Categorieën
Schrijven

Tips voor het schrijven van politieke columns

Wat zijn praktische tips als je je wilt specialiseren in het schrijven van politieke columns? Lees de twaalf belangrijkste adviezen als je je vaardigheden als columnist wilt ontwikkelen.
1. Sluit aan op de actualiteit
2. Schrijf met overtuiging
3. Baken je onderwerp scherp af
4. Heb oog voor tegengestelde standpunten
5. Zet je standpunten met feiten kracht bij
6. Maak gebruik van analogieën
7. Wees kritisch
8. Doe aan verslaggeving
9. Situeer en personaliseer je verhaal
10. Toon je passie
11. Bied een oplossing
12. Houd rekening met de schrijftips voor columns in het algemeen

1. Sluit aan op de actualiteit

Ezel is ijverig aan het schrijven; zijn prullenmand is overvol met afgekeurde teksten
Schrijven blijft een inspannende klus ongeacht of je werkt met ganzenveer en papier of dat je achter je laptop schrijft.

In een politieke column behandel je kwesties die in het nieuws zijn. Kwesties die zich op een bepaald moment niet in de belangstelling van de media verheugen, zijn meestal minder geschikt als onderwerp voor bijvoorbeeld een dagelijkse of wekelijkse column.

Als je vindt dat een bepaalde kwestie meer publieke aandacht verdient, kun je op zoek gaan naar een recente en relevante ontwikkeling rond die kwestie. Zorg dat je een duidelijk verband kunt leggen tussen een kwestie waarover je wilt schrijven en de actualiteit

2. Schrijf met overtuiging

Presenteer je opvatting over een kwestie als iets waarin je oprecht gelooft. Formuleer je argumenten daarbij op een overtuigende manier.

Stel je ondubbelzinnig, ja uitgesproken duidelijk op over een aspect van een kwestie. Houd je nooit afzijdig.

3. Baken je onderwerp scherp af

Schrijf een column over één enkel onderwerp. Zorg daarbij voor een scherpe afbakening. Anders doe je afbreuk aan je boodschap. Beperk je bij het schrijven van je column tot dat ene kernonderwerp. Alleen op die manier kun je indruk op je lezers maken en hen van de juistheid van jouw standpunt overtuigen.
Aan de andere kant, melk dat onderwerp niet helemaal uit. Voorkom dat je column overvolledig wordt.

4. Heb oog voor tegengestelde standpunten

Je toont je kracht als je laat merken dat je goed op de hoogte bent van standpunten die tegengesteld zijn aan de jouwe. Als je anticipeert op mogelijke tegenwerpingen tegen jouw standpunt, kun je lezers voor jouw standpunt winnen. Dat wil zeggen, als je in staat bent door een gedegen argumentatie tegengestelde standpunten te weerleggen. Het spreekt voor zich dat het daarvoor wel nodig is dat je over een gedegen kennis van de achtergronden van die standpunten kent.

5. Zet je standpunten met feiten kracht bij

Hoe logisch je argumentatie ook is, je maakt slechts kans je lezers te overtuigen als je harde feiten toevoegt om je standpunt kracht bij te zetten. Denk bijvoorbeeld aan enkele zorgvuldig geselecteerde statistieken of cijfers uit betrouwbare bronnen. Wees er niet te royaal mee. Bedenk dat lezers doorgaans graag iets willen leren, maar niet bedolven wensen te worden onder een stortvloed van droog feitenmateriaal.

6. Maak gebruik van analogieën

Analogieën vormen een uitkomst als je een bepaald punt wilt illustreren. Ze zijn vooral handig als het om een gecompliceerde of technische kwestie gaat. Kies bij voorkeur voor een simpele analogie uit het dagelijks leven. Dat maakt de kwestie voor de lezer doorgaans relevanter en gemakkelijker te begrijpen.

