Categorieën
Financiën

Je muziekinstrument verzekeren tegen diefstal uit de woning?

Wat als er bij jou thuis is ingebroken en de dieven hebben je muziekinstrumenten meegenomen? Wat is je situatie als je het slachtoffer bent van diefstal met braak (bijvoorbeeld omdat er braakschade is aan de achterdeur of voordeur van je woning)? Stel dat daarbij onder meer muziekinstrumenten van jou en je kinderen zijn gestolen? Denk bijvoorbeeld aan jouw dierbare en onvervangbare viool die je van je grootvader hebt geërfd. Of aan de nog zo goed als nieuwe zilveren dwarsfluit van je dochter. Of aan de gehuurde klarinet van je zoon. Ben je, financieel gezien? eigenlijk wel goed verzekerd tegen deze situatie? Hoe zit het met een inboedelverzekering, kostbaarhedenverzekering en een muziekinstrumentenverzekering? Waarop moet je allemaal letten als je dergelijke verzekeringen afsluit voor jouw muziekinstrument?

Foto van GEWA-viool Maestro 56
GEWA Maestro 56 viool (bol.com)

Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen.

Welke soorten verzekeringen zijn er voor je muziekinstrument?

foto van gitaar in koffer
Wil je je kostbare muziekinstrument alleen door een koffer of ook door een verzekering tegen schade beschermen?

Je muziekinstrument kan tegen onverwachte schade of verlies zijn verzekerd. Dit kan op verschillende manieren door middel van een

Inboedelverzekering

In beginsel dekt je inboedelverzekering bij diefstal met braak in je woning onder meer schade of verlies van je eigen spullen en die van de meeverzekerde personen op je polis (zoals je echtgenoot of echtgenote of geregistreerd partner en je kinderen en (schoon)ouders mits deze allemaal inwonend zijn).

De gehuurde klarinet van je zoon behoort niet tot het eigendom van jou of je gezinsleden en wordt in beginsel dus niet gedekt door een inboedelverzekering. Waarschijnlijk moest je bij het huren van het instrument een speciale verzekering via de verhuurder van het instrument afsluiten en kun je daarop nu een beroep doen.

Maar hoe zit het met je eigen verdwenen viool en met de dwarsfluit van je dochtertje? Diefstal met braak geldt namelijk als een type ‘van buiten komend onheil’ waartegen inboedelverzekeringen in beginsel dekking bieden.

Omdat er sprake is van braaksporen heb je in beginsel recht op een uitkering van je inboedelverzekering. Dat zou anders zijn geweest als de dieven bijvoorbeeld door een raam of een niet vergrendelde deur naar binnen konden komen. Bij ernstige nalatigheid of zorgeloosheid van de verzekerden, keert de verzekeringsmaatschappij namelijk niet uit.

Jouw viool en de fluit van je dochtertje maken weliswaar deel uit van de verzekerde inboedel, maar muziekinstrumenten worden doorgaans slechts tot een relatief laag bedrag gedekt. Bovendien geldt soms een eigen risico.

Kostbaarhedenverzekering

Foto van Gewa elektrische viool
Gewa E-viool novita (bol.com)

Een kostbaarhedenverzekering is aanvullend op een inboedelverzekering. In geval van diefstal met braak krijg je voor het verlies van de eigen instrumenten van jou en je gezin een hogere uitkering dan het geval zou zijn als je alleen een inboedelverzekering zou hebben afgesloten.

Je muziekinstrument of muziekinstrumenten komen dan te staan op een zogenaamde lijst bijzondere bezittingen. Daarop geef je onder meer voor elk instrument op wat het merk, bouwjaar, serienummer en de aankoopdatum en aankoopprijs is.

Let erop dat de kostbaarhedenverzekering in beginsel uitsluitend muziekinstrumenten voor amateurs dekt. Mocht je een instrument van concertkwaliteit bezitten, (dus een beroepsinstrument) of door de verzekeraar voor een professional worden aangezien, kun je overwegen om een bedrijfsverzekering voor dat muziekinstrument af te sluiten.

