Categorieën
Financiën

Je muziekinstrument verzekeren tegen diefstal uit de woning?

Wat als er bij jou thuis is ingebroken en de dieven hebben je muziekinstrumenten meegenomen? Wat is je situatie als je het slachtoffer bent van diefstal met braak (bijvoorbeeld omdat er braakschade is aan de achterdeur of voordeur van je woning)? Stel dat daarbij onder meer muziekinstrumenten van jou en je kinderen zijn gestolen? Denk bijvoorbeeld aan jouw dierbare en onvervangbare viool die je van je grootvader hebt geërfd. Of aan de nog zo goed als nieuwe zilveren dwarsfluit van je dochter. Of aan de gehuurde klarinet van je zoon. Ben je, financieel gezien? eigenlijk wel goed verzekerd tegen deze situatie? Hoe zit het met een inboedelverzekering, kostbaarhedenverzekering en een muziekinstrumentenverzekering? Waarop moet je allemaal letten als je dergelijke verzekeringen afsluit voor jouw muziekinstrument?

Foto van GEWA-viool Maestro 56
GEWA Maestro 56 viool (bol.com)

Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen.

Welke soorten verzekeringen zijn er voor je muziekinstrument?

foto van gitaar in koffer
Wil je je kostbare muziekinstrument alleen door een koffer of ook door een verzekering tegen schade beschermen?

Je muziekinstrument kan tegen onverwachte schade of verlies zijn verzekerd. Dit kan op verschillende manieren door middel van een

Inboedelverzekering

In beginsel dekt je inboedelverzekering bij diefstal met braak in je woning onder meer schade of verlies van je eigen spullen en die van de meeverzekerde personen op je polis (zoals je echtgenoot of echtgenote of geregistreerd partner en je kinderen en (schoon)ouders mits deze allemaal inwonend zijn).

De gehuurde klarinet van je zoon behoort niet tot het eigendom van jou of je gezinsleden en wordt in beginsel dus niet gedekt door een inboedelverzekering. Waarschijnlijk moest je bij het huren van het instrument een speciale verzekering via de verhuurder van het instrument afsluiten en kun je daarop nu een beroep doen.

Maar hoe zit het met je eigen verdwenen viool en met de dwarsfluit van je dochtertje? Diefstal met braak geldt namelijk als een type ‘van buiten komend onheil’ waartegen inboedelverzekeringen in beginsel dekking bieden.

Omdat er sprake is van braaksporen heb je in beginsel recht op een uitkering van je inboedelverzekering. Dat zou anders zijn geweest als de dieven bijvoorbeeld door een raam of een niet vergrendelde deur naar binnen konden komen. Bij ernstige nalatigheid of zorgeloosheid van de verzekerden, keert de verzekeringsmaatschappij namelijk niet uit.

Jouw viool en de fluit van je dochtertje maken weliswaar deel uit van de verzekerde inboedel, maar muziekinstrumenten worden doorgaans slechts tot een relatief laag bedrag gedekt. Bovendien geldt soms een eigen risico.

Kostbaarhedenverzekering

Foto van Gewa elektrische viool
Gewa E-viool novita (bol.com)

Een kostbaarhedenverzekering is aanvullend op een inboedelverzekering. In geval van diefstal met braak krijg je voor het verlies van de eigen instrumenten van jou en je gezin een hogere uitkering dan het geval zou zijn als je alleen een inboedelverzekering zou hebben afgesloten.

Je muziekinstrument of muziekinstrumenten komen dan te staan op een zogenaamde lijst bijzondere bezittingen. Daarop geef je onder meer voor elk instrument op wat het merk, bouwjaar, serienummer en de aankoopdatum en aankoopprijs is.

Let erop dat de kostbaarhedenverzekering in beginsel uitsluitend muziekinstrumenten voor amateurs dekt. Mocht je een instrument van concertkwaliteit bezitten, (dus een beroepsinstrument) of door de verzekeraar voor een professional worden aangezien, kun je overwegen om een bedrijfsverzekering voor dat muziekinstrument af te sluiten.

Muziekinstrumentenverzekering

Een muziekinstrumentenverzekering heeft een ruimere dekking dan een kostbaarhedenverzekering. Bedenk dat een muziekinstrumentenverzekering aanvullend is op een kostbaarhedenverzekering die zelf weer aanvullend is op een inboedelverzekering.

Let bij het afsluiten van een instrumentenverzekering dan ook op het risico van een dubbele verzekering. Doorgaans sluit je een instrumentenverzekering daarom af bij dezelfde verzekeraar als je inboedel- en kostbaarhedenverzekering. Een afzonderlijke instrumentenverzekering bij een andere verzekeringsmaatschappij is ook mogelijk, maar vaak liggen de verzekeringspremies dan hoger en als je een beroep op de verzekering moet doen, is de afwikkeling wat minder eenvoudig.