7. Wees kritisch

Mensen lezen graag een columnist die het lef heeft om kritiek te uiten op bepaalde mensen in plaats van op beleid en plannen. Natuurlijk kan het noemen van namen je in de problemen brengen, maar zolang je je niet schuldig maakt en smaad of laster en je niet allerlei grenzen overschrijdt, maakt dit je column extra aantrekkelijk om te lezen.

8. Doe aan verslaggeving

Theoretisch is het mogelijk om politieke columns te schrijven zonder aan enige verslaggeving te doen. Maar je column wordt er vaak beter op als je dat wel doet.
Om verslag van een bepaalde gebeurtenis uit te brengen, moet je je in een bepaalde situatie begeven. Op die manier krijg je een beter inzicht op wat er werkelijk aan de hand is. Je column wint daardoor aan kracht ten opzichte van een columnist die vanuit zijn ivoren toren schrijft.

9. Situeer en personaliseer je verhaal

Voorzie je verhaal waar mogelijk van een plaatselijke of regionale achtergrond. Leg ook een relatie met wat persoonlijke ervaring van jezelf of van iemand anders. Dit doet een verhaal beter aansluiten op de belevingswereld van je lezer. Het zorgt ervoor dat je column in diens ogen er meer toe doet en het maakt meer indruk.

10. Toon je passie

Lezers van columns houden in het algemeen niet van een zachte of lijdelijke aanpak. Toon je strijdlust, en binnen bepaalde grenzen misschien zelfs enige agressie of arrogantie. Wat mensen graag willen lezen is een verhaal van een columnist die vanuit zijn passie schrijft.
Als de kwestie jou als schrijver niet boeit, kun je erop rekenen dat de kwestie evenmin boeiend is voor je lezer.

11. Bied een oplossing

Het is nooit genoeg om een kwestie aan te kaarten. Zorg dat je ook met een oplossing komt. Het heeft weinig zin kritiek op een bepaald gang van zaken te hebben als je zelf geen alternatief weet. Bedenk dat mensen politieke columns lezen omdat ze hun inzicht willen vergroten en omdat ze op zoek zijn naar antwoorden. Daarin moet je als columnist dus willen voorzien.

12. Houd rekening met de schrijftips voor columns in het algemeen

Politieke columns verschillen in een aantal opzichten van algemene of persoonlijke columns, maar er zijn ook veel overeenkomsten. Daarom is het voor een beginnende politiek columnist praktisch om zich eveneens te verdiepen in de adviezen voor het schrijven van algemene columns. Denk in dit kader bijvoorbeeld aan het rekening houden met de doelgroep, bijvoorbeeld qua belangstellingswereld, maar ook qua woordgebruik. Of denk aan het belang van een bepaalde structuur van de tekst of de gewenste lengte van de column. Verder behoren natuurlijk ook een sterke openingszin en een pakkend slot tot de punten van aandacht voor elke column.

Dossier creatief schrijven

Dit artikel maakt deel uit van het dossier creatief schrijven.

Andere artikelen over columns of essays zijn bijvoorbeeld:

Bronnen

 • Columns schrijven; taalcentrum-vu; http://www.taalcentrum-vu.nl/taaltips/columns-schrijven.html
 • Column Writing Tips; Oon Yeoh; 2011; http://oonyeoh.squarespace.com/column-writing-tips/
Categorieën
Schrijven

Hoe leer je politieke columns schrijven?

Op het eerste gezicht lijkt het schrijven van politieke columns veel eenvoudiger dan het opstellen van een objectief nieuws- of een doorwrocht opinieartikel.

Immers, je collega-journalisten hebben vaak al de nodige research met betrekking tot een bepaald onderwerp verricht. En bovendien ben je als columnist betrekkelijk vrij in het selecteren van de aspecten die je wilt behandelen. Die schijnbare eenvoud is bedrieglijk: het schrijven van politieke columns vereist veel kennis en vaardigheid.

Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen.

Welke vaardigheden heb je nodig als politiek columnist?

Ezel is ijverig aan het schrijven; zijn prullenmand is overvol met afgekeurde teksten
Schrijven blijft een inspannende klus ongeacht of je werkt met ganzenveer en papier of dat je achter je laptop schrijft.

