Categorieën
Onderwijs

Slechte cijfers halen op school door de thuissituatie

Als je kind slechter presteert op school dan je verwacht, kan er sprake zijn van onderpresteren. Daarvoor is doorgaans een aantal oorzaken aan te wijzen. Een belangrijke oorzaak is de thuissituatie van een kind en dan in het bijzonder de rol van de ouders. Het komt geregeld voor dat goedbedoelende ouders zonder het te beseffen een negatieve invloed hebben op de schoolprestaties van hun kind.

Vier veelvoorkomende oorzaken van onderpresteren

Boek 'Jij kan beter: als je kind een onderpresteerder is; geschreven door Tessa Kieboom
Jij kan beter: als je kind een onderpresteerder is (bol.com)

Als je kind onderpresteert, is de kans groot dat dit komt door de volgende oorzaken.

Spanningen thuis en slechte cijfers op school

Als er thuis spanningen of andere problemen zijn of de ouders liggen in scheiding kan de daaruit voortvloeiende zware stress bij het kind ervoor zorgen dat het slecht presteert, ondanks dat het zijn best doet.

Het kind is overbelast door mantelzorg of een bijbaan

Voor ouders kan het een uitkomst zijn als het kind aan mantelzorg doet of een bijbaantje heeft. Toch bestaat de kans dat een en ander een al te grote druk op het kind legt en daardoor negatief werkt op diens schoolprestaties.

Kinderen hebben in beginsel een dagtaak aan het gaan naar school en het maken van hun huiswerk. Daarnaast hebben ze een zinvolle vrijetijdsbesteding en gelegenheid tot omgang met hun vrienden en vriendinnen nodig.

Natuurlijk is het voor zijn ontwikkeling (en voor het gemak van de ouders) dat een kind daarnaast thuis ook een handje helpt bij het huishouden, mits de hoeveelheid tijd die het daarmee bezig is, niet ten koste gaat van zijn huiswerk.

Min of meer hetzelfde geldt voor mantelzorg. Ook al helpt het kind nog zo graag bij de verzorging van een ziek of gehandicapt broertje of zusje of bijvoorbeeld bij de verzorging van een hulpbehoevende grootmoeder of grootvader, toch is het van belang dat je als ouder in de gaten houdt of het kind voldoende tijd overhoudt om op school in zowel intellectueel als sociaal opzicht goed te kunnen (blijven) functioneren

Steeds meer kinderen en jongeren hebben een al dan niet officieel bijbaantje. Let erop dat je kind voldoende tijd en energie overhoudt om zijn huiswerk te maken.

Een goede vuistregel voor ouders bij het bepalen van wat een kind mag of moet is: ‘school gaat voor.’

Te weinig communicatie van ouders over het belang van goede schoolprestaties

Ik leer anders: werkboek voor leerlingen van de basisschool met leerproblemen. dyslexie, adhd, add, beelddenken, hoogbegaafd en hsp.; geschreven door Agnes Oosterveen-Hess
Ik leer anders: werkboek voor leerlingen van de basisschool met leerproblemen (bol.com)

Vertel je als ouder je kind geregeld hoe belangrijke het behalen van goede schoolprestaties is voor zijn toekomst? Als je je kind laat merken dat je mooie cijfers verwacht, is de kans groter dat hij aan je positieve verwachtingen wil voldoen.

Als een kind opgroeit in een omgeving waarin onderwijs als een belangrijke factor voor succes in het latere leven wordt gezien, is dat een effectieve stimulans voor een kind om zijn best op school te doen.

Als de beeldvorming over de school bij de ouders negatief is, kan dat ertoe leiden dat het kind gaat geloven dat het zonde van de moeite is om op school zijn best te doen.

Door een oogje te houden op het huiswerk van het kind en geregeld te informeren naar de behaalde cijfers kun je als ouder duidelijk maken dat je het functioneren op school belangrijk vindt.

De ouders leggen te veel druk op het kind om te presteren

Ook al is het essentieel dat ouders laten merken dat ze school belangrijk vinden, toch dient dit niet te worden overdreven.

Kinderen die te maken hebben met ouders die onrealistische verwachtingen van hen hebben, weten soms geen raad met die al te grote druk om goed te presteren en gaan in reactie daarop het juist slechter doen op school.

Opmerkingen zoals: ‘Hoe kom je zo stom?’, nadat een kind eens een keer een onvoldoende voor een proefwerk heeft gehaald, kunnen het zelfvertrouwen van het kind ondermijnen.

Ook een opmerking als: ‘Een slim kind hoeft nooit lager dan een acht te halen,’ kan onder omstandigheden een averechts effect opleveren. Bedenk dat kinderen en jongeren vaak twijfelen aan hun eigen kunnen en dat een ondoordachte opmerking van een ouder desastreus kan zijn voor hun toch al kwetsbare zelfvertrouwen. Geen enkel kind kan altijd even goed presteren.

Dossier onderwijs algemeen

Dit artikel maakt deel uit van het dossier onderwijs.

Bronnen

  • Parenting for Achievement; Donna Y. Ford en Michelle Frazier Trotman; https://tip.duke.edu/node/705
  • Parenting for achievement; Donna Y. Ford en Michelle Frazier Trotman; http://tip.duke.edu/node/913
  • What Educators Need to Know About Underachievement and Gifted Students:
  • Bruce N. Berube; redactie Del Siegle; Practitioners’ Guide – A9712; http://www.gifted.uconn.edu/nrcgt/reports/trifolds/a9712p.pdf
  • Parenting Strategies to Motivate Underachieving Gifted Students; Del Siegle; http://tip.duke.edu/node/817
  • Underachieving Gifted Students: A Mother’s Perspective; Pamela Hunter-Braden
  • Boise State University; http://www.gifted.uconn.edu/nrcgt/newsletter/spring98/sprng986.html