Categorieën
Onderwijs

MOOC-talencursussen

Welke MOOC-cursussen zijn gericht op het leren of verbeteren van je passieve of actieve kennis van het Engels of een andere vreemde taal? Hoe kun je daarmee online je talenkennis verbeteren?

De meeste MOOC-talencursus zijn gericht op het beter leren schrijven in de vreemde taal (meestal het Engels). Daarbij staat vooral het leren schrijven van opstellen (‘essays’) volgens de vormregels van die taal centraal.

Voor welke talen bestaan er MOOC-cursussen?

In 2012 hebben enkele organisaties zoals Coursera en EdX een begin gemaakt met het aanbieden van Massive Open Online Courses. Deze worden in beginsel kosteloos aangeboden.

ouderwets schoolbord
Leren kun je overal en op elke leeftijd

Bij Coursera is het algemeen is het mogelijk kosteloos een certificaat van deelname te behalen. Voor een aantal cursussen is een Verified Certificate mogelijk, daaraan zijn wel enige kosten verbonden.

Bij Edx kun je als auditor de cursussen kosteloos volgen. Als je certificaten wilt halen, zijn daaraan kosten verbonden.

Sinds de start in 2012 neemt het aantal aangeboden MOOC-cursussen gestaag toe. Tegenwoordig is er ook een aantal mogelijkheden om je kennis van vreemde talen te vergroten.

Onderstaande cursussen worden doorgaans een of meer keer per jaar aangeboden. Als op een bepaald moment geen inschrijving mogelijk is, kun je je op de ‘watchlist’ plaatsen. Je ontvangt dan een mailtje wanneer de cursus dan opnieuw wordt aangeboden.

Verreweg de meeste taalcursussen zijn gericht op de verbetering van je schriftelijke vaardigheden in de Engelse taal om met succes aan een Engelstalige universiteit te kunnen studeren. Een heel andere aanpak is die van een cursus Duits van een Amerikaanse universiteit die speciaal bedoeld is voor echte beginners, maar die ook oog heeft voor gevorderde leerlingen.

Medio 2014 zijn er de volgende MOOC-talencursussen:

MOOC Engelse taal

Als je je schriftelijke Engels wilt verbeteren voor het maken van een opstel of een andere schrijfopdracht voor je opleiding, kun je terecht bij enkele MOOC-onlinecursussen.

Het onderstaande overzicht bevat slechts een deel van de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan:

Principles of Written English, Part 1

De beroemde Berkeley University verzorgt een cursus schriftelijk Engels via Edx.

Het gaat om een onlinecursus met een duur van vijf weken die bedoeld is voor mensen voor wie Engels niet hun moedertaal is. De cursus is een inleiding tot het schrijven voor academische doeleinden.

Je leert daarin vooral hoe je grammaticaal correcte essays kunt opstellen en hoe je je eigen werk kunt nakijken. Van cursisten wordt verwacht dat hun Engelstalige vaardigheden voldoende zijn om inleidende cursussen op universitair niveau te kunnen volgen.

Deze cursus kost je naar schatting zo’n vijf tot zes uur per week. Meer informatie vind je op Principles of Written English, Part 1

Write 101x: English Grammar and Style

De University of Queensland (Australië) verzorgt via Edx een MOOC-cursus van negen weken lang. Verwacht wordt dat je als deelnemer aan de cursus in staat bent om een inleidende cursus op universitair niveau te volgen.

Meer informatie vind je op: English Grammar and Style

Crafting an Effective Writer: Tools of the Trade (Fundamental English Writing)

Het Mt. San Jacinto College verzorgt via Coursera de MOOC-cursus Crafting an Effective Writer: Tools of the Trade (Fundamental English Writing).

Deze online cursus is gericht op mensen met een basiskennis van de Engelse taal die beter Engels willen leren schrijven. Je leert om betere zinnen te formuleren op het gebied van grammatica en interpunctie en om van deze zinnen doordacht opgebouwde alinea’s te maken.

Deze cursus van vijf weken kost je gemiddeld vier tot vijf uur per week aan huiswerk. Meer informatie vind je op Crafting an Effective Writer: Tools of the Trade Fundamental English Writing

English Composition I: Achieving Expertise

De Amerikaanse Duke University verzorgt via Coursera -onder meer de MOOC-cursus English Composition I: Achieving Expertise. Deze cursus vormt deel uit van de specialisatie Reasoning, Data Analysis and Writing.

In deze cursus van online cursus van twaalf weken lang werk je in een workshop-omgeving aan de verbetering van je schriftelijke Engels. De cursus wil de basiskennis aanreiken die je nodig hebt om Engelstalig onderwijs op universitair niveau te volgen.

In deze cursus leer je zorgvuldig te lezen, een effectieve argumentatie op te stellen, inzicht in het schrijfproces te verwerven, interactie aan te gaan met ideeën van anderen, op de juiste manier te citeren en, krachtige teksten op te stellen.