Een eerste vereiste voor het schrijven van politieke columns is dat je bovengemiddeld helder kunt denken. En uiteraard moet je ook in staat zijn een opinie duidelijk te verwoorden. Bovendien moeten je inzichten zinnig zijn en gebaseerd op zorgvuldige research.

Verder is het van het grootste belang dat je je analyse van een bepaalde kwestie kunt voorzien van overtuigende argumenten. En bovendien moet je een en ander op onderhoudende wijze weten te presenteren.

Hoe ontwikkel je vaardigheden voor het schrijven van politieke columns?

Alles staat of valt met een onderzoekende instelling. Word je gedreven door een drang om uit te zoeken hoe de politieke wereld functioneert en daarover te schrijven? Dan beschik je over de noodzakelijke startcompetentie om te beginnen met het schrijven van politieke columns.

Het je eigen maken van theorie over het schrijven van columns kan je helpen om een beter columnist te worden. Maar je ontwikkelt je praktische vaardigheden als politiek columnist vooral door daadwerkelijk columns te gaan schrijven. Probeer daarbij de politieke kwestie die je in je stukje behandelt in een bredere context te plaatsen en oog te hebben voor de verschillende gezichtspunten.

Verder helpt het beslist als je goed belezen bent. En kennis van de wereldgeschiedenis evenals inzicht in relevante aspecten van de eerdere ontwikkelingen rond een bepaald onderwerp of streek of land is uiteraard onmisbaar.

Hoe vind je als columnist je eigen stijl?

Om je eigen stijl te vinden, verdient het aanbeveling om de teksten van je rolmodellen te bestuderen. Hoe pakten zij de bespreking van een politieke onderwerpen aan?

Met andere woorden: analyseer het werk van de politieke columnisten die je bewondert. Kijk hoe zij hun argumenten naar voren brengen en daarbij op een effectieve manier gebruik maken van anekdotes, citaten en statistieken.

Op deze manier leer je het vak en ontwikkel je uiteindelijk je eigen aanpak en stijl.

Lezers en critici van je columns

Als columnist krijg je een min of meer vaste schare volgers die graag jouw stukken lezen. Deze lezers wensen geraakt te worden door wat ze lezen tijdens hun zoektocht naar kennis en inzicht. Het kan zijn dat je lezers zich graag enige mate laten uitdagen.

En verder, niet te vergeten, veel lezers zijn op zoek naar amusement, ook als het gaat om politieke columns. Een en ander hopen ze te vinden door het lezen van je columns.

Misschien hoor je af en toe positief commentaar, maar houd ook rekening met uitgesproken negatief commentaar. Als je willekeurig het onderwerp een krachtig standpunt inneemt, is er altijd wel iemand of soms een grote groep mensen die zich beledigd voelt. Je krijgt dan vaak in minder parlementaire bewoordingen te horen wat zij van jou en je opvattingen vinden.

Het ontvangen van soms positieve en soms negatieve commentaren hoort nu eenmaal bij het vak van politiek columnist.

Dossier creatief schrijven

Dit artikel maakt deel uit van het dossier creatief schrijven. Kijk vooral ook bij Tips voor het schrijven van politieke columns.

Andere artikelen over columns of essays zijn bijvoorbeeld:

Bronnen

 • Columns schrijven; taalcentrum-vu; http://www.taalcentrum-vu.nl/taaltips/columns-schrijven.html
 • Column Writing Tips; Oon Yeoh; 2011; http://oonyeoh.squarespace.com/column-writing-tips/
Categorieën
Schrijven

Hoe begin je met het schrijven van columns?

Alle begin is moeilijk. Dat geldt ook voor het schrijven van columns. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten als je wilt beginnen met het leren schrijven van columns en essays? Hoe zit het bijvoorbeeld met zelfkritiek en herschrijven? Moet je elke dag iets schrijven? Welke rol spelen verhaaltjes, anekdotes, citaten, humor en verrassingen in je columns?