De hoogte van de uitkering van de verzekering

De hoogte van de uitkering hangt bij diefstal met braak af van de vraag of je conform de polisvoorwaarden verzekerd bent tegen de aankoopprijs of de nieuwwaarde dan wel tegen de dagwaarde van de gestolen goederen. Soms geldt er een maximaal bedrag dat bij diefstal van een muziekinstrument wordt uitgekeerd.

Voor de waardebepaling van een instrument moet je vaak een aankoopbewijs of een recent taxatierapport overleggen. Recent wil doorgaans zeggen dat het taxatierapport maximaal een jaar eerder door een erkend taxateur of de bouwer van uw instrument is opgesteld; maar in sommige gevallen worden taxaties tot drie jaar eerder door de verzekeraar geaccepteerd.

De kleine lettertjes van de polisvoorwaarden

Om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor een schadevergoeding door de verzekeraar gelden soms uitgebreide voorwaarden, de zogenaamde ‘kleine lettertjes’ van de verzekering. Zo moet het bijvoorbeeld gaan om diefstal met braaksporen wil je in aanmerking te komen voor een uitkering van je verzekering.

Soms heb je bovendien een politiekeurmerk ‘Veilig wonen’ nodig om voor een schadevergoeding van de ontvreemde spullen in aanmerking te komen.

Ook ben je als verzekerde vaak verplicht om het misdrijf (dus de diefstal van de bij jou thuis gestolen spullen) binnen 24 uur aan de politie te melden. Bovendien moet je een politierapport of afschrift daarvan kunnen overleggen.

Verschillen tussen de verzekeraars

Al komen de polisvoorwaarden van de verschillende verzekeraars op veel punten met elkaar overeen. Toch zijn er ook onderlinge verschillen tussen de verzekeringen Zo kunnen de minimale en maximale looptijd van de verzekering per maatschappij verschillen. Soms kun je een instrumentenverzekering slechts met een totale looptijd van 5 jaar afsluiten.

Ook het verzekerde bedrag kan aan een maximum verbonden zijn. Sommige verzekeraars hebben het maximaal verzekerde bedrag op 10.000 euro gesteld. Dat is relatief weinig als je bedenkt hoeveel een professioneel muziekinstrument waard kan zijn. In een aantal gevallen kun je voor bijzonderheden maatwerk met je verzekeraar afspreken.

Als je door de bomen het bos niet meer ziet, kan het zinvol zijn om met een onafhankelijk tussenpersoon over de beste mogelijkheden voor de verzekering van jouw muziekinstrument te overleggen.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 6 mei 2012 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Muziekinstrument en verzekering tegen diefstal uit de woning’.

Dossiers Zelf muziek maken en Financiën

Dit artikel maakt deel uit van het dossier zelf muziek maken en het dossier financiën.

Bronnen

Bovenstaand artikel is mede gebaseerd op de polisvoorwaarden van een groot aantal verzekeraars.

Categorieën
Financiën

Je muziekinstrument verzekeren tegen schade of verlies?

Welk type verzekering dekt de schade aan of verlies van je muziekinstrument? Valt jouw instrument misschien ‘gewoon’ onder je inboedelverzekering? Of is het nodig een aanvullende kostbaarhedenverzekering en/of een muziekinstrumentenverzekering af te sluiten? Wat zijn globale aandachtspunten bij deze verzekeringen qua polisvoorwaarden, dekking en premies? Heb je voor jouw muziekinstrument echt een bijzondere verzekering nodig tegen schade of verlies?

Foto van GEWA-viool Maestro 56
GEWA Maestro 56 viool (bol.com)

Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen:

Wat is het nut van verzekering van je muziekinstrument?

foto van gitaar in koffer
Wil je je kostbare muziekinstrument alleen door een koffer of ook door een verzekering tegen schade beschermen?

Natuurlijk ga je altijd zorgvuldig om met je kostbare muziekinstrument. Toch kan het gebeuren dat jouw instrument schade oploopt. Bijvoorbeeld schade die je per ongeluk zelf hebt veroorzaakt of die, al dan niet opzettelijk, door anderen is toegebracht.
Ook is het mogelijk dat je, ondanks goed opletten, toch je muziekinstrument door verlies of diefstal kwijtraakt.

De emotionele schade van je beschadigde of verloren instrument valt niet in geld uit te drukken, maar de kosten van reparatie of vervanging zijn dat wel. Als je muziekinstrument goed verzekerd is, kun je met de uitkering door de verzekering (een deel van) de reparatiekosten of vervangingskosten betalen.

In het algemeen is het zinvol een verzekering af te sluiten voor die muziekinstrumenten die je, financieel gezien, niet of niet gemakkelijk kunt vervangen. Een goed verzekerd instrument bezorgt je het veilige gevoel dat je altijd geld beschikbaar hebt voor reparatie of vervanging.

Ben je tegen de volgende schade of het volgende verlies verzekerd?

