Categorieën
Werk

Opleiding en kans op een goede baan

Wat zijn belangrijke overwegingen bij het maken van een studiekeuze voor HBO of universiteit? Wegen de kosten van een HBO- of universitaire studie altijd op tegen de baten? Geven bepaalde studies vanwege de daarbij ontwikkelde vaardigheden daadwerkelijk een interessante voorsprong op de arbeidsmarkt? Waarop let men bij een groot en modern bedrijf als Google als het gaat om het aannemen van nieuw personeel?

Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen.

Omslag van Robert Jan Bloms boek Beste beroepengids; uitgeverij Aspekt
Robert J. Blom: Beste beroepengids (bol.com)

Is een studie of beroep kiezen een kwestie van koffiedik kijken?

Sta je voor je beroepskeuze is het? Dan is het de vraag of je je daarop het beste kunt voorbereiden via een HBO- of universitaire opleiding of dat een andere leerweg beter bij je past.

Wil je fulltime of parttime gaan studeren en daarnaast liefst nog een deeltijdbaan voor het opdoen van de broodnodige maatschappelijke ervaring, en natuurlijk ook om wat meer financiële armslag te hebben? Dan is het de vraag aan welke studie jij het meeste hebt.

Je maakt de beste kans om je studie met succes af te ronden en een baan te vinden die bij je past, als je van tevoren een en ander voor jezelf op een rijtje zet.

Voor welke beroepen of wetenschapsterreinen heb je serieuze belangstelling? Denk dan niet alleen aan beroepen waarvan het huidige arbeidsmarktperspectief je aanspreekt, maar ook aan beroepen omdat je echte interesse hebt voor het vakgebied. Als je alleen de verdiensten interessant vindt, is de kans groot dat je dag in dag uit met tegenzin naar je werk gaat. En je tegenzin zou wel eens in de weg kunnen staan van het maken van carrière.

De andere kant van de medaille is dat een studie die je met veel plezier volgt, maar die je nauwelijks kans op een goede baan met groeikansen biedt, zonde van je tijd en geld is.

Verder moet een beroep ook vooral bij je persoonlijkheid passen. Als je sterk sociaal bent ingesteld, kan je ongelukkig worden van een beroep waarbij je niet of nauwelijks met mensen te maken hebt.

Omslag van Edgar H. Scheins boek: Loopbaan-ankers: ontdek je werkelijke waarden
Edgar H. Schein: Loopbaan-ankers; Academic Service (bol.com)

Waarop let je bij het kiezen van een beroep?

Om een beeld te krijgen van wat voor jou van belang is, kun je voor jezelf het antwoord op onder meer de volgende vragen over de volgende onderwerpen bedenken:

Stress op het werk

Hoe goed kun je omgaan met stress op de werkplek? Enige stress hoort bij het werk. Stress geeft je de energie en motivatie om doelen te bereiken.

Op het werk gaat het dan bijvoorbeeld om het halen van deadlines, van verkoopcijfers of productietargets of het binnenhalen van nieuwe klanten. In sommige beroepen kom je onder zwaardere stress te staan dan bij andere.

Overigens, als je graag wat stressbestendiger wilt worden: er zijn cursussen waarop je dat effectief kunt leren.

Voorspelbaarheid van het werk

Bij sommige functies is de voorspelbaarheid van de werkzaamheden groot. Bij andere functies weet je zelden of nooit voor welke situaties je komt te staan en is een flexibele instelling nodig om adequaat met de onverwachte aspecten van het werk om te gaan.

Voorkeur voor een lichte of juist uitdagende functie

Sommige mensen geven de voorkeur aan relatief eenvoudige functies. Andere mensen voelen zich pas echt in hun element als ze complexe situaties moeten oplossen. Zie je een baan die veel mensen als moeilijk of zwaar beschouwen als een boeiende uitdaging?