Algemene tips voor het leren schrijven van columns

Ezel is ijverig aan het schrijven; zijn prullenmand is overvol met afgekeurde teksten
Schrijven blijft een inspannende klus, als je werkt met ganzenveer en papier of met moderne middelen zoals de pc

Wees niet te kritisch in het begin

Hoewel je eindproduct uiteraard aan je kwaliteitsnormen moet voldoen, geldt dat niet voor je eerste conceptversies. Het is van belang je eigen kritische oordeel dat je conceptcolumn bij nalezen ‘niets is’ op te schorten.

Je eerste concept bevat de belofte van een voltooide column, niets meer, maar vooral ook niets minder. Van niets komt niets. En van iets, komt iets anders, misschien uiteindelijk wel een geslaagde column.

Beschouw herschrijven als ontdekkingsreis

Volgens Don Murray schrijf je om te ontdekken wat je wilt zeggen. En je herschrijft je tekst om te ontdekken wat je feitelijk hebt gezegd. En daarna herschrijf je om dit aan je lezers duidelijk te maken.

Hoe ga je om met jargon of informeel taalgebruik?

Wees zo spaarzaam mogelijk met jargon, maar ook met al te informeel taalgebruik. Als je er gebruik van maakt, doe dat dan doelbewust. Besteed de nodige aandacht aan de leesbaarheid van je column of essay.

Gebruik verhaaltjes en anekdotes

Met het gebruik van compacte verhaaltjes of verhalende elementen kun je je persoonlijke essay kracht bij zetten. Een goed geselecteerd verhaaltje aan het begin van je essay trekt de lezer direct de wereld van de schrijver binnen. Het is het mooiste als het verhaaltje of de anekdote niet alleen een aardige illustratie vormt, maar ook de betekenis van het essay of de column als geheel kracht bij zet.

Voorbeeld

Om toegelaten te worden tot de universiteit van je keuze, moet je in de Verenigde Staten in een persoonlijk essay motiveren waarom je vindt dat jij die toelating verdient. In het boek Perfect Personal Statements van Mark Alan Stewart staat daarvan een fraai voorbeeld van een potentiële rechtenstudent.

Het begin ervan luidt in een min of meer vrije vertaling als volgt:
‘Mijn belangstelling voor het recht begon met donuts. Als kind oefende ik thuis mijn overtuigingskracht als we discussieerden over een eerlijke verdeling van de donuts onder de gezinsleden. Mijn ouders behoorden tot de gedachteschool dat de grootste mensen de meeste donuts verdienden. Als de jongste in het gezin geloofde ik vurig in het ‘iedereen-evenveel’-beginsel. De discussies waren vaak fel, maar als het ging om de verdeling van de donuts streed ik tegen elke prijs voor de gerechtigheid.’

Bovenstaande passage wordt behandeld in hoofdstuk 3 ‘Matters of Style’ uit Joe Schall’s Writing Personal Statements and Scholarship Application Essays
Joe Schall merkt daarin op dat dit voorbeeld niet alleen effectief is vanwege zijn scherpzinnigheid die eruit spreekt. Maar ook omdat het:

 • efficiënt is qua bijzonderheden
 • geestig en verrassend is geformuleerd
 • goed toegespitst is op het thema
 • er een universele aantrekkingskracht vanuit gaat
 • het iets te zeggen heeft.

De aankomend student is geïnteresseerd in rechtvaardigheid. Dit had hij al op jonge leeftijd toen beslissingen over goed en kwaad betrekking hadden op de verdeling van donuts.

Verderop in het essay behandelde de aankomend student zijn ideeën over rechtvaardigheid op een hoger niveau. Hij stelde kwesties als armoede, nationalisme en vooroordelen aan de orde en benadrukte daarbij zijn passie om deze via het recht aan te pakken.

Tegen het eind van zijn essay vatte hij een en ander samen met: ‘Op deze overtuigingen berust mijn identiteit’.