Foto van Gewa elektrische viool
Gewa E-viool novita (bol.com)

Er is een groot aantal situaties denkbaar waarbij je het risico op beschadiging of verlies van je muziekinstrument loopt.
Neem bijvoorbeeld de volgende gevallen:

 • Er wordt bij jou thuis ingebroken. Er is braakschade, maar het ergste van alles is dat je kostbare viool uit je woning is gestolen.
 • Stel je struikelt op straat, op weg naar de muziekschool over een ongelijke stoeptegel. Je haakjesharp heeft nu lelijke barsten of scheuren in het hout en moet worden gerepareerd of zelfs vervangen door een ander instrument.
 • Iemand loopt of rijdt je omver en je komt ten val, terwijl de dader ervandoor gaat. Je gitaar is geplet.
 • Na een zwaar vermoeiend kamerconcert ga je met de trein naar huis. Je vergeet je cello.
 • Tijdens een gezellig samenspel met andere instrumentalisten bij jou thuis, leg je je dwarsfluit even op de stoel naast je. Een van je kinderen gaat er per ongeluk op zitten.
 • Op weg naar huis na een middagconcertje in een verzorgingshuis haal je nog snel even wat boodschappen. Zekerheidshalve berg je je altsaxofoon in de kofferbak van je auto. Als met je boodschappen terugkomt, is er ingebroken in je auto. Je altsax is weg.
 • Op een zonnige, zomerse dag rijd je met de auto naar een vriendin om even bij te praten. Je laat je besklarinet zolang in de afgesloten kofferbak van je auto. Twee uur later bedenk je dat de auto intussen misschien wel de temperatuur van een oven heeft gekregen. Je rent naar de auto, maar het is al te laat. Het hout van je klarinet vertoont een lelijke barst. Dit gaat een prijzige reparatie worden.
 • Je laat je nieuwste elektrische gitaar aan je verjaardagsvisite zien en zet hem daarna te pronk in een hoek van de woonkamer. Het is een drukke boel met al die visite. Ineens zie je dat je gitaar een lelijke kras op de lak heeft opgelopen. Je vraagt of een van de gasten dit per ongeluk heeft gedaan of iets heeft gezien. Niemand zegt iets.
 • Je bent op vakantie in Frankrijk in een zomerhuisje en hebt je concertgitaar meegenomen om eens heerlijk vrij te kunnen spelen. Na een gezellige dag uit kom je ’s avonds terug bij het huisje en blijkt het slot geforceerd. Je gitaar is verdwenen.

Je muziekinstrument kan verzekerd zijn via een inboedelverzekering, een kostbaarhedenverzekering, een al dan niet doorlopende reisverzekering en/of een muziekinstrumentenverzekering.

Of en in hoeverre je in bovenstaande gevallen kans maakt op een (gedeeltelijke) vergoeding van de schade hangt af van de verzekeringen die je hebt afgesloten en de bijzondere polisvoorwaarden die van toepassing zijn. Soms hangt een eventuele uitkering wegens schade of verlies ook nog af van bijzondere voorwaarden die je speciaal voor je eigen situatie met de verzekeraar hebt afgesloten.

Inboedelverzekering en kostbaarhedenverzekering

Bij een inboedelverzekering is de maximale vergoeding voor je instrument betrekkelijk beperkt. Met een aanvullende kostbaarhedenverzekering kan de uitkering bij schade of verlies al een stuk hoger zijn.

Zo’n kostbaarhedenverzekering sluit je altijd af bij de verzekeringsmaatschappij waarbij je ook je inboedelverzekering hebt afgesloten. Dit is ter voorkoming van de narigheid die het dubbel verzekerd zijn met zich meebrengt.

(Doorlopende) reisverzekering

Als je met je instrument op reis gaat, kan een reisverzekering een oplossing bieden. Een doorlopende reisverzekering is maar weinig duurder dan een gewone reisverzekering. Voor zover je bij schade recht hebt op een vergoeding is dat altijd in aanvulling op de dekking die je inboedelverzekering en/of kostbaarhedenverzekering je bieden.

Muziekinstrumentenverzekering

Een bijzondere vorm van verzekering is de zogenaamde muziekinstrumentenverzekering. Deze verzekering hoef je niet altijd af te sluiten bij de verzekeraar bij wie je ook je inboedelverzekering en kostbaarhedenverzekering hebt afgesloten.

Wel ben je aanzienlijk goedkoper uit als je je instrumentenverzekering afsluit bij dezelfde verzekeringsmaatschappij als waar je je inboedel en kostbaarheden hebt verzekerd.

Polisvoorwaarden, dekking en premies

De polisvoorwaarden, de maximale dekking per gebeurtenis en de hoogte van de verzekeringspremies verschillen per verzekeraar. Sommige uitsluitingen zijn in de verzekeringswereld gebruikelijk. Denk bijvoorbeeld aan natuurrampen, atoomkernreacties of molest. Maar in welke gevallen je schade of verlies tot een vastgestelde hoogte en op een bepaalde manier wordt vergoed, hangt af van de verzekeraar.

