Categorieën
Werk

Welke competenties heb je nodig voor een goede baan?

Sta je voor de vraag: ‘Hoe vind ik een goede baan?’ Bijvoorbeeld omdat je vlak voor je afstuderen zit of zojuist klaar bent met je studie en op zoek naar een startersfunctie met doorgroeimogelijkheden? Of misschien omdat je al kortere of langere tijd meedraait in het arbeidsproces en hoopt naar een betere baan te kunnen doorstromen? Of misschien omdat je wilt herintreden? Wil je weten hoe het bedrijfsleven kijkt naar competenties van sollicitanten?

Dit artikel bestaat uit de volgende paragrafen.

Naar welke eigenschappen en vaardigheden zoeken werkgevers?

tekening in zwart, wit en rood van man en vrouw op het werk
Typerend informeel onderhandelen en overleggen op kantoor

Hoe dan ook, in een tijd van schaarste van het arbeidsaanbod, is het van belang jezelf zo effectief mogelijk te presenteren tijdens je sollicitatie. De grote vraag luidt daarom: naar welke eigenschappen en vaardigheden is een voor jou aantrekkelijke werkgever op zoek?

Neem nou de competenties die een bedrijf als Google in een werknemer zoekt. En bedenk vervolgens hoe je jouw kwaliteiten waar nodig nog verder moet ontwikkelen om jezelf zo kansrijk mogelijk te maken bij het vinden van beter werk.

Is een diploma hoger onderwijs altijd noodzakelijk voor een betere baan?

Het staat als een paal boven water: met afgeronde hogere opleiding, liefst met mooie cijfers, vind je gemakkelijker een aantrekkelijke functie dan wanneer je geen diploma met marktwaarde bezit.

In sommige teams van Google werken mensen van wie tot wel veertien procent geen diploma hoger onderwijs bezit of zelfs nooit aan een dergelijke opleiding zijn begonnen. Dit blijkt uit een interview van journalist Adam Bryant voor de New York Times van 19 juni 2013 met Laszlo Bock, een hoge Google-functionaris.

Tegenwoordig hecht Google nauwelijks meer waarde aan mooie cijfers op diploma’s of aan hoge scores op bepaalde toetsen, omdat de praktijk heeft uitgewezen dat die geen voorspellende waarde hebben voor iemands prestaties in een werksituatie. Alleen voor mensen die minder dan zo’n twee of drie jaar geleden het arbeidsproces binnentraden, hebben dergelijke gegevens enige waarde.

Een en ander heeft te maken dat een werksituatie geheel andere vaardigheden vereist dan een opleidingssituatie. Bovendien ben je na enkele jaren door al je ervaringen in wezen een ander persoon geworden dan toen je nog studeerde.

Omslag van Aaltje Vincents boek Job Marketing 3.0: jouw arbeidsmarkt: nu vindbaar, straks nieuw werk; uitgeverij Spectrum
Aaltje Vincent: Job marketing 3.0 (bol.com)

Zo ben je waarschijnlijk anders over een aantal dingen gaan denken. Verder bestaan er voor vragen in werksituaties meestal niet het soort pasklare antwoorden waarmee iemand in opleidingssituaties goed kan scoren. In een werksituatie gaat het vaak om kwesties waarop er geen eenduidig antwoord bestaat.

Maar Google kijkt verder dan het al dan niet beschikken over een gewaardeerd diploma en geeft ook andere mensen kansen, dat wil zeggen als ze onder andere, in aflopende volgorde beschikken over de volgende competenties.

Gewenste competenties voor het werken bij Google

Cognitieve vaardigheden

Het gaat niet om het IQ, maar om het leervermogen. Het gaat erom dat je al doende je weg leert te vinden. En dat je losse stukjes informatie in verband met elkaar weet te brengen.

Op je sollicitatiegesprek kun je vragen verwachten als: ‘Geef eens een voorbeeld van een keer dat je een analytisch complex probleem hebt opgelost.’

Als je als sollicitant over je eigen ervaring praat, vertel je in feite om je omgaat met kwesties die je in praktijksituaties tegenkomt. En verder maak je duidelijk wat jij als een moeilijke situatie beschouwt.

omslag van Robert Castermans boek Salarisonderhandelen: de beste strategieën en tips voor een hoger salaris
Robert Castermans: Salarisonderhandelen (bol.com)

Leiderschapskwaliteiten

Heb je misschien ervaring met leiding geven opgedaan toen je voorzitter was van een schaakclub of als verantwoordelijke voor de verkoop? Misschien kwam je zelfs vrij snel in een leidinggevende positie terecht. Toch is het niet dat traditionele idee van leiderschap dat jou een streepje  vóór zou geven.

Interessant is, hoe je je gedraagt als jouw team voor een probleem komt te staan. Stap jij dan op het juiste moment naar voren en neem jij dan de leiding? En weet je ook wanneer het tijd is om een stap terug te doen en de leiding aan iemand anders over te laten? Want bij een bedrijf als Google moet je de leiding op een gegeven moment ook weer willen loslaten. Deze voorwaarde houdt direct verband met wat in de volgende paragraaf onder ‘bescheidenheid in combinatie met verantwoordelijkheid wordt besproken.