Met bovenstaande eenvoudige middelen had de aankomend student een indrukwekkende inleiding van zijn essay voor de toelating tot de door hem gewenste opleiding geformuleerd.

Zorg voor een pakkend begin en einde

Met een pakkend citaat aan het begin van je column bied je de lezer direct de gewenste context. Bovendien heb je tegelijkertijd een krachtige eerste zin geformuleerd. Immers, als het citaat niet krachtig was, was de betreffende uitspraak nooit tot een citaat gepromoveerd.

Gebruik dat citaat vervolgens om er het belang voor je leven (als het om een persoonlijke column gaat) of het belang van een bepaalde kwestie (als het om een politieke column gaat) te benadrukken.

Wees spaarzaam met een al te bekend citaat, omdat dit dan als cliché functioneert.

Overigens, een citaat past niet alleen aan het begin. Citaten kunnen ook functioneel zijn ergens in het midden of aan het eind van je essay of column. Bijvoorbeeld om een bepaald punt te benadrukken.

Doseer humor en verrassing

Echte humor kan bijdragen aan het slagen van een persoonlijke column of essay. Toepassing van gewilde grappigheid en trucs heeft daarentegen vaak een tegengesteld effect van wat je wilt bereiken. Wees er daarom zuinig mee.

Een van de vuistregels bij het gebruik van humor of verrassing is dat je die op jezelf richt, zonder daarbij jezelf te ondermijnen. Houd een en ander kort. Een uitgekauwde grap smaakt slechts weinig lezers. Bedenk verder dat humor een betrekkelijk subjectief gegeven is: wat de een geweldig vindt, is voor de ander alleen maar ergerlijk.

Leer schrijven door er elke dag mee bezig te zijn

Don Murray ziet schrijven als een ontdekkingsproces. Alleen door te schrijven, ontdek je wat je wilt zeggen en op welke manier je dat wilt doen. Volgens hem ken je het verhaal pas nadat je het hebt geschreven.

Cynthia Gorney begint het concipiëren van haar columns voor de Washington Post met wat gebabbel. Ze verrast zichzelf door het verhaal wat ze wil vertellen, halverwege de pagina te ontdekken.

Het is een cliché, maar een ons praktijk weegt zwaarder dan een ton theorie. Nadat je een globaal beeld hebt gekregen van wat er bij het schrijven van columns komt kijken, kun je het beste gaan oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Dat is de snelste weg om te leren hoe je geslaagde columns kunt schrijven.

Dossier creatief schrijven

Dit artikel maakt deel uit van het dossier creatief schrijven.

Andere artikelen over columns of essays zijn bijvoorbeeld:

Bronnen

 • Donald Murray; Wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Murray_(writer)
 • Perfect Personal Statements; Mark Alan Stewart; New York: Simon & Schuster Macmillan, 1996
 • Writing Personal Statements and Scholarship Application Essays;Joe Schall; http://www.personal.psu.edu/u3w/WPSSample.pdf
Categorieën
Schrijven

Persoonlijke columns en essays

In het algemeen zijn persoonlijke columns korter en vooral ook luchtiger dan persoonlijke essays, maar de grens ertussen is vloeiend.
Wat hieronder over persoonlijke columns wordt geschreven, geldt in beginsel ook voor persoonlijke essays. Hetzelfde geldt voor de tips voor deze bijzondere vormen van creatief schrijven.

Eigenschappen van de persoonlijke column

Ezel is ijverig aan het schrijven; zijn prullenmand is overvol met afgekeurde teksten
Schrijven blijft een inspannende klus ongeacht of je werkt met ganzenveer en papier of dat je achter je laptop schrijft.

Een succesvolle persoonlijke column (en dat geldt in nog sterkere mate voor het persoonlijk essay) vereist onder meer kritisch denken, kritisch communiceren en kritisch herschrijven.

Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om zelftherapie, maar om de beheersing van de schrijfkunst. Niet het doen van ontboezemingen, maar het exploreren staat voorop.