Een belangrijk punt bij de verzekering is of de verzekeringsmaatschappij jou ziet als amateurmusicus dan wel als professioneel musicus. Sommige maatschappijen beschouwen iemand die pakweg zes keer per jaar meewerkt aan een concert al als professioneel, ook verdient die persoon zijn dagelijks brood in een heel andere branche. Als je als particulier je instrument verzekert, maar de verzekeringsmaatschappij beschouwt jou als professioneel musicus, zal de maatschappij niet uitkeren en omgekeerd.

Een ander belangrijk punt is of en in hoeverre verlies van een muziekinstrument uit een afgesloten kofferbak van een auto al dan niet door de polis wordt gedekt en in welke mate. Om in aanmerking te komen voor een uitkering van de verzekering maakt het soms ook nog uit of het verlies overdag of ’s nachts heeft plaatsgevonden.

Vanwege de bovengenoemde overwegingen is het dus de moeite waard om de verschillende aangeboden polissen met elkaar te vergelijken. In sommige gevallen kun je met de verzekeraar ook een maatwerkoplossing voor jouw specifieke situatie en jouw specifieke muziekinstrument afspreken.

Vaak hangt het vooral van de waarde van je instrument af welke keuze voor een bepaalde verzekeringspolis in jouw geval het verstandigst is.

Een bewust gekozen verzekering voor jouw muziekinstrument kan jou een veilig gevoel opleveren.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 26 april 2012 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Muziekinstrument en verzekering tegen schade of verlies’.

Dossiers Zelf muziek maken en Financiën

Dit artikel maakt deel uit van het dossier zelf muziek maken en het dossier financiën.

Bronnen

Bovenstaand artikel is mede gebaseerd op de polisvoorwaarden van een groot aantal verzekeraars.

Categorieën
Financiën

Bijstandsverhaal: hoe zit het echt?

Over bijstandsverhaal door de gemeente op ex-partners van bijstandsgerechtigden met en zonder kinderen doen wilde verhalen de ronde. Het lijkt soms wel of de gemeente de voormalige partner van iemand die bijstand geniet het vel van de oren haalt.

Maar is dat ook zo? Begaat de gemeente die bijstand verhaalt meestal een groot onrecht? Of is er vaak iets anders aan de hand? Hoe zit het in werkelijkheid met deze financiële kwestie?

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de volgende kwesties.

Je ex-partner geniet een bijstandsuitkering

foto van aantal goudstaven ter illustratie van de categorie financiën.
Je financiën goed regelen: daarbij komt vaak meer kijken dan op het eerste gezicht lijkt.

In een aantal gevallen kun je te maken krijgen met bijstandsverhaal door de afdeling sociale zaken van de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de man of vrouw met wie je vroeger getrouwd was, nu een bijstandsuitkering geniet.

Vaak stapt een ex-partner liever naar de bijstand dan dat hij of zij haar hand ophoudt bij zijn of haar voormalige huwelijkspartner. In die gevallen kan de gemeente bij de alimentatieplichtige ex-partner aankloppen met bijstandsverhaal.

Er zijn nog veel meer situaties waarin je als gescheiden persoon met een betalingsverzoek van de gemeente te maken kan krijgen.

Ook als je niet alimentatieplichtig bent voor je ex-partner, maar wel voor jouw kind of kinderen, kun je met bijstandsverhaal te maken krijgen.

Globaal gesproken kun je dan als ex-partner worden aangesproken als je voor het recht alimentatieplichtig bent. Meer informatie hierover vind je hier als het gaat om de partner van wie je bent gescheiden en hier als het gaat om kinderalimentatie.

Als je na echtscheiding geen of weinig partneralimentatie hoeft te betalen

Stel dat je met je ex hebt afgesproken dat je geen of maar heel weinig alimentatie hoeft te betalen, dan kan de gemeente bij jou aankloppen voor bijstandsverhaal. De gemeente heeft namelijk niets te maken met wat je onderling afspreekt!  Ook niet als je die onderlinge afspraak voor de rechtbank of voor de notaris hebt laten vastleggen.

Alleen als je volgens het recht (dus los van onderlinge afspraken) niet alimentatieplichtig bent, dan heeft de gemeente dus geen grond om de bijstand op jou te verhalen.

Kinderalimentatie en bijstandsverhaal

Als je een kind hebt dat staande je eerdere huwelijk is geboren of dat je hebt erkend, houd je in beginsel (er zijn enkele uitzonderingen) de plicht tot het verstrekken van kinderalimentatie totdat het kind 21 jaar wordt.

Die wettelijke betalingsplicht houd je ook als je met de andere partner iets anders hebt afgesproken, bijvoorbeeld dat jij geen of slechts heel weinig alimentatie voor je kind of kinderen hoeft te betalen.

Maar let op: de gemeente kan jou nooit voor een hoger bedrag aan bijstandsverhaal aanslaan dan je maximaal zou moeten betalen aan alimentatie voor je ex en/of voor je kind.