Houd rekening met zes tot acht uur studie per week. Meer informatie vind je op English Composition I: Achieving Expertise.

Writing II: Rhetorical Composing

De Ohio State University verzorgt via Coursera onder meer de MOOC- cursus Writing II: Rhetorical Composing.

In deze cursus van tien weken lang krijg je een inleiding tot een aantal retorische principes die je in je schriftelijke teksten kunt toepassen om je lezers te informeren en te overtuigen. Je bent gemiddeld zo’n zes tot tien uur per week met deze onlinestudie bezig.

Meer informatie lees je op Writing II: Rhetorical Composing.

Writing in the Sciences

De Stanford University verzorgt via Coursera de MOOC-cursus Writing in the Sciences.

Deze cursus duurt acht weken. Daarin leer je aan de hand van praktische voorbeelden en oefeningen hoe je beter wetenschappelijke Engelstalige teksten kunt schrijven.

Aan de orde komen onderwerpen zoals de basisregels voor goed schrijven, de fijne kneepjes om sneller en met minder spanning te schrijven, het format van een wetenschappelijk manuscript en kwesties rond publiceren en peer review.

Met deze onlinecursus ben je gemiddeld zo’n vier tot acht uur per week bezig. Meer informatie over deze onlinecursus vind je op Writing in the Sciences.

MOOC Duitse taal

De University of Pennsylvania verzorgt via Coursera de MOOC-cursus Auf Deutsch: Communicating in German Across Cultures
Dit is een intensieve cursus elementair Duits bedoeld voor een multiculturele en meertalige studenten. Deze cursus is speciaal geschikt is voor echte beginners die Duits willen leren spreken en schrijven. Maar de cursus biedt ook mogelijkheden voor degenen die over een gevorderde kennis van de Duitse taal beschikken.

In deze zesweekse cursus krijg je dagelijks opdrachten die jou helpen om de Duitse taal en cultuur beter te begrijpen en om jezelf daarin uit te drukken.

In de loop van deze cursus schrijf je in het Duits over (echte) jezelf of je virtuele je achtergrond, gewoonten en je dagelijks leven. De studenten leren met behulp van de Duitse taal over elkaars verschillende levenswijzen en culturele waarden in het moderne Duitsland en in de rest van de wereld. Een en ander komt aan de orde via het leven van hedendaagse Duitse persoonlijkheden, acteurs, kunstenaars en politici.

Houd rekening met zo’n vijf tot tien uur studie per week. Meer informatie over deze cursus vind je op Auf Deutsch: Communicating in German Across Cultures

MOOC Spaanse taal

Tecnológico de Monterrey is een van de grootste particuliere, non-profit onderwijsinstellingen in Latijns-Amerika, met meer dan 90.000 studenten.
In de cursus Fundamentos de la escritura en español leer je de grondbeginselen van het schrijven in het Spaans.

De cursus duurt twaalf weken en kost je naar schatting vier tot vijf uur werk per week. De cursus wordt gegeven in het Spaans en je kunt Spaanstalige ondertiteling onder de video’s aanzetten.

De cursus is bedoeld voor wie zich wil voorbereiden op het studeren aan een Spaanstalige universiteit, sprekers van het Spaans als tweede taal (op halfgevorderd niveau) en voor iedereen die beter Spaans wil leren schrijven.

De cursus bestaat voornamelijk uit een aantal videolessen van elk zo’n drie tot vijf minuten.

Bedenk wel dat het Spaans in Zuid-Amerika in enkele opzichten afwijkt van het Spaans dat in Spanje wordt gesproken.

Meer informatie vind je op Fundamentos de la escritura en español.

MOOC Chinese taal

De Peking University verzorgt op een MOOC-cursus Chinese grammatica op halfgevorderd niveau. Deze onlinecursus duurt dertien weken en vereist zo’n vier tot zes uur studie per week.

Meer informatie vind je op Intermediate Chinese Grammar

Andere mogelijkheden om je talenkennis via een MOOC-cursus te vergroten

Natuurlijk kun je je actieve en passieve kennis van een bepaalde vreemde taal verbeteren via het volgen van een MOOC-cursus over een bepaald onderwerp in die taal. Bij vrijwel alle MOOC-cursussen kun je de ondertiteling in de taal waarin de cursus wordt gegeven (meestal in de Engelse taal) inschakelen. Bij een aantal cursussen is ook ondertiteling in andere talen beschikbaar.

Dossier MOOC-cursussen

Dit artikel maakt deel uit van het dossier MOOC in opbouw. Meer informatie vind over MOOC en onderwerpen waarover cursussen beschikbaar zijn, vind je in het artikel MOOC: studeren via onlinecursussen.