De stijl van  persoonlijke columns of een persoonlijk essays maakt het mogelijk innerlijke conflicten en psychische kronkels bloot te leggen. Dergelijke columns of essays zijn:

Informeel

Als auteur van persoonlijke essays of columns praat je graag tegen jezelf. Op die manier bouw je een vertrouwelijke band met zijn lezers. Je doet dit door vragen te stellen en die nog op dezelfde pagina te beantwoorden.

Zo kun je ingaan op vragen die een denkbeeldige lezer zou kunnen stellen. Bijvoorbeeld in de trant van: “Nou ja, je kunt nu wel x stellen, maar heb je al aan y gedacht?’ Op die manier kun je een levendig vraag- en antwoordspel uitbeelden. Je gaat dan als het ware een vriendelijk gesprek aan met de lezer.

Herkenbaar

In wezen draait de persoonlijke column vooral om de schrijver: over wat hijzelf denkt en doet. Wat een dergelijke column voor jouw lezer interessant maakt, is dat hij in jouw persoonlijke ontboezemingen de universele aspecten ervan herkent.

Als je als schrijver een bepaald inzicht met je lezers wilt delen, maak je eerder contact met je publiek door in de ik-vorm te vertellen wat je is overkomen, dan door te melden dat er in geval x dit of dat kan gebeuren.

Feitelijk is ‘ik’ een manier om ‘wij’ te zeggen. Beschouw het als een uitnodiging aan de lezer om het gevoel van de ik-figuur te delen. Het maakt de eigen ervaringen van de lezer minder eenzaam.

Eerlijk en open

Als schrijver van een sterk persoonlijke column vertel je waarschijnlijk over je grootste angsten, over de kwesties waarmee je worstelt, de dingen waar je van walgt, maar ook de dingen waarnaar je verlangt of die jou in verrukking brengen.

Als schrijver van echt persoonlijke columns of essays kun je jezelf in verlegenheid brengen door in je columns zo eerlijk mogelijk tegen en over jezelf te zijn. Houd er rekening mee dat een dergelijke oprechtheid felle en/of harde, negatieve reacties bij je lezers kan oproepen.

Wil je op deze manier met succes schrijven, dan moet je bereid zijn om zeer ver te gaan in je zelfanalyses en om al je overtuigingen tegen het licht te houden. Al explorerend en zoekend naar de helderste formuleringen, leer je dan jezelf beter kennen.

Strijd tussen tegenstellingen

In een persoonlijke column ga je als het ware met je zelf een debat aan. Zuiver voor je plezier. Op die manier kun je een debat met je eerdere veronderstellingen aangaan. Op deze manier kun je ook je innerlijke conflicten blootleggen.

Je laat een strijd tussen de tegenstellingen ontbranden. Daarmee daag je niet alleen je eigen vooroordelen en andere veronderstellingen uit, maar ook die van de lezer. En je ontdekt wat werkelijk jou beweegt, dus wat je diepste drijfveren zijn. En je hoopt dat je lezer daar ook iets aan heeft.

Associatief

Een persoonlijke column volgt zelden een rechte lijn. In een dergelijk stukje wordt geregeld een aantal schrijfregels overtreden. Zo beperkt zo’n column of essay zich vaak niet tot één enkel onderwerp. Sterker nog, de verschillende onderwerpen daarin worden door middel van associatie, schijnbaar van de hak op de tak, met elkaar in verband gebracht. Daarom maakt de persoonlijke column een zeldzaam flexibele manier van schrijven mogelijk.

Wat maakt persoonlijke columns en essays aantrekkelijk voor lezers?

Volgens Don Murray (1924-2006), columnist, schrijfcoach en winnaar van de Pulitzer Price, is de persoonlijke schrijfstijl van een auteur de belangrijkste factor om een lezerspubliek te trekken. Als de belangrijke elementen bij het ontwikkelen van een schrijfstijl beschouwt hij:

 • het vertellen van specifieke details
 • de woordkeus
 • de zinsbouw
 • het zinsritme
 • de invalshoek

Murray adviseert om bij het schrijven je af te vragen wat de lezer mogelijk ervan zou denken of hoe de lezer erop zou reageren.