Verdiencapaciteit van een bijstandsgerechtigde

Als de ex-partner in staat wordt geacht zich in het eigen levensonderhoud te voorzien, mag de gemeente niet tot bijstandsverhaal overgaan.

Voor een recht op bijstand moet iemand namelijk ‘behoeftig zijn’. Van behoeftigheid is sprake als iemand zich niet in redelijkheid in het eigen levensonderhoud kan voorzien.

Hierbij is de verdiencapaciteit van de bijstandsgerechtigde van groot belang. Het gaat niet om hoeveel iemand daadwerkelijk verdient, maar wat deze theoretisch maximaal in de naaste toekomst zou kunnen verdienen. Om recht te houden op bijstand moet iemand zijn verdiencapaciteit namelijk volledig benutten. Dat betekent in de praktijk vaak dat iemand op zoek moet gaan naar een baan, of meer uren moet gaan werken.

Plichten van een bijstandsgerechtigde

Een bijstandsgerechtigde heeft meestal een aantal plichten. Denk bijvoorbeeld aan een verplichting om aantoonbaar te solliciteren of aan het volgen van een re-integratietraject.

Wanneer de betrokkene zich niet of niet geheel aan deze verplichting houdt, vervalt het recht op bijstand en daarmee ook het recht van de gemeente om bijstandsverhaal te zoeken.

Plichten van de gemeente rond een eventuele verhaalsbijdrage

Alvorens om een verhaalsbijdrage te verzoeken, dient de gemeente eerst na te gaan of de bijstandstrekker (nog) wel behoeftig is. Immers, als de bijstandstrekker niet meer ‘behoeftig’ blijkt of feitelijk om andere redenen geen recht meer op bijstand heeft, mag de gemeente de ex van de betrokkene niet meer voor verhaal aanslaan.

In dit verband heeft de gemeente ook een zogenaamde stelplicht. De voor een verhaalsbijdrage aangeslagen ex-partner kan voor de rechtbank de hoogte van de bijdrage of het feit dat een gemeente verhaal zoekt, aanvechten. De stelplicht van de gemeente bestaat er dan uit dat deze concreet aangeeft waaruit de behoeftigheid van degene aan wie zij een bijstandsuitkering verstrekt, bestaat.

Hoeveel mag de gemeente rekenen voor bijstandsverhaal?

Een gemeente kan slechts verhaal zoeken tot aan de grens van de onderhoudsplicht van de ex-partner van de bijstandsgerechtigde. De hoogte van de onderhoudsplicht is gebaseerd op de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Het kan zijn dat de gemeente de ex van een bijstandsgerechtigde voor een veel hoger bedrag aanslaat dan het bedrag dat de bijstandsgerechtigde van de gemeente aan uitkering krijgt. Dit is het geval als het bedrag van de onderhoudsplicht van de ex-partner hoger is dan het normbedrag van de bijstand.

Wat kun je doen tegen bijstandsverhaal?

In sommige gevallen slaat de gemeenten iemand aan voor bijstandsverhaal, ondanks dat de betrokkene niet meer alimentatieplichtig is. De alimentatieplicht voor een ex-partner kan bijvoorbeeld zijn vervallen omdat de bijstandsgerechtigde met iemand anders een huishouden is gaan vormen (door samen te wonen), met iemand anders is gehuwd of een samenlevingscontract heeft afgesloten.

Een eenmaal vervallen alimentatieplicht blijft vervallen en herleeft dus niet na verandering van de situatie.

Als je het gevoel hebt dat je ten onrechte een verhaalsbijdrage moet betalen of als je het niet eens bent met de hoogte ervan, is het verstandig om je eerst te oriënteren bij Het Juridisch Loket. In elke gemeente zit er een. De adviezen ervan zijn gratis.

Bijstandsverhaal kan flink in de papieren lopen. Daarom is het van belang zo snel mogelijk contact op te nemen met de belastingdienst om te regelen dat je deze kosten als aftrekpost voor de belasting kan opvoeren. Dat bespaart je veel geld.

Lees verder: Tremarapport; https://www.tremarapport.nl/download-tremarapport/

Boeken over echtscheiding

Bij bol.com vind je een ruime sortering boeken over uiteenlopende aspecten van echtscheiding.

Categorieën
Financiën Werk

Hoeveel wil je verdienen? (sollicitatievraag)

Wat is een goed antwoord op de vraag: ‘Wat wil je verdienen? Als sollicitant krijg je op een gegeven moment tijdens je sollicitatiegesprek die onvermijdelijke vraag te horen. Welk antwoord past daarop? Wat moet je als sollicitant echt weten voordat je gaat antwoorden? Op welke valkuilen moet je letten? Welk antwoord geef je bijvoorbeeld op de vraag naar je huidige salaris als dat een stuk lager ligt dan je in je nieuwe baan hoopt te gaan verdienen? Wat zijn geschikte strategieën voor sollicitanten die zich zo goed mogelijk willen presenteren?