Categorieën
Onderwijs

Slechte schoolprestaties en de persoon van het kind

Als je kind slechter presteert op school dan je op grond van zijn intelligentie zou verwachten, spreken we vaak van onderpresteren. Dit kan te maken hebben met factoren met betrekking tot school, de thuissituatie of de persoon van het kind. Als de schoolprestaties vooral tegenvallen door factoren die direct met het kind zelf te maken hebben, gaat het vaak om een of meer van de volgende kwesties:

Het kind:

Ik leer anders: werkboek voor leerlingen van de basisschool met leerproblemen. dyslexie, adhd, add, beelddenken, hoogbegaafd en hsp.; geschreven door Agnes Oosterveen-Hess
Ik leer anders: werkboek voor leerlingen van de basisschool met leerproblemen (bol.com)

Het kind speelt liever met vriendjes en vriendinnetjes dan dat het studeert

Vooral extraverte kinderen spelen veel liever met hun vriendjes en vriendinnetjes dan dat ze met hun neus in de boeken zitten. Hoe begrijpelijk dit op zich is, toch is het van belang dat je kind leert dat werk voor school hoe dan ook, altijd vóór moet gaat boven andere bezigheden.

Een goede planning van het huiswerk maakt dat er ook voldoende tijd is om met vriendjes te spelen.

Het kind hangt liever voor de tv dan dat het zijn huiswerk maakt

Als je kind graag naar bepaalde series op tv kijkt, kun je afspreken dat die worden opgenomen en dat hij ernaar kan kijken als zijn huiswerk klaar is, of als dat te laat wordt, op een andere dag.

Op deze manier weet je zeker dat het huiswerk wordt gemaakt en je voorkomt mokken omdat het kind het oneerlijk vindt dat het een aflevering van zijn lievelingsserie moet missen.

Het kind heeft weinig zelfvertrouwen

Een kind met weinig zelfvertrouwen of een kind dat het niet zo slim is als zijn klasgenoten presteert doorgaans minder goed dan zijn kameraadjes.

Er zijn kinderen die in alle ernst geloven dat het niet uitmaakt hoeveel energie ze in hun schoolwerk stoppen, omdat ze ’toch altijd’ een onvoldoende scoren. Ze denken dan dat ze ‘nu eenmaal’ zo geboren zijn.

Leg je kind uit dat inzicht en vaardigheden kunnen worden ontwikkeld en wel door zijn eigen inspanningen. Help het kind ook uitdagingen te leren zien als kansen om nieuwe dingen te leren. Vertel vooral ook dat als je iets op een bepaald moment nog niet kunt, dat dit dan bepaald niet betekent dat je dus niet intelligent bent.

Stimuleer het zelfvertrouwen van kind door hem de kans te geven iets te doen of leren wat bij hem past. Denk bijvoorbeeld aan het gaan beoefenen van een bepaalde sport of het leren bespelen van een muziekinstrument .

Als een kind eenmaal op een bepaald terrein zelfvertrouwen heeft ontwikkeld, wordt de kans groter dat dit zelfvertrouwen ook op andere terreinen zoals op school, toeneemt en dat dit ook tot betere schoolprestaties zal leiden.

Het kind denkt dat ‘je best doen’ niet telt

Er zijn kinderen die denken dat het zinloos is om je best te doen. In hun ogen gaat het niet om de inspanning, maar om het resultaat. En hoewel het de bedoeling is dat hun inspanningen leiden tot het gewenste resultaat, is de weg naar dat resultaat zeker ook van belang.

In dat verband is het van belang dat het aanleren van het organiseren van het huiswerk en het toepassen van effectieve studiegewoonten op den duur zijn vruchten afwerpt.

Als je zoon of dochter met een onvoldoende thuiskomt, vraag je hoeveel tijd hij of zij in het huiswerk had gestoken en hoeveel meer er naar zijn of haar inschatting nodig was geweest om wel een voldoende te halen.

Als je kind met een voldoende voor een proefwerk thuiskomt, zegt een ‘goed zo’ van jou, veel minder dan wanneer je iets zou zeggen in de trant van: ‘mooi, nu zie je wat hard studeren op dit moeilijke onderwerp je oplevert.’

Het kind heeft last van leerstoornissen

Ook als je kind over een normale intelligentie, laat staan over een bovengemiddelde intelligentie beschikt, kan het last hebben van een leerstoornis. Denk bijvoorbeeld aan dyslexie (het kind heeft dan moeite met lezen) en/of dyscalculie (het kind heeft dan moeite met rekenen).

Soms lijkt het ten onrechte alsof het kind een dergelijke stoornis heeft, omdat het eerder genoten onderwijs op het gebied van lezen en/of rekenen van lage kwaliteit was. In het geval het een echte leerstoornis gaat, ligt het inhuren van gespecialiseerde hulp, bijvoorbeeld in de vorm van een remedial teacher voor de hand.

Het kind is ongemotiveerd voor schoolprestaties in het algemeen

In beginsel willen alle kinderen graag leren. Totdat ze door bepaalde oorzaken gedemotiveerd raken.