In zijn boek Crafting a Life geeft hij blijk van een opmerkelijk inzicht. Hij gelooft  dat het voor effectief schrijven, in het bijzonder het schrijven van persoonlijke essays, nodig is dat de schrijver zijn diepste gedachten en gevoelens deelt met zijn lezer. Het gaat dan vaak om  gedachten en gevoelens die de lezer zelf ook kent, maar misschien voor zichzelf ontkent.

Voor Murray ligt daarin de kracht van het essay. Schrijvers zijn echter vaak om uiteenlopende redenen huiverig om zoveel persoonlijke details over hun leven prijs te geven.

Hoe vind je onderwerpen voor persoonlijke columns of essays?

Een vuistregel luidt: kies voor een kwestie waarmee je onlangs persoonlijk bent geconfronteerd. Het schrijven over een onderwerp dat voor jou actueel is, vergroot de kans op een met passie geschreven stuk met kleurrijke details. Don Murray heeft een aantal tips voor het schrijven van een sterk persoonlijke column.

Dossier creatief schrijven

Dit artikel maakt deel uit van het dossier creatief schrijven.

Andere artikelen over columns of essays zijn bijvoorbeeld:

Bronnen

 • Donald Murray; Wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Murray_(writer)
 • Tips for Writing a Personal Essay; Chip Scanlan; 25 augustus 2002; http://www.poynter.org/uncategorized/2067/tips-for-writing-a-personal-essay/
Categorieën
Schrijven

Hoe vind je geschikte onderwerpen voor je columns?

Waar vind je inspiratie voor je columns? Natuurlijk heb je altijd een opschrijfboekje of iets anders bij je waarin je je ingevingen voor onderwerpen kunt vastleggen. Daarin kun je dan grasduinen op een moment dat je geen onderwerp om over te schrijven kunt bedenken. Maar wat als je documentatie je niet helpt aan een geschikt onderwerp voor je column? Wellicht heb je dan iets aan de volgende tips om je writer’s block te overwinnen.

Inspiratiebronnen voor het schrijven van columns

Afbeelding van boek Essays schrijven: van columns tot persoonlijke essays. UItgeverij Augustus
Essays schrijven: van columns tot persoonlijke essays (bol.com)

Ideeën voor onderwerpen om je column over te schrijven zijn bijvoorbeeld:

Tips van de New York Times voor het vinden van een onderwerp voor een column

In de New York Times vind je 10 ideeën (met links naar voorbeelden) om columns en andere vormen van persoonlijke creatieve non-fictie te schrijven. Zeven daarvan worden hieronder in beknopte vorm besproken.

Tip 1: Modelleer jouw stuk naar een van je favoriete columns

Je kunt inspiratie putten uit reeds gepubliceerde columns. Misschien wil je een soortgelijke aanpak van een bepaalde kwestie volgen. Of wellicht wil je over een vergelijkbaar onderwerp schrijven. Of het stuk als model gebruiken qua omvang, toon of nog andere aspecten.

Tip 2: Richt je op een bepaalde geografische locatie

Je kunt je persoonlijke beleving van en ervaringen met een bepaald dorp of stad tot onderwerp van je column of rubriek maken. Denk bijvoorbeeld aan een artikel over een sportclub, muziekgezelschap of over bijzondere eethuisjes of restaurants, of over wat je als toerist daar beslist niet mag missen.

Tip 3: Neem een intrigerende foto of afbeelding als uitgangspunt

Bewaar foto’s en andere afbeeldingen die je intrigeren. Probeer eens te schrijven over herinneringen gedachten en/of gevoelens die een foto of afbeelding oproept. Of bedenk wat iemand die op de foto staat, zou kunnen denken. Of wat voor conversatie of discussie een gezelschap op de foto zou kunnen voeren.

