Categorieën
Schrijven

Hoe maak je een begin met creatief schrijven?

Wat maakt het zo moeilijk een begin te maken met creatief schrijven? Hoe vind je inspiratie? Wat heb je aan een notitieboekje voor schrijvers? en hoebegin je daadwerkelijk met het schrijven van verhalen en romans?

Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen.

Alle begin is moeilijk, ook voor ervaren auteurs

Ezel is ijverig aan het schrijven; zijn prullenmand is overvol met afgekeurde teksten
Schrijven blijft een inspannende klus ongeacht of je werkt met ganzenveer en papier of dat je achter je laptop schrijft.

Alle begin is moeilijk. Dat geldt ook voor het schrijven van romans en verhalen. Schrijfdocente en auteur Jesse Lee Kercheval formuleert dat heel fraai direct aan het begin van haar eerste hoofdstuk van haar schrijfboek Building Fiction: How to Develop Plot and Structure.

Ze schrijft: ‘Wat het meest beangstigend is voor elke schrijver, is het maken van een begin.’ Daarna vertelt ze dat dit zowel geldt als je aan je eerste korte verhaal begint of aan je vijfde roman. beangstigende taak. Je kijkt dan naar de beruchte lege pagina van je schrijfschrift of naar het blanke beeldscherm voor je. Volgens Kercheval kan de gedachte aan die grote hoeveelheid witte ruimte voor je net zo sterk afschrikken als het ’s winters oversteken van het noordelijkste deel van het noordpoolgebied.

Hoe kom je aan inspiratie voor een verhaal?

Linda Anderson geeft in de door haar geredigeerde en veelgeprezen schrijfcursus van de Engelse Open University Creative Writing: a Workbook with Readings een aantal praktische tips. Een ervan is dat je inspiratie als het ware moet uitlokken.

Volgens haar komt inspiratie het vaakst (en onverwacht!) via de gewoonte om te werken (dus door het oefenen van schrijfvaardigheid) en wel in de vorm van plotselinge ideeën, richtingen, prachtige woorden en formuleringen en soms een complete doorbraak.

Zij citeert de romanschrijver en Nobelprijswinnaar Kenzabura Oë die ooit heeft gezegd dat het alle oefening bij elkaar is die een schrijver in staat stelt een landschap te onthullen dat nog nooit iemand eerder heeft gezien.

Net zoals musici toonladders en akkoorden studeren en zoals kunstschilders schetsen, zo oefenen auteurs op het schrijven. Door schrijfoefeningen te maken creëren auteurs ruimte voor inspiratie.

Het onmisbare notitieboekje van ieder succesvol schrijver

Als je een boeiend idee of een intrigerende zin direct opschrijft, hoef je je later nooit af te vragen welke interessante ingeving je ook al weer ergens onderweg had gekregen.

Succesvol creatief schrijven heeft niet zozeer te maken met de hoeveelheid tijd die je tot je beschikking hebt, maar vooral om je vastbeslotenheid om creatief te schrijven. En die vastbeslotenheid kun je het beste vertalen in gewoontevorming.

Althans, dat is de overtuiging van Linda Anderson. Zij adviseert om maximaal gebruik te maken van de tijd die je voor schrijfwerk tot je beschikking hebt door tussen de ‘gewone’ schrijfsessies door bijvoorbeeld in de trein of bus van of naar je werk of in je lunchpauze wat observaties en ingevingen opschrijven in een notitieboekje dat je altijd bij je draagt.

Die observaties en ingevingen kunnen dan later dienen als inspiratie voor je schrijfwerk. Als je een boeiend idee of een intrigerende zin direct opschrijft, hoef je je later nooit af te vragen welke interessante ingeving je ook al weer ergens onderweg had gekregen.

Het altijd bij je dragen van een notitieboekje en daarin geregeld aanttekeningen te maken, is een van de beproefde manieren om een schrijversblok te voorkomen.

Hoe begin je daadwerkelijk met creatief schrijven?

Dwight Swain heeft een opmerkelijk simpel antwoord op de vraag: ‘Hoe begin je met creatief schrijven?’ Volgens hem is dit de kortste weg naar succes als acteur: zet de eerste stap en daarna de volgende.

Hij gelooft weliswaar niet in algemeen geldende formules om een verhaal of roman te schrijven, maar hij is ervan overtuigd dat als je een aantal op zich eenvoudige stappen volgt, je uiteindelijk komt tot tot aantrekkelijke verhalen en romans.

Bij alle te volgen stappen om te komen tot een en ander geldt in zijn ogen overigens wel dat hoe meer je daadwerkelijk schrijft, des te beter je het schrijversvak leert beheersen.

Het beginpunt van creatief schrijven is volgens deze schrijfdocent, opmerkelijk genoeg de eigen emoties van de auteur. Immers, alleen als jijzelf door een bepaald onderwerp wordt geboeid, maak je enige kans om lezers te boeien.

Je eerste stap als schrijver is je persoonlijke antwoord op de volgende vragen te ontdekken.

  • Wat maakt jou als schrijver enthousiast of opgewonden?
  • Wat fascineert jou?
  • Waarvoor mogen mensen jou midden in de nacht wakker maken?

Schrijf die antwoorden met wat steekwoorden op in een notitieboekje en je hebt je eerste serieuze stap tot het schrijverschap gemaakt.

De daarna te zetten stappen naar het schrijverschap hebben betrekking op de technische aspecten van het schrijven. Die stappen behandelt hij uitgebreid in zijn boek Techniques of the Selling Writer.

Dossier creatief schrijven

Dit artikel maakt deel uit van het dossier creatief schrijven. Tot dit dossier behoren naast enkele artikelen over het schrijven van columns, een aantal artikelen over het schrijven van verhalen en romans.

Bronnen en verder lezen