Het verschilt van kind tot kind waar het het gevoeligst voor is. Sommige kinderen zijn vooral gevoelig voor goede cijfers. Andere kinderen vinden de goedkeuring van ouders en/of vriendjes van het grootste belang.

Ook zijn er kinderen die gemotiveerd zijn tot het behalen van goede schoolprestaties omdat ze al een idee hebben van wat ze later als beroep willen uitoefenen. Kinderen die geen verband zien tussen hun schoolwerk nu en hun werkzame en persoonlijke leven later, presteren doorgaans slechter dan kinderen die dat verband wel zien. Als je zoon of dochter onlangs bepaalde rekenvaardigheden heeft aangeleerd, kun je hem of haar een en ander laten toepassen bij de berekening van de benodigde hoeveelheden van een recept voor een bepaald aantal personen.

En verder zijn er kinderen die graag leren, omdat ze dat ‘gewoon leuk’ vinden.

In het algemeen zijn kinderen gemotiveerd als ze een bepaalde opdracht voor school zinvol vinden, geloven dat ze die kunnen uitvoeren en als ze merken dat hun inspanningen door hun omgeving worden gewaardeerd.

Als je weet wat de drijfveren van jouw kind voor het behalen van goede schoolprestaties zijn, heb je een concreet instrument in handen waarmee je je kind kunt helpen om betere vorderingen op school te maken.

Het kind heeft geen belangstelling voor bepaalde leerstof

Boek 'Jij kan beter: als je kind een onderpresteerder is; geschreven door Tessa Kieboom. Voor als je kind behoorlijk intelligent tot zelfs hoogbegaafd is, maar toch onderpresteert.
Jij kan beter: als je kind een onderpresteerder is (bol.com)

Soms heeft een kind geen belangstelling voor bepaalde leerstof, bijvoorbeeld omdat het er het nut niet van inziet. Soms treft dit gebrek aan interesse een vak als geschiedenis, in andere gevallen een van de kernvakken.

De oplossing ligt dan in het uitleggen van het belang van het ondergewaardeerde vak.

Het kind kampt met zwakke studievaardigheden

Soms presteert het kind onder de maat vanwege slecht ontwikkelde studievaardigheden of een gebrek aan organisatievermogen. In die gevallen kan een training in studievaardigheden uitkomst bieden.

Wat je zelf kunt doen: laat je kind een week lang ’tijdschrijven’, dus een overzicht bijhouden van de tijden waarop het zijn huiswerk en andere activiteiten doet. Dit geeft het kind een beeld van de beperkte hoeveelheid uren die er in een dag zit en over het belang om de juiste prioriteiten te stellen.

Het kind is hoogbegaafd

Boek 'Jij kan beter: als je kind een onderpresteerder is; geschreven door Tessa Kieboom
Jij kan beter: als je kind een onderpresteerder is (bol.com)

Hoe tegenstrijdig het op het eerste gezicht ook lijkt: sommige kinderen die hoogbegaafd zijn, halen voortdurend slechte cijfers.

Dit kan te maken hebben met stof die veel te simpel voor hun intellectuele ontwikkelingsniveau is, maar bijvoorbeeld ook met het feit dat ze sociaal niet goed meekunnen met de rest van de klas, omdat ze ‘anders’ zijn, hun belangstelling totaal anders is gericht, of hun gevoel voor humor niet wordt begrepen enzovoort.

Pas als ze op school opdrachten krijgen die hen stimuleren, komen ze in beweging en gaan ze intellectueel gezien wel goed presteren. Als ze klaar zijn met het gewone werk in hun groep werkt het positief als ze erna op eigen kracht iets mogen bestuderen over een onderwerp dat hun interesse heeft.

Deze kinderen zijn vaak gebaat bij het volgen van een zogenaamde verrijkingsklas of een Leonardoklas. In dergelijke klassen staan de mogelijkheden van het kind centraal. In een dergelijke omgeving met andere hoogbegaafde kinderen kan het kind zowel sociaal als intellectueel tot bloei komen.

Dossier onderwijs algemeen

Dit artikel maakt deel uit van het dossier school en leerlingen.

Bronnen

 • Parenting for Achievement; Donna Y. Ford en Michelle Frazier Trotman; https://tip.duke.edu/node/705
 • Parenting for achievement; Donna Y. Ford en Michelle Frazier Trotman; http://tip.duke.edu/node/913
 • What Educators Need to Know About Underachievement and Gifted Students:
 • Bruce N. Berube; redactie Del Siegle; Practitioners’ Guide – A9712; http://www.gifted.uconn.edu/nrcgt/reports/trifolds/a9712p.pdf
 • Parenting Strategies to Motivate Underachieving Gifted Students; Del Siegle; http://tip.duke.edu/node/817
 • Underachieving Gifted Students: A Mother’s Perspective; Pamela Hunter-Braden
 • Boise State University; http://www.gifted.uconn.edu/nrcgt/newsletter/spring98/sprng986.html
Categorieën
Onderwijs

Onderpresteren door de situatie op school en daarbuiten

Er bestaan verschillende redenen waarom een normaal intelligent of zelfs hoogbegaafd kind beneden zijn kunnen presteert op school. Dit kan te maken hebben met de situatie thuis, de situatie op school en daarbuiten en/of met de persoon van het kind zelf. In dit artikel gaat het om factoren die verband houden met de schoolsituatie en wat zich daaromheen afspeelt.