Doe je voordeel met de tips over het onderhandelen over de financiële voorwaarden van de baan waarop je solliciteert.

omslag van Robert Castermans boek Salarisonderhandelen: de beste strategieën en tips voor een hoger salaris
Robert Castermans: Salarisonderhandelen (bol.com)

Wat je als sollicitant beslist wilt weten over de salarisvraag

Welk doel heeft een potentiële werkgever als hij je vraagt naar het gewenste salaris?

Door de zo gevreesde salarisvraag te stellen, kan een personeelsfunctionaris op een snelle en gemakkelijke manier zoveel mogelijk potentiële kandidaten voor de vacature laten afvallen. En dat is precies een belangrijke reden waarom werkzoekenden zo huiverig zijn voor die vraag.

De verschillende formuleringen waarin de salarisvraag wordt gesteld

De personeelsfunctionaris kan de zo geniepige vraag naar het salaris op verschillende manieren formuleren. Denk aan allerlei variaties in de trant van:

 • Wat wil je verdienen?
 • Wat verwacht je dat je bij ons verdient?
 • Wat verdien je in je huidige werkkring?
Omslag van Aaltje Vincents boek Sollicitatiegesprekken doe je zo; uitgeverij Spectrum
Aaltje Vincent: Sollicitatiegesprekken doe je zo (bol.com)

Valkuilen voor sollicitanten

Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek krijg je waarschijnlijk te maken met een aantal lastige vragen. Een daarvan is de vraag naar de gewenste hoogte van je loon of salaris.

Het spreekt voor zich dat een werkgever bij sollicitanten met ongeveer gelijke geschiktheid voor de baan de voorkeur geeft aan de kandidaat die de laagste salariseisen stelt.

Maar er speelt meer. Want als je als sollicitant een al te laag salaris voorstelt, loop je het risico dat een werkgever zich afvraagt of je bij onderhandelingen de neiging hebt om te laag in te zetten en daarmee dus ook lage resultaten voor de werkgever te behalen. En word je toch aangenomen,  dan ga je aan het werk voor een inkomen dat onder je persoonlijke marktwaarde ligt.

Als je de vraag krijgt wat je wilt verdienen, weet je dus dat het antwoord belangrijke consequenties voor je kan hebben. Maar hoe omzeil je deze valkuilvraag?

Strategieën voor sollicitanten

Als sollicitant heb je verschillende mogelijkheden om op moeilijke vragen te reageren.

Stel een tegenvraag

In het algemeen geldt dat als je geen direct antwoord op een vraag wilt of kunt geven, je reageert met een tegenvraag. Het praktische van die aanpak schuilt in het feit dat het meestal als niet passend wordt beschouwd om een tegenvraag met een tegenvraag te beantwoorden.

Die strategie kun je in eerste instantie ook op de salarisvraag toepassen. Een tegenvraag zou bijvoorbeeld kunnen luiden: ‘Wat hebt u zelf in gedachten voor mensen die aan de gestelde eisen voor deze functie voldoen?’

Geef een ontwijkende reactie

Een andere manier om geen direct antwoord te geven, is bijvoorbeeld de volgende: ‘Stel dat uw keus op mij valt, dan komen we er samen vast wel uit.

Omslag van Aaltje Vincents boek Job Marketing 3.0: jouw arbeidsmarkt: nu vindbaar, straks nieuw werk; uitgeverij Spectrum
Aaltje Vincent: Job marketing 3.0 (bol.com)

Begin met onderhandelen

Skip Freeman, auteur van het boek Headhunter” Hiring Secrets  heeft voor dit soort struikelvragen een voorstel dat in wezen neerkomt op: ‘Als ik de kandidaat van uw keuze ben en dit voor mij de juiste vacature is, dan geloof ik dat u mij gunstige arbeidsvoorwaarden aanbiedt.’
Uit een dergelijke formulering blijkt het volgende:

 • Je beseft met ‘als ik de kandidaat van uw keuze ben’ dat je concurrentie van andere sollicitanten hebt te duchten en dat je nog moet bewijzen dat je de beste kandidaat voor de functie bent.
 • Door te stellen ‘en dit voor mij de juiste vacature is’ laat je de werkgever impliciet weten dat je meer ijzers in het vuur hebt en dat als de werkgever jou voor die functie wil aanstellen, hij jou voor zich moet winnen.
 • Met ‘dan geloof ik dat u mij gunstige arbeidsvoorwaarden aanbiedt.’ maak je duidelijk dat je ‘gunstige’, dat wil zeggen, betere dan ‘redelijke’ arbeidsvoorwaarden verwacht.

Bovenstaande strategieën werken in de praktijk helaas niet altijd, maar: ‘niet geschoten, nooit raak’. Het is in elk geval de moeite waard om te proberen  jezelf langs deze weg  uit de valkuil van de salarisvraag te redden.

