Categorieën
Onderwijs

Slechte schoolprestaties en de persoon van het kind

Als je kind slechter presteert op school dan je op grond van zijn intelligentie zou verwachten, spreken we vaak van onderpresteren. Dit kan te maken hebben met factoren met betrekking tot school, de thuissituatie of de persoon van het kind. Als de schoolprestaties vooral tegenvallen door factoren die direct met het kind zelf te maken hebben, gaat het vaak om een of meer van de volgende kwesties:

Het kind:

Ik leer anders: werkboek voor leerlingen van de basisschool met leerproblemen. dyslexie, adhd, add, beelddenken, hoogbegaafd en hsp.; geschreven door Agnes Oosterveen-Hess
Ik leer anders: werkboek voor leerlingen van de basisschool met leerproblemen (bol.com)

Het kind speelt liever met vriendjes en vriendinnetjes dan dat het studeert

Vooral extraverte kinderen spelen veel liever met hun vriendjes en vriendinnetjes dan dat ze met hun neus in de boeken zitten. Hoe begrijpelijk dit op zich is, toch is het van belang dat je kind leert dat werk voor school hoe dan ook, altijd vóór moet gaat boven andere bezigheden.

Een goede planning van het huiswerk maakt dat er ook voldoende tijd is om met vriendjes te spelen.

Het kind hangt liever voor de tv dan dat het zijn huiswerk maakt

Als je kind graag naar bepaalde series op tv kijkt, kun je afspreken dat die worden opgenomen en dat hij ernaar kan kijken als zijn huiswerk klaar is, of als dat te laat wordt, op een andere dag.

Op deze manier weet je zeker dat het huiswerk wordt gemaakt en je voorkomt mokken omdat het kind het oneerlijk vindt dat het een aflevering van zijn lievelingsserie moet missen.

Het kind heeft weinig zelfvertrouwen

Een kind met weinig zelfvertrouwen of een kind dat het niet zo slim is als zijn klasgenoten presteert doorgaans minder goed dan zijn kameraadjes.

Er zijn kinderen die in alle ernst geloven dat het niet uitmaakt hoeveel energie ze in hun schoolwerk stoppen, omdat ze ‘toch altijd’ een onvoldoende scoren. Ze denken dan dat ze ‘nu eenmaal’ zo geboren zijn.

Leg je kind uit dat inzicht en vaardigheden kunnen worden ontwikkeld en wel door zijn eigen inspanningen. Help het kind ook uitdagingen te leren zien als kansen om nieuwe dingen te leren. Vertel vooral ook dat als je iets op een bepaald moment nog niet kunt, dat dit dan bepaald niet betekent dat je dus niet intelligent bent.

Stimuleer het zelfvertrouwen van kind door hem de kans te geven iets te doen of leren wat bij hem past. Denk bijvoorbeeld aan het gaan beoefenen van een bepaalde sport of het leren bespelen van een muziekinstrument .

Als een kind eenmaal op een bepaald terrein zelfvertrouwen heeft ontwikkeld, wordt de kans groter dat dit zelfvertrouwen ook op andere terreinen zoals op school, toeneemt en dat dit ook tot betere schoolprestaties zal leiden.

Het kind denkt dat ‘je best doen’ niet telt

Er zijn kinderen die denken dat het zinloos is om je best te doen. In hun ogen gaat het niet om de inspanning, maar om het resultaat. En hoewel het de bedoeling is dat hun inspanningen leiden tot het gewenste resultaat, is de weg naar dat resultaat zeker ook van belang.

In dat verband is het van belang dat het aanleren van het organiseren van het huiswerk en het toepassen van effectieve studiegewoonten op den duur zijn vruchten afwerpt.

Als je zoon of dochter met een onvoldoende thuiskomt, vraag je hoeveel tijd hij of zij in het huiswerk had gestoken en hoeveel meer er naar zijn of haar inschatting nodig was geweest om wel een voldoende te halen.

Als je kind met een voldoende voor een proefwerk thuiskomt, zegt een ‘goed zo’ van jou, veel minder dan wanneer je iets zou zeggen in de trant van: ‘mooi, nu zie je wat hard studeren op dit moeilijke onderwerp je oplevert.’

Het kind heeft last van leerstoornissen

Ook als je kind over een normale intelligentie, laat staan over een bovengemiddelde intelligentie beschikt, kan het last hebben van een leerstoornis. Denk bijvoorbeeld aan dyslexie (het kind heeft dan moeite met lezen) en/of dyscalculie (het kind heeft dan moeite met rekenen).

Soms lijkt het ten onrechte alsof het kind een dergelijke stoornis heeft, omdat het eerder genoten onderwijs op het gebied van lezen en/of rekenen van lage kwaliteit was. In het geval het een echte leerstoornis gaat, ligt het inhuren van gespecialiseerde hulp, bijvoorbeeld in de vorm van een remedial teacher voor de hand.

Het kind is ongemotiveerd voor schoolprestaties in het algemeen

In beginsel willen alle kinderen graag leren. Totdat ze door bepaalde oorzaken gedemotiveerd raken.