Situaties waarin het kind onvoldoendes krijgt door een ongelukkige schoolsituatie

Ik leer anders: werkboek voor leerlingen van de basisschool met leerproblemen. dyslexie, adhd, add, beelddenken, hoogbegaafd en hsp.; geschreven door Agnes Oosterveen-Hess
Ik leer anders: werkboek voor leerlingen van de basisschool met leerproblemen (bol.com)

Een of meer van de volgende vijf punten spelen vaak een rol als een kind op school slecht presteert door factoren die met de school zelf en de directe omgeving daarvan te maken hebben.

Het kind let niet op omdat het door drukke klasgenootjes wordt afgeleid

Zit je kind naast of dichtbij andere leerlingen die zich alsmaar onrustig gedragen of druk met andere dingen dan hun schoolwerk bezig zijn? Vraag dan de leraar om je kind op een rustige plek te zetten die meer uitnodigt tot opletten.

Het helpt soms ook als je kind mag zitten naast een ander kind dat wel serieus met zijn schoolwerk bezig is. Na verloop van  tijd en met  een beetje geluk houdt het onderpresteren op en gaat het kind op zijn natuurlijke niveau functioneren.

De lessen op school zijn saai en weinig inspirerend

Soms zijn kinderen op zich wel leergierig, maar kunnen ze moeilijk uit de voeten met saaie en weinig inspirerende lessen. Zo’n kind zit zich te vervelen, laat zijn gedachten afdwalen en let verder niet op. Met als onvermijdelijk gevolg dat het op een gegeven moment achterop raakt en gaat onderpresteren.

Voordat je besluit dat het probleem vooral bij jouw kind zit, is het verstandig om uit te zoeken of het lesmateriaal of de manier van presentatie van de leerstof niet aansluit op de belangstellingswereld van je kind.

Vraag daarna een gesprek aan met de betreffende leraar om te bespreken welke mogelijkheden er zijn om tijdens de lessen de interesse van je zoon of dochter te prikkelen.

De leerstijlen van het kind en de manier van lesgeven van de leraar sluiten niet op elkaar aan

Boek 'Jij kan beter: als je kind een onderpresteerder is; geschreven door Tessa Kieboom
Jij kan beter: als je kind een onderpresteerder is (bol.com)

Stel dat een kind een betekenisgerichte leerstijl heeft met de daarbij behorende kritische houding tegenover de leerstof. Je hoort je kind dan zinnen formuleren in de trant van: ‘Wat betékent het als…’. Een dergelijke leerstijl sluit slecht aan op de lesmethode van een leraar die kinderen ziet als vaten waarin hij informatie giet en verwacht dat kinderen via reproductie aantonen de stof te beheersen.

Of stel dat een kind een toepassingsgerichte leerstijl heeft. Je kind zegt dan zinnen zoals: ‘Waar heb ik deze kennis voor nodig?’. Als de docent daarentegen primair gericht is op het verbreden van de algemene ontwikkeling, dan is de kans reëel dat het kind zijn belangstelling verliest. Dit komt omdat het kind geen of te weinig stof krijgt aangereikt die op zijn leerstijl aansluit.

Het klikt niet tussen jouw kind en de leraar

Soms komt je kind terecht in een klas of groep waarin de leraar hem niet goed begrijpt of weet te waarderen. Soms blijkt een leraar ronduit onaangenaam te doen tegen een bepaald kind. Dat kan vervelend of verstorend gedrag van jouw zoon of dochter oproepen of versterken, waarna een negatieve spiraal ontstaat. Als een kind het gevoel krijgt dat wat het ook doet, het nooit goed of goed genoeg is, wordt het onzeker. De kans is dan groot dat het kind eenvoudigweg stopt met het doen van zijn best. Met alle desastreuze gevolgen van dien.

Sommige leraren vergelijken de prestaties van de kinderen onderling en vertellen het ene kind een voorbeeld aan het andere te nemen. Een dergelijke strategie werkt averechts. Het is beter voor het zelfvertrouwen en voor de prestaties als kinderen leren welke doelen voor henzelf haalbaar zijn, geheel los van de prestaties van anderen.