Muziekinstrumentenverzekering

Een muziekinstrumentenverzekering heeft een ruimere dekking dan een kostbaarhedenverzekering. Bedenk dat een muziekinstrumentenverzekering aanvullend is op een kostbaarhedenverzekering die zelf weer aanvullend is op een inboedelverzekering.

Let bij het afsluiten van een instrumentenverzekering dan ook op het risico van een dubbele verzekering. Doorgaans sluit je een instrumentenverzekering daarom af bij dezelfde verzekeraar als je inboedel- en kostbaarhedenverzekering. Een afzonderlijke instrumentenverzekering bij een andere verzekeringsmaatschappij is ook mogelijk, maar vaak liggen de verzekeringspremies dan hoger en als je een beroep op de verzekering moet doen, is de afwikkeling wat minder eenvoudig.

De hoogte van de uitkering van de verzekering

De hoogte van de uitkering hangt bij diefstal met braak af van de vraag of je conform de polisvoorwaarden verzekerd bent tegen de aankoopprijs of de nieuwwaarde dan wel tegen de dagwaarde van de gestolen goederen. Soms geldt er een maximaal bedrag dat bij diefstal van een muziekinstrument wordt uitgekeerd.

Voor de waardebepaling van een instrument moet je vaak een aankoopbewijs of een recent taxatierapport overleggen. Recent wil doorgaans zeggen dat het taxatierapport maximaal een jaar eerder door een erkend taxateur of de bouwer van uw instrument is opgesteld; maar in sommige gevallen worden taxaties tot drie jaar eerder door de verzekeraar geaccepteerd.

De kleine lettertjes van de polisvoorwaarden

Om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor een schadevergoeding door de verzekeraar gelden soms uitgebreide voorwaarden, de zogenaamde ‘kleine lettertjes’ van de verzekering. Zo moet het bijvoorbeeld gaan om diefstal met braaksporen wil je in aanmerking te komen voor een uitkering van je verzekering.

Soms heb je bovendien een politiekeurmerk ‘Veilig wonen’ nodig om voor een schadevergoeding van de ontvreemde spullen in aanmerking te komen.

Ook ben je als verzekerde vaak verplicht om het misdrijf (dus de diefstal van de bij jou thuis gestolen spullen) binnen 24 uur aan de politie te melden. Bovendien moet je een politierapport of afschrift daarvan kunnen overleggen.

Verschillen tussen de verzekeraars

Al komen de polisvoorwaarden van de verschillende verzekeraars op veel punten met elkaar overeen. Toch zijn er ook onderlinge verschillen tussen de verzekeringen Zo kunnen de minimale en maximale looptijd van de verzekering per maatschappij verschillen. Soms kun je een instrumentenverzekering slechts met een totale looptijd van 5 jaar afsluiten.

Ook het verzekerde bedrag kan aan een maximum verbonden zijn. Sommige verzekeraars hebben het maximaal verzekerde bedrag op 10.000 euro gesteld. Dat is relatief weinig als je bedenkt hoeveel een professioneel muziekinstrument waard kan zijn. In een aantal gevallen kun je voor bijzonderheden maatwerk met je verzekeraar afspreken.

Als je door de bomen het bos niet meer ziet, kan het zinvol zijn om met een onafhankelijk tussenpersoon over de beste mogelijkheden voor de verzekering van jouw muziekinstrument te overleggen.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 6 mei 2012 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Muziekinstrument en verzekering tegen diefstal uit de woning’.

Dossiers Zelf muziek maken en Financiën

Dit artikel maakt deel uit van het dossier zelf muziek maken en het dossier financiën.

Bronnen

Bovenstaand artikel is mede gebaseerd op de polisvoorwaarden van een groot aantal verzekeraars.

Categorieën
Financiën

Je muziekinstrument verzekeren tegen schade of verlies?

Welk type verzekering dekt de schade aan of verlies van je muziekinstrument? Valt jouw instrument misschien ‘gewoon’ onder je inboedelverzekering? Of is het nodig een aanvullende kostbaarhedenverzekering en/of een muziekinstrumentenverzekering af te sluiten? Wat zijn globale aandachtspunten bij deze verzekeringen qua polisvoorwaarden, dekking en premies? Heb je voor jouw muziekinstrument echt een bijzondere verzekering nodig tegen schade of verlies?