Het verschilt van kind tot kind waar het het gevoeligst voor is. Sommige kinderen zijn vooral gevoelig voor goede cijfers. Andere kinderen vinden de goedkeuring van ouders en/of vriendjes van het grootste belang.

Ook zijn er kinderen die gemotiveerd zijn tot het behalen van goede schoolprestaties omdat ze al een idee hebben van wat ze later als beroep willen uitoefenen. Kinderen die geen verband zien tussen hun schoolwerk nu en hun werkzame en persoonlijke leven later, presteren doorgaans slechter dan kinderen die dat verband wel zien. Als je zoon of dochter onlangs bepaalde rekenvaardigheden heeft aangeleerd, kun je hem of haar een en ander laten toepassen bij de berekening van de benodigde hoeveelheden van een recept voor een bepaald aantal personen.

En verder zijn er kinderen die graag leren, omdat ze dat ‘gewoon leuk’ vinden.

In het algemeen zijn kinderen gemotiveerd als ze een bepaalde opdracht voor school zinvol vinden, geloven dat ze die kunnen uitvoeren en als ze merken dat hun inspanningen door hun omgeving worden gewaardeerd.

Als je weet wat de drijfveren van jouw kind voor het behalen van goede schoolprestaties zijn, heb je een concreet instrument in handen waarmee je je kind kunt helpen om betere vorderingen op school te maken.

Het kind heeft geen belangstelling voor bepaalde leerstof

Boek 'Jij kan beter: als je kind een onderpresteerder is; geschreven door Tessa Kieboom.  Voor als  je kind behoorlijk intelligent tot zelfs hoogbegaafd is, maar toch onderpresteert.
Jij kan beter: als je kind een onderpresteerder is (bol.com)

Soms heeft een kind geen belangstelling voor bepaalde leerstof, bijvoorbeeld omdat het er het nut niet van inziet. Soms treft dit gebrek aan interesse een vak als geschiedenis, in andere gevallen een van de kernvakken.

De oplossing ligt dan in het uitleggen van het belang van het ondergewaardeerde vak.

Het kind kampt met zwakke studievaardigheden

Soms presteert het kind onder de maat vanwege slecht ontwikkelde studievaardigheden of een gebrek aan organisatievermogen. In die gevallen kan een training in studievaardigheden uitkomst bieden.

Wat je zelf kunt doen: laat je kind een week lang ‘tijdschrijven’, dus een overzicht bijhouden van de tijden waarop het zijn huiswerk en andere activiteiten doet. Dit geeft het kind een beeld van de beperkte hoeveelheid uren die er in een dag zit en over het belang om de juiste prioriteiten te stellen.

Het kind is hoogbegaafd

Boek 'Jij kan beter: als je kind een onderpresteerder is; geschreven door Tessa Kieboom
Jij kan beter: als je kind een onderpresteerder is (bol.com)

Hoe tegenstrijdig het op het eerste gezicht ook lijkt: sommige kinderen die hoogbegaafd zijn, halen voortdurend slechte cijfers.

Dit kan te maken hebben met stof die veel te simpel voor hun intellectuele ontwikkelingsniveau is, maar bijvoorbeeld ook met het feit dat ze sociaal niet goed meekunnen met de rest van de klas, omdat ze ‘anders’ zijn, hun belangstelling totaal anders is gericht, of hun gevoel voor humor niet wordt begrepen enzovoort.

Pas als ze op school opdrachten krijgen die hen stimuleren, komen ze in beweging en gaan ze intellectueel gezien wel goed presteren. Als ze klaar zijn met het gewone werk in hun groep werkt het positief als ze erna op eigen kracht iets mogen bestuderen over een onderwerp dat hun interesse heeft.

Deze kinderen zijn vaak gebaat bij het volgen van een zogenaamde verrijkingsklas of een Leonardoklas. In dergelijke klassen staan de mogelijkheden van het kind centraal. In een dergelijke omgeving met andere hoogbegaafde kinderen kan het kind zowel sociaal als intellectueel tot bloei komen.

Dossier onderwijs algemeen

Dit artikel maakt deel uit van het dossier school en leerlingen.

Bronnen

  • Parenting for Achievement; Donna Y. Ford en Michelle Frazier Trotman; https://tip.duke.edu/node/705
  • Parenting for achievement; Donna Y. Ford en Michelle Frazier Trotman; http://tip.duke.edu/node/913
  • What Educators Need to Know About Underachievement and Gifted Students:
  • Bruce N. Berube; redactie Del Siegle; Practitioners’ Guide – A9712; http://www.gifted.uconn.edu/nrcgt/reports/trifolds/a9712p.pdf
  • Parenting Strategies to Motivate Underachieving Gifted Students; Del Siegle; http://tip.duke.edu/node/817
  • Underachieving Gifted Students: A Mother’s Perspective; Pamela Hunter-Braden
  • Boise State University; http://www.gifted.uconn.edu/nrcgt/newsletter/spring98/sprng986.html