Wat doe je als de personeelsfunctionaris vraagt hoeveel je in je huidige baan verdient?

Een ronduit vervelende vraag van een aanstellingsfunctionaris is die naar de hoogte van je loon of salaris in je huidige werkkring. Die vraag is vooral dan irritant als je in je huidige baan  bar weinig verdient. In je volgende baan hoop je dan, financieel gezien, meer op basis van je kwaliteiten te worden gewaardeerd. Maar ook in andere gevallen wil je mogelijk bepaalde gegevens het liefst zolang mogelijk voor je houden.

Omslag van Eline Sluys' boek: Succesvol solliciteren voor introverte mensen: In 7 stappen naar een nieuwe baan; uitgeverij Lannoo Campus
Eline Sluys: Succesvol solliciteren voor introverte mensen (bol.com)

Voor- en nadelen van een omtrekkende benadering

Vooral als een personeelsfunctionaris een dergelijke vraag stelt als het sollicitatiegesprek nog maar net is begonnen, kan het effectief zijn om te kiezen voor een omtrekkende benadering. Bijvoorbeeld een formulering in de trant van: ‘Hartelijk dank voor uw belangstelling voor mijn verdiensten in mijn huidige baan. Op dit moment lijkt het vooral van belang meer helderheid te krijgen over de aard van de werkzaamheden die de functie met zich meebrengt en het belang ervan voor uw organisatie.’

Op deze manier kun je kostbare tijd winnen om concrete informatie over de functie te krijgen en je in het gesprek te ‘bewijzen’. Tegelijkertijd toon je daarmee aan dat je enig inzicht hebt in de manier waarop succesvolle onderhandelingen plegen te verlopen.

Immers, de personeelsfunctionaris kan weliswaar de indruk wekken dat de vaststelling van het salaris eenzijdig door de werkgever wordt bepaald, maar in feite is er sprake van salarisonderhandelingen.

De machtsverhoudingen

Houd er wel rekening mee dat in een kleiner bedrijf vaak wat meer ruimte voor onderhandelingen over het salaris wordt geboden dan in een groot bedrijf. Bij grote bedrijven is het salarisbeleid vaak gestandaardiseerd op basis van onder meer opleiding, jaren ervaring plus (vooral) geschatte waarde voor de organisatie.

Natuurlijk heeft de werkgever in het algemeen (in het geval van meerdere geschikte kandidaten) de sterkste positie. Maar dat neemt niet weg dat een geschikte kandidaat voor een bepaalde functie meestal diverse sollicitaties tegelijkertijd heeft lopen en in beginsel dus kan kiezen voor de functie met de aantrekkelijkste arbeidsvoorwaarden.

Verder kan een ervaren personeelsfunctionaris meestal begrip ervoor opbrengen dat je niet te vroeg al je kaarten op tafel legt. In het zakelijk verkeer is dat immers evenmin gebruikelijk? Van belang voor het bedrijf is dat de nieuwe medewerker  over vaardigheden beschikt om het bedrijf meer winstgevend te maken of meer kosten te besparen.

Omslag van dr. Jack J.R. van Mindens boek Alles over sollicitatiegesprekken; uitgeverij Business Contact
dr. Jack van Minden: Alles over sollicitatiegesprekken (bol.com)

Wat is een redelijk of goed salaris voor de aangeboden functie?

Onvermijdelijk komt op enig moment in de sollicitatieprocedure  de hoogte van het salaris van de aangeboden functie ter sprake. Soms is dat al  in het eerste, maar meestal in het tweede of zelfs derde sollicitatiegesprek. Je wilt de personeelsfunctionaris niet tegen je in het harnas jagen door alsmaar zijn vragen te ontwijken. Daarom is het van belang goed op diens vragen te zijn voorbereid.

Als je actief bent binnen je beroepsgroep, kun je eens voorzichtig informeren wat je collega’s als redelijke salariseisen beschouwen. Als jouw functie binnen een bepaalde CAO valt, heb je daaraan ook enig houvast. Verder kun je ook eens kijken bij de salarischeck op loonwijzer.nl.Daar kun je met betrekking tot een groot aantal functies en beroepen een beeld krijgen van wat een deel van je beroepsgenoten zegt te verdienen.

Bedenk dat naast je maandsalaris ook andere financiële factoren een baan wel of niet aantrekkelijk kunnen maken. Is er bijvoorbeeld sprake van een dertiende maand? Of van een bonussysteem? Of worden er uitgebreide faciliteiten voor verdere opleiding en/of training geboden? Of  professionele kinderopvang?

Handige tips voor salarisonderhandelingen kun je ook krijgen tijdens een sollicatietraining of als je een beroep kan doen op een sollicitatiecoach.

Hoe pak je het aan als je bovengemiddeld wilt verdienen in je nieuwe werkkring?