Foto van GEWA-viool Maestro 56
GEWA Maestro 56 viool (bol.com)

Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen:

Wat is het nut van verzekering van je muziekinstrument?

foto van gitaar in koffer
Wil je je kostbare muziekinstrument alleen door een koffer of ook door een verzekering tegen schade beschermen?

Natuurlijk ga je altijd zorgvuldig om met je kostbare muziekinstrument. Toch kan het gebeuren dat jouw instrument schade oploopt. Bijvoorbeeld schade die je per ongeluk zelf hebt veroorzaakt of die, al dan niet opzettelijk, door anderen is toegebracht.
Ook is het mogelijk dat je, ondanks goed opletten, toch je muziekinstrument door verlies of diefstal kwijtraakt.

De emotionele schade van je beschadigde of verloren instrument valt niet in geld uit te drukken, maar de kosten van reparatie of vervanging zijn dat wel. Als je muziekinstrument goed verzekerd is, kun je met de uitkering door de verzekering (een deel van) de reparatiekosten of vervangingskosten betalen.

In het algemeen is het zinvol een verzekering af te sluiten voor die muziekinstrumenten die je, financieel gezien, niet of niet gemakkelijk kunt vervangen. Een goed verzekerd instrument bezorgt je het veilige gevoel dat je altijd geld beschikbaar hebt voor reparatie of vervanging.

Ben je tegen de volgende schade of het volgende verlies verzekerd?

Foto van Gewa elektrische viool
Gewa E-viool novita (bol.com)

Er is een groot aantal situaties denkbaar waarbij je het risico op beschadiging of verlies van je muziekinstrument loopt.
Neem bijvoorbeeld de volgende gevallen:

  • Er wordt bij jou thuis ingebroken. Er is braakschade, maar het ergste van alles is dat je kostbare viool uit je woning is gestolen.
  • Stel je struikelt op straat, op weg naar de muziekschool over een ongelijke stoeptegel. Je haakjesharp heeft nu lelijke barsten of scheuren in het hout en moet worden gerepareerd of zelfs vervangen door een ander instrument.
  • Iemand loopt of rijdt je omver en je komt ten val, terwijl de dader ervandoor gaat. Je gitaar is geplet.
  • Na een zwaar vermoeiend kamerconcert ga je met de trein naar huis. Je vergeet je cello.
  • Tijdens een gezellig samenspel met andere instrumentalisten bij jou thuis, leg je je dwarsfluit even op de stoel naast je. Een van je kinderen gaat er per ongeluk op zitten.
  • Op weg naar huis na een middagconcertje in een verzorgingshuis haal je nog snel even wat boodschappen. Zekerheidshalve berg je je altsaxofoon in de kofferbak van je auto. Als met je boodschappen terugkomt, is er ingebroken in je auto. Je altsax is weg.
  • Op een zonnige, zomerse dag rijd je met de auto naar een vriendin om even bij te praten. Je laat je besklarinet zolang in de afgesloten kofferbak van je auto. Twee uur later bedenk je dat de auto intussen misschien wel de temperatuur van een oven heeft gekregen. Je rent naar de auto, maar het is al te laat. Het hout van je klarinet vertoont een lelijke barst. Dit gaat een prijzige reparatie worden.
  • Je laat je nieuwste elektrische gitaar aan je verjaardagsvisite zien en zet hem daarna te pronk in een hoek van de woonkamer. Het is een drukke boel met al die visite. Ineens zie je dat je gitaar een lelijke kras op de lak heeft opgelopen. Je vraagt of een van de gasten dit per ongeluk heeft gedaan of iets heeft gezien. Niemand zegt iets.
  • Je bent op vakantie in Frankrijk in een zomerhuisje en hebt je concertgitaar meegenomen om eens heerlijk vrij te kunnen spelen. Na een gezellige dag uit kom je ’s avonds terug bij het huisje en blijkt het slot geforceerd. Je gitaar is verdwenen.

Je muziekinstrument kan verzekerd zijn via een inboedelverzekering, een kostbaarhedenverzekering, een al dan niet doorlopende reisverzekering en/of een muziekinstrumentenverzekering.