Omslag van Aaltje Vincents boek Job Marketing 3.0: jouw arbeidsmarkt: nu vindbaar, straks nieuw werk; uitgeverij Spectrum
Aaltje Vincent: Job marketing 3.0 (bol.com)

Je persoonlijkheid

De meeste mensen verenigen een aantal schijnbaar tegenstrijdige kwaliteiten in zichzelf. Geef van elk van onderstaande groepen woorden aan of je jezelf daarin niet, een beetje, gemiddeld of sterk herkent.

 • Ondernemend, doorzetter, ambitieus
 • Groepsmens, innemend, extravert
 • Gezond verstand, nuchter, praktisch
 • Oog voor detail, zorgvuldig, voorzichtig
 • Intellectueel, onderzoekend, systematisch
 • Intuïtie, verbeeldingskracht

Houd bij het kiezen van een studie of beroep rekening met bovenstaande aspecten. Daarnaast is het zinvol om zoveel mogelijk rekening te houden met de kwaliteiten die werkgevers in werknemers zoeken. Hoe zit dat bijvoorbeeld met een grote en moderne werkgever als Google?

Hoe kijkt een modern bedrijf als Google aan tegen studies en mogelijk geschikte werknemers?

Hoe denkt bijvoorbeeld de hoogste baas bij Google die gaat over het inhuren van personeel, over het al dan niet kiezen van een voortgezette opleiding? De Amerikaanse journalist Thomas Friedman interviewde daarover Laszlo Bock voor de New York Times en hoorde een aantal opmerkelijke inzichten.

Bock had al in een eerder interview verteld dat een moderne baas tegenwoordig, minder dan vroeger het geval was, waarde hecht aan wat een potentiële medewerker weet of waar deze zijn of haar opleiding heeft. En dat het nu meer van belang is dat je met je kennis waarde kunt creëren.

Met een hogere opleiding of met basiscompetenties de arbeidsmarkt op?

Bij Google is een trend gaande om ook mensen in te huren die weliswaar geen hogere opleiding achter de rug hebben, maar die wel beschikken over waardevolle competenties die als basis voor de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden kunnen dienen. Opvallend genoeg, is één van de competenties het tonen van lef.

Verdient een hogere opleiding zich altijd terug?

Laszlo Bock is géén tegenstander van het volgen van hoger onderwijs. Wel vindt hij dat toekomstige studenten meer zouden moeten nadenken over wat ze van een opleiding verwachten en welke mogelijkheden die hen gaat brengen. Studeren zonder dat je weet wat je daarmee wilt bereiken, ziet hij als weinig zinvol. En de gedachte dat elke willekeurige bachelorgraad je brengt waar je zijn wil, is volgens hem een illusie.

Aangezien studeren een enorme investering in tijd, inspanning en geld kost, is het van groot belang van tevoren te bedenken wat je ervoor terugkrijgt. Levert je opleiding je niet alleen kennis, maar vooral ook vaardigheden op die je bij een moderne werkgever goed van pas komen?

Studierichting en goede cijfers

Sommige studenten kiezen in de eerste plaats voor een opleiding omdat die de naam heeft ‘gemakkelijk’ te zijn. Of omdat ze verwachten dat ze daarmee goede cijfers behalen. Ze kiezen dan bijvoorbeeld voor een talenstudie in plaats van een informaticastudie.

Volgens Bock kun je echter beter een matige student informatica zijn, dan een uitstekend talenstudent. Omdat de keus voor een studie informatica duidt op het logisch kunnen denken en het kiezen voor een weg die niet de gemakkelijkste is.

Het belang van het ontwikkelen van analytische vaardigheden

Kies bij voorkeur voor een studie waarmee je je op de arbeidsmarkt kunt onderscheiden en waarin je vaardigheden leert ontwikkelen die je ook op andere terreinen kunt inzetten.

Het punt is namelijk dat mensen wel van nature creatief zijn, maar dat logisch denken moet worden aangeleerd. Aldus Bock.

Een opleiding waarin je je analytische vaardigheden moet ontwikkelen, geeft je een voorsprong op de arbeidsmarkt. Zo komt een vak als statistiek je van pas als je later bijvoorbeeld op het gebied van computers werkzaam zou worden of iets met medische apparatuur zou gaan doen.

