Categorieën
Schrijven

Wat heb je nodig om schrijver te worden?

Wat heb je allemaal nodig als je schrijver wilt worden? Welke speciale karaktereigenschappen moet je daarvoor hebben? En hoe leer je het schrijversvak? Valt creatief schrijven eigenlijk wel te leren? Of word je als schrijver geboren? In hoeverre kun je schrijftalent ontwikkelen? Er lijken geen eenduidige antwoorden op deze vragen te bestaan.  Maar er zijn wel wat heldere ideeën over wat er bij het schrijven van verhalen en romans komt kijken.

Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen.

Worden schrijvers geboren of gemaakt?

Ezel is ijverig aan het schrijven; zijn prullenmand is overvol met afgekeurde teksten
Schrijven blijft een inspannende klus ongeacht of je werkt met ganzenveer en papier of dat je achter je laptop schrijft.

Linda Anderson noemt in haar inleiding van Creative Writing: a Workbook with Readings verschillende opvattingen over de vraag wat iemand tot auteur maakt.

Zo noemt ze de gedachte van de schrijver als genie. Soms is dat iemand die slechts hoeft te wachten totdat een engel op zijn schouder tikt.

In andere gevallen is dat een kluizenaar met kraalogen die al schrijvend het leven haarscherp weet te brengen.

Of het is een vrijgevochten figuur met een extreem spannend leven die niettemin kans ziet om tijdens kantooruren zijn schrijfwerk te verrichten.

Verder is er de schrijver die dankzij zijn ongelukkige leven bijzondere levensinzichten heeft ontwikkeld die hem tot schrijven aanzetten.

Zelf heeft Linda Anderson een andere opvatting: om te schrijver te worden, hoef je volgens haar geen genie of een ongelukkig of excentriek figuur te zijn. Zij ziet schrijven eenvoudigweg als een ambacht dat je kunt leren.

Kan iedereen verkoopbare verhalen leren schrijven?

Dwight W. Swain stelt in zijn Techniques of the Selling Writer dat iedereen verhalen kan leren schrijven.
Bovendien meent hij dat vrijwel iedereen weleens een keer een verhaal aan een blad kan verkopen of een roman kan publiceren. En dat dit de meeste mensen nog wel vaker lukt als ze zichzelf de nodige tijd gunnen en het schrijven blijven doorgaan.

Tegelijkertijd wijst hij erop dat alleen een beperkt aantal topschrijvers goed van zijn pen kan leven. Het is in zijn ogen voor lang niet iedereen weggelegd om zijn brood met schrijven te verdienen. Naast zelfdiscipline en kennis van schrijftechnieken is er volgens hem ook zoiets nodig als aangeboren talent. Al kun je dat talent leren ontwikkelen. Door te schrijven, veel te schrijven.

Niet iedereen heeft het qua talent en doorzettingsvermogen in zich een briljant schrijver te worden, maar dat neemt niet weg dat iedereen veel plezier aan het creatief schrijven kan beleven.

Welke eigenschappen zijn het meest waardevol voor een auteur?

Volgens Swain heeft een schrijver vooral baat bij eigenschappen zoals spontaniteit en vrijheidsdrang. Hij dient de kans te willen grijpen tot het gaan op avontuurlijke ontdekkingsreis naar nog niet of nauwelijks verkende gebieden van zijn geest. Dergelijke eigenschappen ziet hij als minstens zo belangrijk als zelfdiscipline.

Welke eigenschappen zijn slecht voor het schrijverschap?

Obstakels om een succesvol schrijver te worden, zijn volgens Swain: geremde gevoelens (wat iets heel anders is dan geremd gedrag!), zelfcensuur en terughoudendheid.

Over welke kennis moet een schrijver beschikken?

Als je als auteur succesvol wilt zijn, moet je op zijn minst een idee hebben van de manier waarop je verhalen of romans schrijft. Dat betekent dat je in elk geval het volgende moet weten:

  • Hoe bouw je een plot op?
  • Hoe bedenk je, herkenbare levensechte personages?
  • Hoe houd je de aandacht van de lezer vast?
  • Wat maakt een tekst aantrekkelijk om te lezen?
  • Wat maakt jou als auteur uniek?
  • Hoe word je een gepubliceerd auteur?

Over bovenstaande vragen zijn bibliotheken volgeschreven. Het ligt in de bedoeling dat er de komende tijd op deze artikelen over deze aspecten van het schrijverschap worden gepubliceerd.

Is schrijven een solitaire activiteit voor een sociaal wezen?

Om creatief te schrijven, heb je een plek nodig waar je ongestoord kunt werken. Dat staat vast. Als auteur moet je goed tegen het alleen zijn kunnen.

Maar tegelijkertijd moet je midden in een sociale omgeving staan. Een dergelijke omgeving werkt beslist inspirerend op je schrijfwerk. Bedenk dat mensen de voornaamste inspiratiebronnen vormen voor romans en verhalen. Bovendien drijft creatieve fictie hoofdzakelijk op de gedachten en activiteiten van al dan niet deels op echte mensen geïnspireerde dan wel geheel verzonnen personages.

Bovendien, aangezien de mens van nature een sociaal wezen is, zijn geregelde contacten met je familie, vrienden en anderen eenvoudigweg noodzakelijk voor je welbevinden op langere termijn. Dat geldt ook als je graag in je eigen gezelschap verkeert.

Iets anders is of het verstandig is om met je naaste omgeving over je schrijfwerk te praten. Meestal is het dat niet. Vaak werkt zoiets zelfs averechts omdat het vertellen over je schrijfideeën om diverse redenen mogelijk een ongunstig effect heeft op je schrijfproductie.

Schrijven is dus weliswaar een solitaire activiteit, maar het vereist wel dat je een sociaal leven leidt.

Dossier creatief schrijven

Dit artikel maakt deel uit van het dossier creatief schrijven.

Tot dit dossier behoren onder meer artikelen over schrijfboeken waar je als aankomend schrijver daadwerkelijk iets aan hebt of over het overwinnen van een writer’s block of over het schrijven van romantische verhalen en romans.

In dit dossier vind je bijvoorbeeld ook  artikelen zoals: Creatief schrijven en het belang van emoties.

Bronnen en verder lezen