Of en in hoeverre je in bovenstaande gevallen kans maakt op een (gedeeltelijke) vergoeding van de schade hangt af van de verzekeringen die je hebt afgesloten en de bijzondere polisvoorwaarden die van toepassing zijn. Soms hangt een eventuele uitkering wegens schade of verlies ook nog af van bijzondere voorwaarden die je speciaal voor je eigen situatie met de verzekeraar hebt afgesloten.

Inboedelverzekering en kostbaarhedenverzekering

Bij een inboedelverzekering is de maximale vergoeding voor je instrument betrekkelijk beperkt. Met een aanvullende kostbaarhedenverzekering kan de uitkering bij schade of verlies al een stuk hoger zijn.

Zo’n kostbaarhedenverzekering sluit je altijd af bij de verzekeringsmaatschappij waarbij je ook je inboedelverzekering hebt afgesloten. Dit is ter voorkoming van de narigheid die het dubbel verzekerd zijn met zich meebrengt.

(Doorlopende) reisverzekering

Als je met je instrument op reis gaat, kan een reisverzekering een oplossing bieden. Een doorlopende reisverzekering is maar weinig duurder dan een gewone reisverzekering. Voor zover je bij schade recht hebt op een vergoeding is dat altijd in aanvulling op de dekking die je inboedelverzekering en/of kostbaarhedenverzekering je bieden.

Muziekinstrumentenverzekering

Een bijzondere vorm van verzekering is de zogenaamde muziekinstrumentenverzekering. Deze verzekering hoef je niet altijd af te sluiten bij de verzekeraar bij wie je ook je inboedelverzekering en kostbaarhedenverzekering hebt afgesloten.

Wel ben je aanzienlijk goedkoper uit als je je instrumentenverzekering afsluit bij dezelfde verzekeringsmaatschappij als waar je je inboedel en kostbaarheden hebt verzekerd.

Polisvoorwaarden, dekking en premies

De polisvoorwaarden, de maximale dekking per gebeurtenis en de hoogte van de verzekeringspremies verschillen per verzekeraar. Sommige uitsluitingen zijn in de verzekeringswereld gebruikelijk. Denk bijvoorbeeld aan natuurrampen, atoomkernreacties of molest. Maar in welke gevallen je schade of verlies tot een vastgestelde hoogte en op een bepaalde manier wordt vergoed, hangt af van de verzekeraar.

Een belangrijk punt bij de verzekering is of de verzekeringsmaatschappij jou ziet als amateurmusicus dan wel als professioneel musicus. Sommige maatschappijen beschouwen iemand die pakweg zes keer per jaar meewerkt aan een concert al als professioneel, ook verdient die persoon zijn dagelijks brood in een heel andere branche. Als je als particulier je instrument verzekert, maar de verzekeringsmaatschappij beschouwt jou als professioneel musicus, zal de maatschappij niet uitkeren en omgekeerd.

Een ander belangrijk punt is of en in hoeverre verlies van een muziekinstrument uit een afgesloten kofferbak van een auto al dan niet door de polis wordt gedekt en in welke mate. Om in aanmerking te komen voor een uitkering van de verzekering maakt het soms ook nog uit of het verlies overdag of ’s nachts heeft plaatsgevonden.

Vanwege de bovengenoemde overwegingen is het dus de moeite waard om de verschillende aangeboden polissen met elkaar te vergelijken. In sommige gevallen kun je met de verzekeraar ook een maatwerkoplossing voor jouw specifieke situatie en jouw specifieke muziekinstrument afspreken.

Vaak hangt het vooral van de waarde van je instrument af welke keuze voor een bepaalde verzekeringspolis in jouw geval het verstandigst is.

Een bewust gekozen verzekering voor jouw muziekinstrument kan jou een veilig gevoel opleveren.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 26 april 2012 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Muziekinstrument en verzekering tegen schade of verlies’.

Dossiers Zelf muziek maken en Financiën

Dit artikel maakt deel uit van het dossier zelf muziek maken en het dossier financiën.

Bronnen

Bovenstaand artikel is mede gebaseerd op de polisvoorwaarden van een groot aantal verzekeraars.