Als je op twee of meer terreinen deskundig en vaardig bent, geeft je dat een voorsprong. Vooral als je die terreinen met elkaar kunt combineren. Kun je bijvoorbeeld zowel analytisch als creatief denken, dan ben je wellicht in staat met unieke oplossingen voor een probleem te komen.

Denk ook eens aan de mogelijkheden die combinaties van kennis op het gebied van bètawetenschappen met alfawetenschappen je zouden kunnen brengen, bijvoorbeeld aan economische of bedrijfswetenschappen in combinatie met psychologie.

Studie- en beroepskeuze is lang niet alleen een kwestie van koffiedik kijken

Hoewel er altijd een aantal onzekere factoren overblijft, is het kiezen van een studie of beroep die goede kansen biedt op het vinden van een geschikte baan met mooie carrièrekansen lang niet alleen een kwestie van koffiedik kijken. Als je weet wat jij zoekt in een beroep, wat je tijdens een bepaalde opleiding leert en waar toekomstige werkgevers op letten, maak je de beste kans een goede keuze te maken voor je toekomst.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 21 april 2014 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Studiekeus en kans op een goede baan’.

Dossier Werk en inkomen

Dit artikel maakt deel uit van het dossier werk en inkomen. Daar vind je een overzicht van alle artikelen over dit onderwerp.

Bronnen

 • Topjobs; Select Smart; http://www.selectsmart.com/topjobs.html
 • How to get a job at Google: Thomas L. Friedman; New York Times, 19 april 2014; http://www.nytimes.com/2014/04/20/opinion/sunday/friedman-how-to-get-a-job-at-google-part-2.html
Categorieën
Werk

Welke competenties heb je nodig voor een goede baan?

Sta je voor de vraag: ‘Hoe vind ik een goede baan?’ Bijvoorbeeld omdat je vlak voor je afstuderen zit of zojuist klaar bent met je studie en op zoek naar een startersfunctie met doorgroeimogelijkheden? Of misschien omdat je al kortere of langere tijd meedraait in het arbeidsproces en hoopt naar een betere baan te kunnen doorstromen? Of misschien omdat je wilt herintreden? Wil je weten hoe het bedrijfsleven kijkt naar competenties van sollicitanten?

Dit artikel bestaat uit de volgende paragrafen.

Naar welke eigenschappen en vaardigheden zoeken werkgevers?

tekening in zwart, wit en rood van man en vrouw op het werk
Typerend informeel onderhandelen en overleggen op kantoor

Hoe dan ook, in een tijd van schaarste van het arbeidsaanbod, is het van belang jezelf zo effectief mogelijk te presenteren tijdens je sollicitatie. De grote vraag luidt daarom: naar welke eigenschappen en vaardigheden is een voor jou aantrekkelijke werkgever op zoek?

Neem nou de competenties die een bedrijf als Google in een werknemer zoekt. En bedenk vervolgens hoe je jouw kwaliteiten waar nodig nog verder moet ontwikkelen om jezelf zo kansrijk mogelijk te maken bij het vinden van beter werk.

Is een diploma hoger onderwijs altijd noodzakelijk voor een betere baan?

Het staat als een paal boven water: met afgeronde hogere opleiding, liefst met mooie cijfers, vind je gemakkelijker een aantrekkelijke functie dan wanneer je geen diploma met marktwaarde bezit.

In sommige teams van Google werken mensen van wie tot wel veertien procent geen diploma hoger onderwijs bezit of zelfs nooit aan een dergelijke opleiding zijn begonnen. Dit blijkt uit een interview van journalist Adam Bryant voor de New York Times van 19 juni 2013 met Laszlo Bock, een hoge Google-functionaris.

