Financiën

Informatie over onderwerpen die verband houden met geldzaken. Denk bijvoorbeeld aan artikelen over welke antwoorden je zou kunnen geven op de sollicitatievraag wat je wilt verdienen.  Of aan een artikel over bijstandsverhaal. Of aan een artikel over de vraag of je een second opinion vergoed krijgt uit de basisverzekering of dat je die zelf al dan niet deels moet betalen. Of aan een artikel over het verzekeren van je muziekinstrument tegen schade of verlies of tegen diefstal uit de woning.

apr 232016
 

Wat als er bij jou thuis is ingebroken en de dieven hebben je muziekinstrumenten meegenomen? Wat is je situatie als je het slachtoffer bent van diefstal met braak (bijvoorbeeld omdat er braakschade is aan de achterdeur of voordeur van je woning)? Stel dat daarbij onder meer muziekinstrumenten van jou en je kinderen zijn gestolen? Denk bijvoorbeeld aan jouw dierbare en onvervangbare viool die je van je grootvader hebt geërfd. Of […]

apr 232016
 

Welk type verzekering dekt de schade aan of verlies van je muziekinstrument? Valt jouw instrument misschien ‘gewoon’ onder je inboedelverzekering? Of is het nodig een aanvullende kostbaarhedenverzekering en/of een muziekinstrumentenverzekering af te sluiten? Wat zijn globale aandachtspunten bij deze verzekeringen qua polisvoorwaarden, dekking en premies? Heb je voor jouw muziekinstrument echt een bijzondere verzekering nodig tegen schade of verlies? Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen: Wat is het […]

nov 262014
 

Over bijstandsverhaal door de gemeente op ex-partners van bijstandsgerechtigden met en zonder kinderen doen wilde verhalen de ronde. Het lijkt soms wel of de gemeente de voormalige partner van iemand die bijstand geniet het vel van de oren haalt. Maar is dat ook zo? Begaat de gemeente die bijstand verhaalt meestal een groot onrecht? Of is er vaak iets anders aan de hand? Hoe zit het in werkelijkheid met deze […]

aug 102014
 

Wat is een goed antwoord op de vraag: ‘Wat wil je verdienen? Als sollicitant krijg je op een gegeven moment tijdens je sollicitatiegesprek die onvermijdelijke vraag te horen. Welk antwoord past daarop? Wat moet je als sollicitant echt weten voordat je gaat antwoorden? Op welke valkuilen moet je letten? Welk antwoord geef je bijvoorbeeld op de vraag naar je huidige salaris als dat een stuk lager ligt dan je in […]