Onderwijs

Het dossier onderwijs en leerlingen maakt samen met  het dossier online cursussen (MOOC) deel uit van de reeks artikelen over onderwijs en cursussen.

In dit dossier komen te zijner tijd uiteenlopende onderwerpen aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan specifieke problemen van leerlingen op school en mogelijke oplossingen daarvoor. Of aan beroepskeuzemogelijkheden.

Op dit moment bevat het dossier onderwijs en leerlingen onder andere de volgende artikelen:

  • Wat zijn de oorzaken van onderpresteren op school? Hoe weet je dat je kind op school onderpresteert? Waardoor wordt dat veroorzaakt? Wat heeft de thuissituatie daarmee te maken? En wat de schoolsituatie? Hoe zit het eigenlijk met de persoonlijkheid van het kind? Maar vooral ook: wat zijn concrete oplossingen?
  • Slechte schoolprestaties en de persoon van het kind. Een van de factoren voor onvoldoende prestaties op school heeft te maken met het het kind zelf. Denk aan een kind dat: liever met vrienden speelt, dan dat het studeert, dat liever voor de tv hangt dan dat het zijn huiswerk maakt, dat weinig zelfvertrouwen heeft, of dat gelooft dat ‘je best doen’ niet meetelt, dat last heeft van leerstoornissen, dat ongemotiveerd is voor schoolprestaties in het algemeen, dat geen belangstelling voor bepaalde leerstof heeft of dat kampt met zwakke studievaardigheden of… dat hoogbegaafd is.
  • Onderpresteren door de situatie op school en daarbuiten. Als onderpresteren samenhangt met een negatieve situatie op school en de directe omgeving daarvan, zijn daarvoor meestal de volgende factoren aan te wijzen: Het kind let niet op omdat het door drukke klasgenootjes wordt afgeleid, de lessen op school zijn saai en weinig inspirerend, de leerstijlen van het kind en de manier van lesgeven van de leraar sluiten niet op elkaar aan, het klikt niet tussen het kind en de leraar of het kind vertoeft in een sociale omgeving die leergierigheid als ‘streberig’ bestempelt.
  • Slechte cijfers halen op school door de thuissituatie De meest voorkomende oorzaken van slechte schoolprestaties door de situatie thuis hebben te maken met spanningen thuis, overbelasting van het kind door mantelzorg of een bijbaan, te weinig communicatie van ouders in de richting van het kind over het belang van goede schoolprestaties of ouders die te zware druk op het kind leggen om te presteren.

In onderstaande artikelen lees je dus over de verschillende oorzaken van het slecht presteren op school door normaal intelligente leerlingen. Daar vind je voor de geconstateerde problemen ook een aantal mogelijke oplossingen.

MOOC-talencursussen

 
Voor het laatst aangepast op 22 juni 2018;
 Onderwijs  ,
aug 172014
 

Welke MOOC-cursussen zijn gericht op het leren of verbeteren van je passieve of actieve kennis van het Engels of een andere vreemde taal? Hoe kun je daarmee online je talenkennis verbeteren? De meeste MOOC-talencursus zijn gericht op het beter leren schrijven in de vreemde taal (meestal het Engels). Daarbij staat vooral het leren schrijven van opstellen (‘essays’) volgens de vormregels van die taal centraal. Voor welke talen bestaan er MOOC-cursussen? […]

feb 102014
 

Als je kind slechter presteert op school dan je op grond van zijn intelligentie zou verwachten, spreken we vaak van onderpresteren. Dit kan te maken hebben met factoren met betrekking tot school, de thuissituatie of de persoon van het kind. Als de schoolprestaties vooral tegenvallen door factoren die direct met het kind zelf te maken hebben, gaat het vaak om een of meer van de volgende kwesties: Het kind: speelt […]

feb 052014
 

Er bestaan verschillende redenen waarom een normaal intelligent of zelfs hoogbegaafd kind beneden zijn kunnen presteert op school. Dit kan te maken hebben met de situatie thuis, de situatie op school en daarbuiten en/of met de persoon van het kind zelf. In dit artikel gaat het om factoren die verband houden met de schoolsituatie en wat zich daaromheen afspeelt. Situaties waarin het kind onvoldoendes krijgt door een ongelukkige schoolsituatie Een […]

feb 042014
 

Als je kind slechter presteert op school dan je verwacht, kan er sprake zijn van onderpresteren. Daarvoor is doorgaans een aantal oorzaken aan te wijzen. Een belangrijke oorzaak is de thuissituatie van een kind en dan in het bijzonder de rol van de ouders. Het komt geregeld voor dat goedbedoelende ouders zonder het te beseffen een negatieve invloed hebben op de schoolprestaties van hun kind. Vier veelvoorkomende oorzaken van onderpresteren […]

jan 312014
 

Elk kind wil van nature graag leren en succes hebben bij wat het doet, maar soms zijn er omstandigheden die ervoor zorgen dat normaal intelligente kinderen of hoogbegaafde kinderen slecht presteren op school. We spreken dan van onderpresteren. Aangezien onderpresteren door een kind iets is wat wordt aangeleerd, kan het ook worden afgeleerd. Al is dat in de praktijk vaak niet even gemakkelijk. De eerste stap voor een ouder is […]