Tegenwoordig hecht Google nauwelijks meer waarde aan mooie cijfers op diploma’s of aan hoge scores op bepaalde toetsen, omdat de praktijk heeft uitgewezen dat die geen voorspellende waarde hebben voor iemands prestaties in een werksituatie. Alleen voor mensen die minder dan zo’n twee of drie jaar geleden het arbeidsproces binnentraden, hebben dergelijke gegevens enige waarde.

Een en ander heeft te maken dat een werksituatie geheel andere vaardigheden vereist dan een opleidingssituatie. Bovendien ben je na enkele jaren door al je ervaringen in wezen een ander persoon geworden dan toen je nog studeerde.

Omslag van Aaltje Vincents boek Job Marketing 3.0: jouw arbeidsmarkt: nu vindbaar, straks nieuw werk; uitgeverij Spectrum
Aaltje Vincent: Job marketing 3.0 (bol.com)

Zo ben je waarschijnlijk anders over een aantal dingen gaan denken. Verder bestaan er voor vragen in werksituaties meestal niet het soort pasklare antwoorden waarmee iemand in opleidingssituaties goed kan scoren. In een werksituatie gaat het vaak om kwesties waarop er geen eenduidig antwoord bestaat.

Maar Google kijkt verder dan het al dan niet beschikken over een gewaardeerd diploma en geeft ook andere mensen kansen, dat wil zeggen als ze onder andere, in aflopende volgorde beschikken over de volgende competenties.

Gewenste competenties voor het werken bij Google

Cognitieve vaardigheden

Het gaat niet om het IQ, maar om het leervermogen. Het gaat erom dat je al doende je weg leert te vinden. En dat je losse stukjes informatie in verband met elkaar weet te brengen.

Op je sollicitatiegesprek kun je vragen verwachten als: ‘Geef eens een voorbeeld van een keer dat je een analytisch complex probleem hebt opgelost.’

Als je als sollicitant over je eigen ervaring praat, vertel je in feite om je omgaat met kwesties die je in praktijksituaties tegenkomt. En verder maak je duidelijk wat jij als een moeilijke situatie beschouwt.

omslag van Robert Castermans boek Salarisonderhandelen: de beste strategieën en tips voor een hoger salaris
Robert Castermans: Salarisonderhandelen (bol.com)

Leiderschapskwaliteiten

Heb je misschien ervaring met leiding geven opgedaan toen je voorzitter was van een schaakclub of als verantwoordelijke voor de verkoop? Misschien kwam je zelfs vrij snel in een leidinggevende positie terecht. Toch is het niet dat traditionele idee van leiderschap dat jou een streepje  vóór zou geven.

Interessant is, hoe je je gedraagt als jouw team voor een probleem komt te staan. Stap jij dan op het juiste moment naar voren en neem jij dan de leiding? En weet je ook wanneer het tijd is om een stap terug te doen en de leiding aan iemand anders over te laten? Want bij een bedrijf als Google moet je de leiding op een gegeven moment ook weer willen loslaten. Deze voorwaarde houdt direct verband met wat in de volgende paragraaf onder ‘bescheidenheid in combinatie met verantwoordelijkheid wordt besproken.

Voor leidinggevenden is het essentieel dat je medewerkers de volgende eigenschappen aan jou toekennen:

 • Je beslissingen zijn gebaseerd op redelijkheid
 • Je handelt consequent en voorspelbaar

Dergelijke eigenschappen van een leidinggevende geven zijn medewerkers de nodige speelruimte. Immers, dan weten de medewerkers waar ze aan toe zijn en binnen welke kaders ze kunnen opereren. Als een manager onvoorspelbaar is in zijn gedragingen en besluiten, weet je als medewerker nooit wat je wel of niet kunt doen en heb je het gevoel dat je weinig of geen manoeuvreerruimte hebt.

