

Presenteer je opvatting over een kwestie als iets waarin je oprecht gelooft. Formuleer je argumenten daarbij op een overtuigende manier.

Stel je ondubbelzinnig, ja uitgesproken duidelijk op over een aspect van een kwestie. Houd je nooit afzijdig.

3. Baken je onderwerp scherp af

Schrijf een column over één enkel onderwerp. Zorg daarbij voor een scherpe afbakening. Anders doe je afbreuk aan je boodschap. Beperk je bij het schrijven van je column tot dat ene kernonderwerp. Alleen op die manier kun je indruk op je lezers maken en hen van de juistheid van jouw standpunt overtuigen.
Aan de andere kant, melk dat onderwerp niet helemaal uit. Voorkom dat je column overvolledig wordt.

4. Heb oog voor tegengestelde standpunten

Je toont je kracht als je laat merken dat je goed op de hoogte bent van standpunten die tegengesteld zijn aan de jouwe. Als je anticipeert op mogelijke tegenwerpingen tegen jouw standpunt, kun je lezers voor jouw standpunt winnen. Dat wil zeggen, als je in staat bent door een gedegen argumentatie tegengestelde standpunten te weerleggen. Het spreekt voor zich dat het daarvoor wel nodig is dat je over een gedegen kennis van de achtergronden van die standpunten kent.

5. Zet je standpunten met feiten kracht bij

Hoe logisch je argumentatie ook is, je maakt slechts kans je lezers te overtuigen als je harde feiten toevoegt om je standpunt kracht bij te zetten. Denk bijvoorbeeld aan enkele zorgvuldig geselecteerde statistieken of cijfers uit betrouwbare bronnen. Wees er niet te royaal mee. Bedenk dat lezers doorgaans graag iets willen leren, maar niet bedolven wensen te worden onder een stortvloed van droog feitenmateriaal.

6. Maak gebruik van analogieën

Analogieën vormen een uitkomst als je een bepaald punt wilt illustreren. Ze zijn vooral handig als het om een gecompliceerde of technische kwestie gaat. Kies bij voorkeur voor een simpele analogie uit het dagelijks leven. Dat maakt de kwestie voor de lezer doorgaans relevanter en gemakkelijker te begrijpen.

7. Wees kritisch

Mensen lezen graag een columnist die het lef heeft om kritiek te uiten op bepaalde mensen in plaats van op beleid en plannen. Natuurlijk kan het noemen van namen je in de problemen brengen, maar zolang je je niet schuldig maakt en smaad of laster en je niet allerlei grenzen overschrijdt, maakt dit je column extra aantrekkelijk om te lezen.

8. Doe aan verslaggeving

Theoretisch is het mogelijk om politieke columns te schrijven zonder aan enige verslaggeving te doen. Maar je column wordt er vaak beter op als je dat wel doet.
Om verslag van een bepaalde gebeurtenis uit te brengen, moet je je in een bepaalde situatie begeven. Op die manier krijg je een beter inzicht op wat er werkelijk aan de hand is. Je column wint daardoor aan kracht ten opzichte van een columnist die vanuit zijn ivoren toren schrijft.

9. Situeer en personaliseer je verhaal

Voorzie je verhaal waar mogelijk van een plaatselijke of regionale achtergrond. Leg ook een relatie met wat persoonlijke ervaring van jezelf of van iemand anders. Dit doet een verhaal beter aansluiten op de belevingswereld van je lezer. Het zorgt ervoor dat je column in diens ogen er meer toe doet en het maakt meer indruk.

10. Toon je passie

Lezers van columns houden in het algemeen niet van een zachte of lijdelijke aanpak. Toon je strijdlust, en binnen bepaalde grenzen misschien zelfs enige agressie of arrogantie. Wat mensen graag willen lezen is een verhaal van een columnist die vanuit zijn passie schrijft.
Als de kwestie jou als schrijver niet boeit, kun je erop rekenen dat de kwestie evenmin boeiend is voor je lezer.

11. Bied een oplossing

Het is nooit genoeg om een kwestie aan te kaarten. Zorg dat je ook met een oplossing komt. Het heeft weinig zin kritiek op een bepaald gang van zaken te hebben als je zelf geen alternatief weet. Bedenk dat mensen politieke columns lezen omdat ze hun inzicht willen vergroten en omdat ze op zoek zijn naar antwoorden. Daarin moet je als columnist dus willen voorzien.

12. Houd rekening met de schrijftips voor columns in het algemeen

Politieke columns verschillen in een aantal opzichten van algemene of persoonlijke columns, maar er zijn ook veel overeenkomsten. Daarom is het voor een beginnende politiek columnist praktisch om zich eveneens te verdiepen in de adviezen voor het schrijven van algemene columns. Denk in dit kader bijvoorbeeld aan het rekening houden met de doelgroep, bijvoorbeeld qua belangstellingswereld, maar ook qua woordgebruik. Of denk aan het belang van een bepaalde structuur van de tekst of de gewenste lengte van de column. Verder behoren natuurlijk ook een sterke openingszin en een pakkend slot tot de punten van aandacht voor elke column.

Dossier creatief schrijven

Dit artikel maakt deel uit van het dossier creatief schrijven.

Andere artikelen over columns of essays zijn bijvoorbeeld:

Bronnen

  • Columns schrijven; taalcentrum-vu; http://www.taalcentrum-vu.nl/taaltips/columns-schrijven.html
  • Column Writing Tips; Oon Yeoh; 2011; http://oonyeoh.squarespace.com/column-writing-tips/