Een sociale omgeving die leergierigheid als ‘streberig’ bestempelt

Soms gaat een kind veel om met leeftijdgenoten die niets van leren en studeren moeten hebben en die kinderen die wel hun best op school doen, voor ‘streber’ of ‘nerd’ uitschelden. Dergelijke groepsdruk kan ervoor zorgen dat kinderen in een poging zich aan hun omgeving aan te passen om erbij te horen, ook eenzelfde anti-schoolhouding gaan aannemen.

Sommige kinderen worden geplaagd of zelfs gepest omdat ze goede cijfers op school halen of ze worden buitengesloten tijdens het spelen. Wie liever als populair wordt beschouwd, kiest er dan soms voor om dan maar geen mooie cijfers meer te halen.

Als dat met jouw kind het geval is, bespreek dan met hem wat het belang van schoolvriendschappen is. Maar laat je kind vooral ook merken dat populariteit die ten koste gaat van de schoolprestaties ten koste van zijn toekomst gaat en dat het voor hem het beste is als hij gewoon zichzelf blijft.

Dossier onderwijs algemeen

Dit artikel maakt deel uit van het dossier onderwijs.

Bronnen

 • Parenting for Achievement; Donna Y. Ford en Michelle Frazier Trotman; https://tip.duke.edu/node/705
 • Parenting for achievement; Donna Y. Ford en Michelle Frazier Trotman; http://tip.duke.edu/node/913
 • What Educators Need to Know About Underachievement and Gifted Students:
 • Bruce N. Berube; redactie Del Siegle; Practitioners’ Guide – A9712; http://www.gifted.uconn.edu/nrcgt/reports/trifolds/a9712p.pdf
 • Parenting Strategies to Motivate Underachieving Gifted Students; Del Siegle; http://tip.duke.edu/node/817
 • Underachieving Gifted Students: A Mother’s Perspective; Pamela Hunter-Braden
 • Boise State University; http://www.gifted.uconn.edu/nrcgt/newsletter/spring98/sprng986.html
Categorieën
Onderwijs

Slechte cijfers halen op school door de thuissituatie

Als je kind slechter presteert op school dan je verwacht, kan er sprake zijn van onderpresteren. Daarvoor is doorgaans een aantal oorzaken aan te wijzen. Een belangrijke oorzaak is de thuissituatie van een kind en dan in het bijzonder de rol van de ouders. Het komt geregeld voor dat goedbedoelende ouders zonder het te beseffen een negatieve invloed hebben op de schoolprestaties van hun kind.

Vier veelvoorkomende oorzaken van onderpresteren

Boek 'Jij kan beter: als je kind een onderpresteerder is; geschreven door Tessa Kieboom
Jij kan beter: als je kind een onderpresteerder is (bol.com)

Als je kind onderpresteert, is de kans groot dat dit komt door de volgende oorzaken.

Spanningen thuis en slechte cijfers op school

Als er thuis spanningen of andere problemen zijn of de ouders liggen in scheiding kan de daaruit voortvloeiende zware stress bij het kind ervoor zorgen dat het slecht presteert, ondanks dat het zijn best doet.

Het kind is overbelast door mantelzorg of een bijbaan

Voor ouders kan het een uitkomst zijn als het kind aan mantelzorg doet of een bijbaantje heeft. Toch bestaat de kans dat een en ander een al te grote druk op het kind legt en daardoor negatief werkt op diens schoolprestaties.

Kinderen hebben in beginsel een dagtaak aan het gaan naar school en het maken van hun huiswerk. Daarnaast hebben ze een zinvolle vrijetijdsbesteding en gelegenheid tot omgang met hun vrienden en vriendinnen nodig.

Natuurlijk is het voor zijn ontwikkeling (en voor het gemak van de ouders) dat een kind daarnaast thuis ook een handje helpt bij het huishouden, mits de hoeveelheid tijd die het daarmee bezig is, niet ten koste gaat van zijn huiswerk.

Min of meer hetzelfde geldt voor mantelzorg. Ook al helpt het kind nog zo graag bij de verzorging van een ziek of gehandicapt broertje of zusje of bijvoorbeeld bij de verzorging van een hulpbehoevende grootmoeder of grootvader, toch is het van belang dat je als ouder in de gaten houdt of het kind voldoende tijd overhoudt om op school in zowel intellectueel als sociaal opzicht goed te kunnen (blijven) functioneren

Steeds meer kinderen en jongeren hebben een al dan niet officieel bijbaantje. Let erop dat je kind voldoende tijd en energie overhoudt om zijn huiswerk te maken.

Een goede vuistregel voor ouders bij het bepalen van wat een kind mag of moet is: ‘school gaat voor.’

Te weinig communicatie van ouders over het belang van goede schoolprestaties

Ik leer anders: werkboek voor leerlingen van de basisschool met leerproblemen. dyslexie, adhd, add, beelddenken, hoogbegaafd en hsp.; geschreven door Agnes Oosterveen-Hess
Ik leer anders: werkboek voor leerlingen van de basisschool met leerproblemen (bol.com)

Vertel je als ouder je kind geregeld hoe belangrijke het behalen van goede schoolprestaties is voor zijn toekomst? Als je je kind laat merken dat je mooie cijfers verwacht, is de kans groter dat hij aan je positieve verwachtingen wil voldoen.