Voor leidinggevenden is het essentieel dat je medewerkers de volgende eigenschappen aan jou toekennen:

  • Je beslissingen zijn gebaseerd op redelijkheid
  • Je handelt consequent en voorspelbaar

Dergelijke eigenschappen van een leidinggevende geven zijn medewerkers de nodige speelruimte. Immers, dan weten de medewerkers waar ze aan toe zijn en binnen welke kaders ze kunnen opereren. Als een manager onvoorspelbaar is in zijn gedragingen en besluiten, weet je als medewerker nooit wat je wel of niet kunt doen en heb je het gevoel dat je weinig of geen manoeuvreerruimte hebt.

Twee keer per jaar vraagt Google aan elke medewerker om aan de hand van een formulier feedback op zijn leidinggevende te geven. Uit de punten op dat formulier komt naar voren welk gedrag van leidinggevenden in de richting van hun team wordt verwacht:
Het gaat daarbij onder meer om een beoordeling in hoeverre de volgende uitspraken op je leidinggevende van toepassing zijn:

  • De manager behandelt mij met respect
  • De manager geeft me duidelijke doelen
  • De manager deelt zijn informatie
  • De manager gaat met zijn hele team op een redelijke manier om

Bovenstaande gedragingen van een leidinggevende zijn essentieel omdat die ervoor zorgen dat het personeel graag voor hem het vuur uit de sloffen loopt.

Bescheidenheid in combinatie met verantwoordelijkheidsgevoel

Direct samenhangend met het vorige punt van leiderschap is de aanwezigheid van zowel bescheidenheid als verantwoordelijkheidsgevoel.

Je doet als medewerker uit verantwoordelijkheidsgevoel een stap naar voren om een bepaald probleem van je team. Tegelijkertijd moet je bescheiden genoeg zijn om de  andere teamleden de ruimte te geven voor hun eigen inbreng en wanneer anderen betere ideeën blijken te hebben, weer een stap terug te doen en enthousiast mee te denken over die betere ideeën. Dit alles vanuit de gedachte van hoe binnen het team kan worden samengewerkt om problemen op te lossen.

Verder is ook intellectuele bescheidenheid wenselijk. Die is nodig om voortschrijdend inzicht mogelijk te maken. Willen leren van je fouten is ook een wenselijke eigenschap.

Omslag van Aaltje Vincents boek Sollicitatiegesprekken doe je zo; uitgeverij Spectrum
Aaltje Vincent: Sollicitatiegesprekken doe je zo (bol.com)

Vakkennis

Natuurlijk is het voor veel functies bij zijn werkgever nodig dat een medewerker goed de weg weet in de wiskunde, op het gebied van computers en of vaardig is op het gebied van coderen. Daarin kan een goede hogere opleiding voorzien. Maar deskundigheid, bekwaamheid, vaardigheid, expertise, en andere competenties kun je ook langs andere weg je eigen maken. Daarom staat vakkennis onderaan het rijtje met de aanstellingseisen van Google.

Iemand met sterk ontwikkelde cognitieve vaardigheden, aangeboren nieuwsgierigheid en leergierigheid en zich ontwikkelende leiderschapsvaardigheden zou volgens Laszlo Bock ondanks een gebrek aan materiekennis  prima kunnen functioneren op bijvoorbeeld een afdeling personeelszaken of financiën.

Dit zou samenhangen met het feit dat deze doorgaans tot dezelfde oplossingen voor vraagstukken komt als iemand die specifieke expertise op het betreffende terrein heeft, omdat de kwesties meestal niet buitengewoon complex zijn.

Volgens Laslo Bock gaat zo iemand weleens de mist in, maar zo iemand komt ook af en toe met een oplossing die helemaal nieuw is. En dat laatste is iets wat voor een innoverend bedrijf als Google zeer waardevol is.

Je voorbereiden op een voortdurend veranderende wereld

We leven in een wereld die voortdurend verandert en waarin innovaties steeds meer een groepsgebeuren aan het worden zijn. Je kennis van nu is niet voldoende voor die van morgen.

Daarom is het van belang dat je je vooral ook ‘zachte vaardigheden’ eigen maakt. Denk hierbij aan vaardigheden op het gebied van leiding geven, bescheidenheid, samenwerking, flexibiliteit en plezier in het blijven leren. Dergelijke vaardigheden komen je bij veel werkgevers uitstekend van pas.

Dossier werk

Dit artikel maakt deel uit van het dossier werk en inkomen. Daar vind je bijvoorbeeld de volgende artikelen:

Bronnen

  • In Head-Hunting, Big Data May Not Be Such a Big Deal; Adam Bryant; New York Times; 19 juni 2013; http://www.nytimes.com/2013/06/20/business/in-head-hunting-big-data-may-not-be-such-a-big-deal.html
  • How to Get a Job at Google; Thomas L. Friedman; New York Times; 22-02-2014; http://www.nytimes.com/2014/02/23/opinion/sunday/friedman-how-to-get-a-job-at-google.html