Twee keer per jaar vraagt Google aan elke medewerker om aan de hand van een formulier feedback op zijn leidinggevende te geven. Uit de punten op dat formulier komt naar voren welk gedrag van leidinggevenden in de richting van hun team wordt verwacht:
Het gaat daarbij onder meer om een beoordeling in hoeverre de volgende uitspraken op je leidinggevende van toepassing zijn:

 • De manager behandelt mij met respect
 • De manager geeft me duidelijke doelen
 • De manager deelt zijn informatie
 • De manager gaat met zijn hele team op een redelijke manier om

Bovenstaande gedragingen van een leidinggevende zijn essentieel omdat die ervoor zorgen dat het personeel graag voor hem het vuur uit de sloffen loopt.

Bescheidenheid in combinatie met verantwoordelijkheidsgevoel

Direct samenhangend met het vorige punt van leiderschap is de aanwezigheid van zowel bescheidenheid als verantwoordelijkheidsgevoel.

Je doet als medewerker uit verantwoordelijkheidsgevoel een stap naar voren om een bepaald probleem van je team. Tegelijkertijd moet je bescheiden genoeg zijn om de  andere teamleden de ruimte te geven voor hun eigen inbreng en wanneer anderen betere ideeën blijken te hebben, weer een stap terug te doen en enthousiast mee te denken over die betere ideeën. Dit alles vanuit de gedachte van hoe binnen het team kan worden samengewerkt om problemen op te lossen.

Verder is ook intellectuele bescheidenheid wenselijk. Die is nodig om voortschrijdend inzicht mogelijk te maken. Willen leren van je fouten is ook een wenselijke eigenschap.

Omslag van Aaltje Vincents boek Sollicitatiegesprekken doe je zo; uitgeverij Spectrum
Aaltje Vincent: Sollicitatiegesprekken doe je zo (bol.com)

Vakkennis

Natuurlijk is het voor veel functies bij zijn werkgever nodig dat een medewerker goed de weg weet in de wiskunde, op het gebied van computers en of vaardig is op het gebied van coderen. Daarin kan een goede hogere opleiding voorzien. Maar deskundigheid, bekwaamheid, vaardigheid, expertise, en andere competenties kun je ook langs andere weg je eigen maken. Daarom staat vakkennis onderaan het rijtje met de aanstellingseisen van Google.

Iemand met sterk ontwikkelde cognitieve vaardigheden, aangeboren nieuwsgierigheid en leergierigheid en zich ontwikkelende leiderschapsvaardigheden zou volgens Laszlo Bock ondanks een gebrek aan materiekennis  prima kunnen functioneren op bijvoorbeeld een afdeling personeelszaken of financiën.

Dit zou samenhangen met het feit dat deze doorgaans tot dezelfde oplossingen voor vraagstukken komt als iemand die specifieke expertise op het betreffende terrein heeft, omdat de kwesties meestal niet buitengewoon complex zijn.

Volgens Laslo Bock gaat zo iemand weleens de mist in, maar zo iemand komt ook af en toe met een oplossing die helemaal nieuw is. En dat laatste is iets wat voor een innoverend bedrijf als Google zeer waardevol is.

Je voorbereiden op een voortdurend veranderende wereld

We leven in een wereld die voortdurend verandert en waarin innovaties steeds meer een groepsgebeuren aan het worden zijn. Je kennis van nu is niet voldoende voor die van morgen.

Daarom is het van belang dat je je vooral ook ‘zachte vaardigheden’ eigen maakt. Denk hierbij aan vaardigheden op het gebied van leiding geven, bescheidenheid, samenwerking, flexibiliteit en plezier in het blijven leren. Dergelijke vaardigheden komen je bij veel werkgevers uitstekend van pas.

Dossier werk

Dit artikel maakt deel uit van het dossier werk en inkomen. Daar vind je bijvoorbeeld de volgende artikelen:

Bronnen

 • In Head-Hunting, Big Data May Not Be Such a Big Deal; Adam Bryant; New York Times; 19 juni 2013; http://www.nytimes.com/2013/06/20/business/in-head-hunting-big-data-may-not-be-such-a-big-deal.html
 • How to Get a Job at Google; Thomas L. Friedman; New York Times; 22-02-2014; http://www.nytimes.com/2014/02/23/opinion/sunday/friedman-how-to-get-a-job-at-google.html