Als een kind opgroeit in een omgeving waarin onderwijs als een belangrijke factor voor succes in het latere leven wordt gezien, is dat een effectieve stimulans voor een kind om zijn best op school te doen.

Als de beeldvorming over de school bij de ouders negatief is, kan dat ertoe leiden dat het kind gaat geloven dat het zonde van de moeite is om op school zijn best te doen.

Door een oogje te houden op het huiswerk van het kind en geregeld te informeren naar de behaalde cijfers kun je als ouder duidelijk maken dat je het functioneren op school belangrijk vindt.

De ouders leggen te veel druk op het kind om te presteren

Ook al is het essentieel dat ouders laten merken dat ze school belangrijk vinden, toch dient dit niet te worden overdreven.

Kinderen die te maken hebben met ouders die onrealistische verwachtingen van hen hebben, weten soms geen raad met die al te grote druk om goed te presteren en gaan in reactie daarop het juist slechter doen op school.

Opmerkingen zoals: ‘Hoe kom je zo stom?’, nadat een kind eens een keer een onvoldoende voor een proefwerk heeft gehaald, kunnen het zelfvertrouwen van het kind ondermijnen.

Ook een opmerking als: ‘Een slim kind hoeft nooit lager dan een acht te halen,’ kan onder omstandigheden een averechts effect opleveren. Bedenk dat kinderen en jongeren vaak twijfelen aan hun eigen kunnen en dat een ondoordachte opmerking van een ouder desastreus kan zijn voor hun toch al kwetsbare zelfvertrouwen. Geen enkel kind kan altijd even goed presteren.

Dossier onderwijs algemeen

Dit artikel maakt deel uit van het dossier onderwijs.

Bronnen

 • Parenting for Achievement; Donna Y. Ford en Michelle Frazier Trotman; https://tip.duke.edu/node/705
 • Parenting for achievement; Donna Y. Ford en Michelle Frazier Trotman; http://tip.duke.edu/node/913
 • What Educators Need to Know About Underachievement and Gifted Students:
 • Bruce N. Berube; redactie Del Siegle; Practitioners’ Guide – A9712; http://www.gifted.uconn.edu/nrcgt/reports/trifolds/a9712p.pdf
 • Parenting Strategies to Motivate Underachieving Gifted Students; Del Siegle; http://tip.duke.edu/node/817
 • Underachieving Gifted Students: A Mother’s Perspective; Pamela Hunter-Braden
 • Boise State University; http://www.gifted.uconn.edu/nrcgt/newsletter/spring98/sprng986.html
Categorieën
Onderwijs

Wat zijn de oorzaken van onderpresteren op school?

Elk kind wil van nature graag leren en succes hebben bij wat het doet, maar soms zijn er omstandigheden die ervoor zorgen dat normaal intelligente kinderen of hoogbegaafde kinderen slecht presteren op school. We spreken dan van onderpresteren. Aangezien onderpresteren door een kind iets is wat wordt aangeleerd, kan het ook worden afgeleerd. Al is dat in de praktijk vaak niet even gemakkelijk. De eerste stap voor een ouder is uit te zoeken welke negatieve factoren een rol spelen bij het onderpresteren van je kind op school. Vervolgens kun je samen met je kind en de school gaan uitzoeken welke interventies het beste werken voor jouw kind.

In dit artikel komen de volgende punten aan de orde.

Hoe weet je dat je kind op school onderpresteert?

Ik leer anders: werkboek voor leerlingen van de basisschool met leerproblemen. dyslexie, adhd, add, beelddenken, hoogbegaafd en hsp.; geschreven door Agnes Oosterveen-Hess
Ik leer anders: werkboek voor leerlingen van de basisschool met leerproblemen (bol.com)

Als je zoon of dochter onderpresteert op school, betekent dit dat hij of zij slechtere cijfers haalt dan je op basis van observaties van de docenten, eerdere rapportcijfers of intelligentietesten zou verwachten. Onderpresteren op school houdt feitelijk in dat een kind slechte cijfers haalt, ondanks dat hij of zij over een normaal goed of zelfs bovengemiddeld verstand beschikt.

Waardoor worden onderprestaties veroorzaakt?

Alle kinderen willen in beginsel graag hun kennis en vaardigheden uitbreiden, maar bepaalde omstandigheden kunnen ertoe leiden dat sommige kinderen aanzienlijk binnen hun mogelijkheden gaan presteren.

Het feit dat je kind lagere prestaties haalt dan je als ouders of docenten verwacht, kan te maken hebben met oorzaken van thuis, op school of daarbuiten. Deze kunnen te maken hebben met de aanwezigheid van negatieve factoren of met de afwezigheid van positieve factoren. Daarnaast kan ook de persoon van het kind een rol spelen.

