Categorieën
Schrijven

Stephen King over talent en succes als schrijver

Stephen King die jaarlijks enkele miljoenen dollars met zijn spannende boeken verdient, heeft bijzondere opvattingen over het hebben van talent en succes als schrijver. Zijn inzichten op het gebied van het schrijven van fictie komen onder meer naar voren in zijn boek Over leven en schrijven en in zijn artikel Everything You Need to Know About Writing Successfully – in Ten Minutes (hierna te noemen ‘Everything‘-artikel). In dat artikel luidt zijn tip nummer één, verrassend genoeg: zorg dat je talent hebt.

Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen.

Hoe zorg je volgens Stephen King voor talent op het gebied van creatief schrijven?

Omslag van Stephen Kings bestseller Over leven en schrijven met daarop een portret van de schrijver zelf
Stephen King Over leven en schrijven (bol.com)

Het belangrijkste advies dat Stephen King heeft voor mensen die boeken of verhalen willen schrijven, is te zorgen voor talent. Natuurlijk vraag je je dan onmiddellijk af wat talent inhoudt als het gaat om creatief schrijven gaat. Stephen King houdt daarover bijzondere opvattingen na.

Zo stelt hij in zijn ‘Everything’-artikel dat voor een beginnend schrijver talent zou kunnen worden omschreven als uiteindelijk succes in de vorm van publicatie en geld. Let wel, het gaat hier dus niet om goed of slecht schrijven. Hij lijkt ’talent’ als synoniem van ‘succes’ te beschouwen.

Stephen King wijst er fijntjes op dat kritische recensies doorgaans pas het licht zien als de schrijver al door de uitgever is betaald. Natuurlijk heeft hij zo zijn persoonlijke opvattingen over kwaliteit maar die houdt hij meestal voor zich.

Als een schrijver telkens weer kans ziet om zijn werk te laten publiceren en daarvoor geld te ontvangen, betekent dit dat hij kennelijk een groot aantal lezers met belangstelling voor zijn werk weet te bereiken. Dat is wat hij als talent beschouwt! Zonder een dergelijk talent geniet je als schrijver nu eenmaal geen succes.

Stephen King over succes op het gebied van creatief schrijven

Hierboven is al gebleken dat ’talent’ en ‘succes’ volgens King dicht bij elkaar liggen. In zijn boek Over leven en schrijven vertelt hij over zijn leven als schrijver en geeft hij een aantal schrijftips.

In dat boek beweert hij onder meer dat er twee geheimen zijn voor succes: fysiek gezond blijven en getrouwd blijven. Dat klinkt misschien vergezocht, maar Stephen King gelooft dat daarin een element van waarheid schuilt: de combinatie van een gezond lichaam en een stabiele relatie met een onafhankelijke vrouw die geen onzin van hem of wie dan ook accepteert, heeft zijn duurzame schrijfactiviteiten mogelijk gemaakt.

King gelooft daarnaast dat ook het omgekeerde waar is: dat zijn schrijven en het plezier dat hij daarin heeft, aan de stabiliteit van zijn gezondheid en huiselijk leven heeft bijgedragen.

Hoeveel afwijzingen door uitgevers is nog normaal volgens Stephen King?

Na hoeveel mislukte pogingen om je werk bij een uitgever onder te brengen, kun je maar beter stoppen met creatief schrijven? Volgens Stephen King in zijn ‘Everything‘-artikel ligt dat voor elke schrijver anders. In elk geval vindt hij dat je niet al na slechts zes en ook niet na zestig afwijzingen van uitgevers de moed moet opgeven. Hij aarzelt als het gaat om een stuk of zeshonderd afwijzingen. Maar als je zesduizend afwijzingen van uitgevers hebt gekregen, zou hij je een andere hobby aanraden. Bedenk wel dat King dit artikel in de jaren tachtig schreef voor de Amerikaanse markt toen daar nog talloze ook kleine uitgevers actief waren.

Stephen King wijst ook op het aandacht schenken aan bemoedigende signalen. Als je in plaats van een standaardafwijzing een bericht krijgt met daarop wat persoonlijke, bemoedigende opmerkingen van de redacteur over je werk, dan weet je dat er misschien hoop voor je is. Tegelijkertijd adviseert hij jezelf niet voor de gek te houden.  Hij is ervan overtuigd dat als je scherp waarneemt, je weet welke kant op je weg leidt.

Bronnen en verder lezen

Dossier creatief schrijven

Dit artikel maakt deel uit van het dossier creatief schrijven. Tot dit dossier behoren naast enkele artikelen over het schrijven van columns, een aantal artikelen over het schrijven van verhalen en romans. Kijk ook eens in het overzicht van schrijftips van Stephen King.