Categorieën
Financiën

Je muziekinstrument verzekeren tegen diefstal uit de woning?

Wat als er bij jou thuis is ingebroken en de dieven hebben je muziekinstrumenten meegenomen? Wat is je situatie als je het slachtoffer bent van diefstal met braak (bijvoorbeeld omdat er braakschade is aan de achterdeur of voordeur van je woning)? Stel dat daarbij onder meer muziekinstrumenten van jou en je kinderen zijn gestolen? Denk bijvoorbeeld aan jouw dierbare en onvervangbare viool die je van je grootvader hebt geërfd. Of aan de nog zo goed als nieuwe zilveren dwarsfluit van je dochter. Of aan de gehuurde klarinet van je zoon. Ben je, financieel gezien? eigenlijk wel goed verzekerd tegen deze situatie? Hoe zit het met een inboedelverzekering, kostbaarhedenverzekering en een muziekinstrumentenverzekering? Waarop moet je allemaal letten als je dergelijke verzekeringen afsluit voor jouw muziekinstrument?

Foto van GEWA-viool Maestro 56
GEWA Maestro 56 viool (bol.com)

Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen.

Welke soorten verzekeringen zijn er voor je muziekinstrument?

foto van gitaar in koffer
Wil je je kostbare muziekinstrument alleen door een koffer of ook door een verzekering tegen schade beschermen?

Je muziekinstrument kan tegen onverwachte schade of verlies zijn verzekerd. Dit kan op verschillende manieren door middel van een

Inboedelverzekering

In beginsel dekt je inboedelverzekering bij diefstal met braak in je woning onder meer schade of verlies van je eigen spullen en die van de meeverzekerde personen op je polis (zoals je echtgenoot of echtgenote of geregistreerd partner en je kinderen en (schoon)ouders mits deze allemaal inwonend zijn).

De gehuurde klarinet van je zoon behoort niet tot het eigendom van jou of je gezinsleden en wordt in beginsel dus niet gedekt door een inboedelverzekering. Waarschijnlijk moest je bij het huren van het instrument een speciale verzekering via de verhuurder van het instrument afsluiten en kun je daarop nu een beroep doen.

Maar hoe zit het met je eigen verdwenen viool en met de dwarsfluit van je dochtertje? Diefstal met braak geldt namelijk als een type ‘van buiten komend onheil’ waartegen inboedelverzekeringen in beginsel dekking bieden.

Omdat er sprake is van braaksporen heb je in beginsel recht op een uitkering van je inboedelverzekering. Dat zou anders zijn geweest als de dieven bijvoorbeeld door een raam of een niet vergrendelde deur naar binnen konden komen. Bij ernstige nalatigheid of zorgeloosheid van de verzekerden, keert de verzekeringsmaatschappij namelijk niet uit.

Jouw viool en de fluit van je dochtertje maken weliswaar deel uit van de verzekerde inboedel, maar muziekinstrumenten worden doorgaans slechts tot een relatief laag bedrag gedekt. Bovendien geldt soms een eigen risico.

Kostbaarhedenverzekering

Foto van Gewa elektrische viool
Gewa E-viool novita (bol.com)

Een kostbaarhedenverzekering is aanvullend op een inboedelverzekering. In geval van diefstal met braak krijg je voor het verlies van de eigen instrumenten van jou en je gezin een hogere uitkering dan het geval zou zijn als je alleen een inboedelverzekering zou hebben afgesloten.

Je muziekinstrument of muziekinstrumenten komen dan te staan op een zogenaamde lijst bijzondere bezittingen. Daarop geef je onder meer voor elk instrument op wat het merk, bouwjaar, serienummer en de aankoopdatum en aankoopprijs is.

Let erop dat de kostbaarhedenverzekering in beginsel uitsluitend muziekinstrumenten voor amateurs dekt. Mocht je een instrument van concertkwaliteit bezitten, (dus een beroepsinstrument) of door de verzekeraar voor een professional worden aangezien, kun je overwegen om een bedrijfsverzekering voor dat muziekinstrument af te sluiten.