De situatie thuis van een onderpresterend kind

Als je kind magere cijfers of echte onvoldoende haalt, ga je als ouder in de eerste plaats na of er thuis factoren spelen die een negatieve invloed op het functioneren van het kind op school kunnen hebben.
Denk bijvoorbeeld aan:

 • Spanningen in het gezin of een echtscheiding
 • Overbelasting van het kind door mantelzorg voor een zieke ouder, grootouder of broertje of zusje
 • Een zware bijbaan om te helpen de financiële situatie van het gezin te verbeteren
 • Weinig communicatie van de ouders in de richting van het kind over het belang van goede schoolprestaties
 • Overmatige druk van de ouders op het kind om goed op school te presteren

Situaties op school en daarbuiten die onderpresteren in de hand werken

Niet alleen de thuissituatie, maar ook de situatie op school en daarbuiten kunnen belemmerend zijn voor goede prestaties op school. Er is een groot aantal, uiteenlopende factoren dat mogelijk een rol speelt. Bijvoorbeeld:

 • Het kind let niet op omdat het door drukke klasgenootjes wordt afgeleid
 • De lessen op school zijn saai en weinig inspirerend
 • De leerstijlen van het kind en de manier van lesgeven van de leraar sluiten niet op elkaar aan
 • Het klikt niet tussen het kind en de leraar
 • Een sociale omgeving die leergierigheid als ‘streberig’ bestempelt

De persoon van het kind en het risico op slechte schoolprestaties

Boek 'Jij kan beter: als je kind een onderpresteerder is; geschreven door Tessa Kieboom
Jij kan beter: als je kind een onderpresteerder is (bol.com)

Ook factoren die direct te maken hebben met eigenschappen van het kind zelf, kunnen leiden tot mindere prestaties op school dan waartoe het kind qua intelligentie in staat is. Denk in dit opzicht onder meer aan het volgende.

Het kind:

 • speelt liever met vrienden dan dat het studeert
 • heeft weinig zelfvertrouwen
 • denkt dat ‘je best doen’ niet telt
 • heeft last van leerstoornissen
 • is ongemotiveerd voor schoolprestaties in het algemeen
 • heeft geen belangstelling voor bepaalde leerstof
 • beschikt over zwakke studievaardigheden
 • is hoogbegaafd

Dat hoogbegaafdheid en slechte schoolprestaties in een aantal gevallen samengaan, is minder verwonderlijk dan het wellicht op het eerste gezicht lijkt. Onderwijs dat te gemakkelijk is voor een kind, kan ertoe leiden dat het kind niet door de lesstof wordt geboeid, al te weinig oplet en vervolgens niet in staat blijkt de opgaven te maken.

Buitenschoolse activiteiten als middel tegen onderprestaties

Boek 'Jij kan beter: als je kind een onderpresteerder is; geschreven door Tessa Kieboom
Jij kan beter: als je kind een onderpresteerder is (bol.com)

Er bestaat een groot aantal beproefde adviezen om het onderpresteren van een kind terug te dringen. Een praktisch advies, ongeacht de oorzaak van de onderprestaties, is het kind (meer) buitenschoolse bezigheden te laten ondernemen.

Of het kind nu wegens hoogbegaafdheid of om andere redenen onderpresteert, voor zijn algemene welbevinden, en daarmee indirect ook zijn schoolprestaties, is het goed als het ook buiten de school zich met bepaalde activiteiten bezighoudt.

Zo kan het lidmaatschap van een bijvoorbeeld een sportvereniging of een muziekvereniging het plezier van een kind is het leren van nieuwe vaardigheden en het omgaan met leeftijdgenoten vergroten.

Of misschien heeft het kind een hobby waarbij het op een gegeven moment mogelijk een verband gaat zien tussen het inzicht en de vaardigheden die nodig zijn om die hobby op een hoger niveau te brengen en de dingen die het op school leert.

Dossier onderwijs algemeen

Dit artikel maakt deel uit van het dossier onderwijs.

Bronnen

 • Parenting for Achievement; Donna Y. Ford en Michelle Frazier Trotman; https://tip.duke.edu/node/705
 • Parenting for achievement; Donna Y. Ford en Michelle Frazier Trotman; http://tip.duke.edu/node/913
 • What Educators Need to Know About Underachievement and Gifted Students:
 • Bruce N. Berube; redactie Del Siegle; Practitioners’ Guide – A9712; http://www.gifted.uconn.edu/nrcgt/reports/trifolds/a9712p.pdf
 • Parenting Strategies to Motivate Underachieving Gifted Students; Del Siegle; http://tip.duke.edu/node/817
 • Underachieving Gifted Students: A Mother’s Perspective; Pamela Hunter-Braden
 • Boise State University; http://www.gifted.uconn.edu/nrcgt/newsletter/spring98/sprng986.html