Categorieën
Onderwijs

Onderpresteren door de situatie op school en daarbuiten

Er bestaan verschillende redenen waarom een normaal intelligent of zelfs hoogbegaafd kind beneden zijn kunnen presteert op school. Dit kan te maken hebben met de situatie thuis, de situatie op school en daarbuiten en/of met de persoon van het kind zelf. In dit artikel gaat het om factoren die verband houden met de schoolsituatie en wat zich daaromheen afspeelt.

Situaties waarin het kind onvoldoendes krijgt door een ongelukkige schoolsituatie

Ik leer anders: werkboek voor leerlingen van de basisschool met leerproblemen. dyslexie, adhd, add, beelddenken, hoogbegaafd en hsp.; geschreven door Agnes Oosterveen-Hess
Ik leer anders: werkboek voor leerlingen van de basisschool met leerproblemen (bol.com)

Een of meer van de volgende vijf punten spelen vaak een rol als een kind op school slecht presteert door factoren die met de school zelf en de directe omgeving daarvan te maken hebben.

Het kind let niet op omdat het door drukke klasgenootjes wordt afgeleid

Zit je kind naast of dichtbij andere leerlingen die zich alsmaar onrustig gedragen of druk met andere dingen dan hun schoolwerk bezig zijn? Vraag dan de leraar om je kind op een rustige plek te zetten die meer uitnodigt tot opletten.

Het helpt soms ook als je kind mag zitten naast een ander kind dat wel serieus met zijn schoolwerk bezig is. Na verloop van  tijd en met  een beetje geluk houdt het onderpresteren op en gaat het kind op zijn natuurlijke niveau functioneren.

De lessen op school zijn saai en weinig inspirerend

Soms zijn kinderen op zich wel leergierig, maar kunnen ze moeilijk uit de voeten met saaie en weinig inspirerende lessen. Zo’n kind zit zich te vervelen, laat zijn gedachten afdwalen en let verder niet op. Met als onvermijdelijk gevolg dat het op een gegeven moment achterop raakt en gaat onderpresteren.

Voordat je besluit dat het probleem vooral bij jouw kind zit, is het verstandig om uit te zoeken of het lesmateriaal of de manier van presentatie van de leerstof niet aansluit op de belangstellingswereld van je kind.

Vraag daarna een gesprek aan met de betreffende leraar om te bespreken welke mogelijkheden er zijn om tijdens de lessen de interesse van je zoon of dochter te prikkelen.

De leerstijlen van het kind en de manier van lesgeven van de leraar sluiten niet op elkaar aan

Boek 'Jij kan beter: als je kind een onderpresteerder is; geschreven door Tessa Kieboom
Jij kan beter: als je kind een onderpresteerder is (bol.com)

Stel dat een kind een betekenisgerichte leerstijl heeft met de daarbij behorende kritische houding tegenover de leerstof. Je hoort je kind dan zinnen formuleren in de trant van: ‘Wat betékent het als…’. Een dergelijke leerstijl sluit slecht aan op de lesmethode van een leraar die kinderen ziet als vaten waarin hij informatie giet en verwacht dat kinderen via reproductie aantonen de stof te beheersen.

Of stel dat een kind een toepassingsgerichte leerstijl heeft. Je kind zegt dan zinnen zoals: ‘Waar heb ik deze kennis voor nodig?’. Als de docent daarentegen primair gericht is op het verbreden van de algemene ontwikkeling, dan is de kans reëel dat het kind zijn belangstelling verliest. Dit komt omdat het kind geen of te weinig stof krijgt aangereikt die op zijn leerstijl aansluit.

Het klikt niet tussen jouw kind en de leraar

Soms komt je kind terecht in een klas of groep waarin de leraar hem niet goed begrijpt of weet te waarderen. Soms blijkt een leraar ronduit onaangenaam te doen tegen een bepaald kind. Dat kan vervelend of verstorend gedrag van jouw zoon of dochter oproepen of versterken, waarna een negatieve spiraal ontstaat. Als een kind het gevoel krijgt dat wat het ook doet, het nooit goed of goed genoeg is, wordt het onzeker. De kans is dan groot dat het kind eenvoudigweg stopt met het doen van zijn best. Met alle desastreuze gevolgen van dien.

Sommige leraren vergelijken de prestaties van de kinderen onderling en vertellen het ene kind een voorbeeld aan het andere te nemen. Een dergelijke strategie werkt averechts. Het is beter voor het zelfvertrouwen en voor de prestaties als kinderen leren welke doelen voor henzelf haalbaar zijn, geheel los van de prestaties van anderen.

Een sociale omgeving die leergierigheid als ‘streberig’ bestempelt

Soms gaat een kind veel om met leeftijdgenoten die niets van leren en studeren moeten hebben en die kinderen die wel hun best op school doen, voor ‘streber’ of ‘nerd’ uitschelden. Dergelijke groepsdruk kan ervoor zorgen dat kinderen in een poging zich aan hun omgeving aan te passen om erbij te horen, ook eenzelfde anti-schoolhouding gaan aannemen.

Sommige kinderen worden geplaagd of zelfs gepest omdat ze goede cijfers op school halen of ze worden buitengesloten tijdens het spelen. Wie liever als populair wordt beschouwd, kiest er dan soms voor om dan maar geen mooie cijfers meer te halen.

Als dat met jouw kind het geval is, bespreek dan met hem wat het belang van schoolvriendschappen is. Maar laat je kind vooral ook merken dat populariteit die ten koste gaat van de schoolprestaties ten koste van zijn toekomst gaat en dat het voor hem het beste is als hij gewoon zichzelf blijft.

Dossier onderwijs algemeen

Dit artikel maakt deel uit van het dossier onderwijs.

Bronnen

  • Parenting for Achievement; Donna Y. Ford en Michelle Frazier Trotman; https://tip.duke.edu/node/705
  • Parenting for achievement; Donna Y. Ford en Michelle Frazier Trotman; http://tip.duke.edu/node/913
  • What Educators Need to Know About Underachievement and Gifted Students:
  • Bruce N. Berube; redactie Del Siegle; Practitioners’ Guide – A9712; http://www.gifted.uconn.edu/nrcgt/reports/trifolds/a9712p.pdf
  • Parenting Strategies to Motivate Underachieving Gifted Students; Del Siegle; http://tip.duke.edu/node/817
  • Underachieving Gifted Students: A Mother’s Perspective; Pamela Hunter-Braden
  • Boise State University; http://www.gifted.uconn.edu/nrcgt/newsletter/spring98/sprng986.html