Muziekinstrumentenverzekering

Een muziekinstrumentenverzekering heeft een ruimere dekking dan een kostbaarhedenverzekering. Bedenk dat een muziekinstrumentenverzekering aanvullend is op een kostbaarhedenverzekering die zelf weer aanvullend is op een inboedelverzekering.

Let bij het afsluiten van een instrumentenverzekering dan ook op het risico van een dubbele verzekering. Doorgaans sluit je een instrumentenverzekering daarom af bij dezelfde verzekeraar als je inboedel- en kostbaarhedenverzekering. Een afzonderlijke instrumentenverzekering bij een andere verzekeringsmaatschappij is ook mogelijk, maar vaak liggen de verzekeringspremies dan hoger en als je een beroep op de verzekering moet doen, is de afwikkeling wat minder eenvoudig.

De hoogte van de uitkering van de verzekering

De hoogte van de uitkering hangt bij diefstal met braak af van de vraag of je conform de polisvoorwaarden verzekerd bent tegen de aankoopprijs of de nieuwwaarde dan wel tegen de dagwaarde van de gestolen goederen. Soms geldt er een maximaal bedrag dat bij diefstal van een muziekinstrument wordt uitgekeerd.

Voor de waardebepaling van een instrument moet je vaak een aankoopbewijs of een recent taxatierapport overleggen. Recent wil doorgaans zeggen dat het taxatierapport maximaal een jaar eerder door een erkend taxateur of de bouwer van uw instrument is opgesteld; maar in sommige gevallen worden taxaties tot drie jaar eerder door de verzekeraar geaccepteerd.

De kleine lettertjes van de polisvoorwaarden

Om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor een schadevergoeding door de verzekeraar gelden soms uitgebreide voorwaarden, de zogenaamde ‘kleine lettertjes’ van de verzekering. Zo moet het bijvoorbeeld gaan om diefstal met braaksporen wil je in aanmerking te komen voor een uitkering van je verzekering.

Soms heb je bovendien een politiekeurmerk ‘Veilig wonen’ nodig om voor een schadevergoeding van de ontvreemde spullen in aanmerking te komen.

Ook ben je als verzekerde vaak verplicht om het misdrijf (dus de diefstal van de bij jou thuis gestolen spullen) binnen 24 uur aan de politie te melden. Bovendien moet je een politierapport of afschrift daarvan kunnen overleggen.

Verschillen tussen de verzekeraars

Al komen de polisvoorwaarden van de verschillende verzekeraars op veel punten met elkaar overeen. Toch zijn er ook onderlinge verschillen tussen de verzekeringen Zo kunnen de minimale en maximale looptijd van de verzekering per maatschappij verschillen. Soms kun je een instrumentenverzekering slechts met een totale looptijd van 5 jaar afsluiten.

Ook het verzekerde bedrag kan aan een maximum verbonden zijn. Sommige verzekeraars hebben het maximaal verzekerde bedrag op 10.000 euro gesteld. Dat is relatief weinig als je bedenkt hoeveel een professioneel muziekinstrument waard kan zijn. In een aantal gevallen kun je voor bijzonderheden maatwerk met je verzekeraar afspreken.

Als je door de bomen het bos niet meer ziet, kan het zinvol zijn om met een onafhankelijk tussenpersoon over de beste mogelijkheden voor de verzekering van jouw muziekinstrument te overleggen.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 6 mei 2012 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Muziekinstrument en verzekering tegen diefstal uit de woning’.

Dossiers Zelf muziek maken en Financiën

Dit artikel maakt deel uit van het dossier zelf muziek maken en het dossier financiën.

Bronnen

Bovenstaand artikel is mede gebaseerd op de polisvoorwaarden van een groot aantal verzekeraars.