Wat als je aanzienlijk beter wilt verdienen dan voor jouw soort functie gebruikelijk is? Voor dat je een bedrag noemt, leg je eerst uit hoe waardevol de door jou te behalen resultaten dankzij jouw achtergrond en ervaring voor het bedrijf zijn in termen van winstgevendheid en kostenbesparing. Noem ook enkele successen die je in je vorige of huidige werkkring hebt geboekt.

Strategieën voor je salarisonderhandeling in relatie tot je huidige salaris

Bedraagt je huidige (of je laatste) salaris minder dan het gemiddelde?

Wat als je je huidige (of laatste) salaris moet noemen, maar dat salaris ligt lager dan het gemiddelde? Benadruk dan waarom je indertijd voor die functie koos. Bijvoorbeeld vanwege de ontplooiingskansen of de opleidingsmogelijkheden die de baan met zich meebracht?

Bedraagt je huidige (of je laatste) salaris ongeveer het gemiddelde?

Stel dat je huidige of laatste salaris ongeveer op het gemiddelde ligt van wat je beroepsgenoten verdienen? Meld dan waarom de functie waarop je solliciteert voor jou aantrekkelijk is, bijvoorbeeld vanwege de mogelijkheden om door te groeien.

Bedraagt je huidige (of je laatste) salaris meer dan het gemiddelde?

Wat als de baan waarop je solliciteert mogelijk als een demotie wordt gezien? Bijvoorbeeld omdat je in je huidige of vorige baan aanzienlijk meer verdiende dan je vermoedelijk in je nieuwe baan kan verwachten? In dit geval zit je doorgaans in een complexe situatie. Elke personeelsmedewerker begrijpt dat er iets bijzonders aan de hand moet zijn en zal er het fijne van willen weten.

Misschien ben je op zoek naar een baan die je meer arbeidsvreugde (tegenwoordig vaak ‘werkpret’ genoemd) bezorgt en/of naar een werkomgeving waarin de cultuur je aanspreekt. Of misschien heb je nog andere, urgente redenen waarom je wilt overstappen van een goed betaalde naar een minder goed betaalde baan.

Overweeg om gebruik te maken van loopbaanbegeleiding of sollicitatiecoaching om jezelf de beste kans op een nieuwe baan te gunnen die past bij jouw belangstelling en capaciteiten.

Omslag van Edgar H. Scheins boek: Loopbaan-ankers: ontdek je werkelijke waarden
Edgar H. Schein: Loopbaan-ankers; Academic Service (bol.com)

Wat doe je als een potentiële werkgever je een al te laag salaris aanbiedt?

Soms krijg je tijdens een sollicitatiegesprek te horen wat je mogelijk toekomstige werkgever aan aanvangssalaris en/of salarisschaal voor jou heeft bedacht. Als je dat salaris te laag vindt, kun je op een tactvolle en diplomatieke manier vragen of er ruimte is voor onderhandelen. Zo ja, dan volg je de tactiek die je ook zou toepassen als je een flinke salarisverhoging ten opzichte van je huidige baan wilt.

Van belang is dat je aanvoelt wanneer er geen verdere onderhandelingsruimte is. Dring dan niet verder aan, maar overweeg of je het geboden arbeidsvoorwaardenpakket interessant genoeg vindt om de functie eventueel toch te accepteren. Als je te lang doorgaat met het onderhandelen, loop je het risico dat je potentiële werkgever zijn belangstelling voor jou als interessante kandidaat voor de aangeboden functie verliest. Als je de indruk wekt dat je hebzuchtig of onredelijk bent, gooi je je eigen glazen in.

Kan een onhandig antwoord op een salarisvraag ervoor zorgen dat je de baan niet krijgt?

Als je al te onhandig reageert op een vraag naar wat je wilt verdienen, loop je het risico dat je om die reden uit de selectieprocedure wordt gegooid.

Wat zijn onhandige antwoorden op een salarisvraag? Het onhandigste antwoord luidt: ‘Ik heb deze baan nodig. Het salaris komt voor mij op de tweede plaats.’ Het zal duidelijk zijn dat dit geen manier is om een toekomstige werkgever je kracht te tonen. Mogelijk hoop je dat als je eenmaal de baan hebt, dat je dan wel snel in aanmerking zal komen voor een salarisverhoging. Dat is een bekend misverstand.

Tot slot: bedenk wat voor een sollicitant het belangrijkste doel is van het wervingsgesprek: zorgen dat hij mee mag blijven doen met de volgende ronde van de selectieprocedure.

Dossier werk

Dit artikel maakt deel uit van het dossier werk en inkomen. Andere artikelen in dit dossier zijn bijvoorbeeld:

Bronnen en verder lezen

 • Salary Questions and Negotiating; Virginia Tech; http://www.career.vt.edu/jobsearchguide/SalaryQuestionsNegotiating.html
 • Salary negotiations; Lee Miller; http://www.acetheinterview.com/interview/salarynego.php
 • How to Answer the Dreaded ‘Salary Question’; skip Freeman; http://www.personalbrandingblog.com/how-to-answer-the-dreaded-salary-question/27 oktober 2011