Onderpresteren

feb 102014
 

Als je kind slechter presteert op school dan je op grond van zijn intelligentie zou verwachten, spreken we vaak van onderpresteren. Dit kan te maken hebben met factoren met betrekking tot school, de thuissituatie of de persoon van het kind. Als de schoolprestaties vooral tegenvallen door factoren die direct met het kind zelf te maken hebben, gaat het vaak om een of meer van de volgende kwesties: Het kind: speelt […]

feb 052014
 

Er bestaan verschillende redenen waarom een normaal intelligent of zelfs hoogbegaafd kind beneden zijn kunnen presteert op school. Dit kan te maken hebben met de situatie thuis, de situatie op school en daarbuiten en/of met de persoon van het kind zelf. In dit artikel gaat het om factoren die verband houden met de schoolsituatie en wat zich daaromheen afspeelt. Situaties waarin het kind onvoldoendes krijgt door een ongelukkige schoolsituatie Een […]

feb 042014
 

Als je kind slechter presteert op school dan je verwacht, kan er sprake zijn van onderpresteren. Daarvoor is doorgaans een aantal oorzaken aan te wijzen. Een belangrijke oorzaak is de thuissituatie van een kind en dan in het bijzonder de rol van de ouders. Het komt geregeld voor dat goedbedoelende ouders zonder het te beseffen een negatieve invloed hebben op de schoolprestaties van hun kind. Vier veelvoorkomende oorzaken van onderpresteren […]

jan 312014
 

Elk kind wil van nature graag leren en succes hebben bij wat het doet, maar soms zijn er omstandigheden die ervoor zorgen dat normaal intelligente kinderen of hoogbegaafde kinderen slecht presteren op school. We spreken dan van onderpresteren. Aangezien onderpresteren door een kind iets is wat wordt aangeleerd, kan het ook worden afgeleerd. Al is dat in de praktijk vaak niet even gemakkelijk. De eerste stap voor een ouder is […]