Tip 4: Concipieer een reactie op een artikel, column of blogpost

Een snelle en gemakkelijke manier om een beginnetje te maken is een artikel, column of blogpost als uitgangspunt te nemen en daarop in eerste instantie een ruwe reactie te schrijven. Dit doe je het beste aan de hand van prikkelende artikelen. Je kunt dit daarna eventueel omwerken tot bijvoorbeeld een opiniestuk, een hoofdartikel of een gastblog.

Tip 5: Schrijf over een recente amusante of frustrerende gebeurtenis

Heb je onlangs iets grappigs of frustrerends of iets dat in andere zin opmerkelijk is, meegemaakt? Schrijf erover. Bijvoorbeeld in de vorm van een stukje in je dagboek of als klacht. En zorg dat het levendig en energiek geformuleerd is.

Tip 6: Neem in je column een voorschot op de toekomst

Schrijf alvast je eigen necrologie of aankondiging van je bruiloft. Afhankelijk van wat het beste bij je past. Wie weet word je later nog eens beroemd. Wat zou iemand dan over jouw leven schrijven?

Tip 7: Schrijf over eten en drinken

Een onuitputtelijk onderwerp. Schrijf over een opmerkelijke maaltijd (in positieve of negatieve zin) of over een lievelingsgerecht.

Wat zijn geschikte onderwerpen voor persoonlijke columns volgens Donald Murray?

Schrijven vanuit je hart: de kunst van het creatief schrijven; Natalie Goldberg; uitgeverij Altamira, 2012
Schrijven vanuit je hart (bol.com)
Van Donald Murray (1924-2006), columnist schrijfcoach en winnaar van de prestigieuze Pulitzer Price, zijn de volgende schrijfadviezen voor sterk persoonlijke columns. Ben je op zoek naar een onderwerp voor een column? Stel jezelf dan de volgende, persoonlijke vragen:

 • Waaraan denk je als je niet denkt?
 • Wat maakt je kwaad?
 • Wat maakt jou gelukkig?
 • Welke keerpunten in je leven wil je graag begrijpen?
 • Waarover zou je schrijven als je de moed had?

Of het wel verstandig is om de antwoorden op bovenstaande vragen zonder enige terughoudendheid in beginsel met de hele wereld te willen delen, is iets wat je je beter kunt afvragen voordat je een tekst publiceert.

Wat je in deze moderne tijd met internet en sociale media eenmaal openbaar hebt gemaakt, kun je niet of slechts met grote moeite weer uit de resultaten van de zoekmachines verwijderd krijgen. Het is de kunst een balans te vinden tussen wat een persoonlijke column voor lezers interessant maakt en het beschermen van je privéleven.

Je drijfveren als inspiratie voor columns

Als je weet wat jou beweegt, kan dat je helpen bij het vinden van inspiratie voor je schrijfwerk. In zijn boek Crafting a Life vertelt Donald Murray over zijn eigen drijfveren. Hij meldt, vrij geïnterpreteerd, onder meer dat hij schrijft om:

 • te vertellen wie hij is
 • zichzelf te ontdekken
 • zijn leven structuur te geven
 • zijn leven te begrijpen
 • zijn draken en demonen uit te dagen en te verslaan
 • zijn ambacht als schrijver uit te oefenen
 • geheel op te gaan in zijn werk
 • wraak te nemen
 • zijn inzichten te delen
 • te voorkomen dat hij zich verveelt
 • zich belangrijke gebeurtenissen te herinneren en/of deze te gedenken

Dossier columns

Dit artikel maakt deel uit van het dossier columns. Andere artikelen in dit dossier hebben bijvoorbeeld betrekking op:

Bronnen

 • 10 Personal Writing Ideas; New York Times Features; http://learning.blogs.nytimes.com/teaching-topics/teaching-topics-10-personal-writing-ideas/
 • Murray; Wikipedia; voor het laatst geraadpleegd op 14-02-2014; http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Murray_(writer)