Categorieën
Dieren

Wat moet je doen nadat je door een hond bent gebeten?

Ben je gebeten door een hond? Dan heb je misschien te maken met kneuzingen, een botbreuk, een of meer open wonden of wondjes, en /of schade aan je kleding of andere eigendommen. Neem eerst contact op met je huisarts. En als deze niet telefonisch bereikbaar is, met een huisartsenpost.
Verder wil je waarschijnlijk je schade op de eigenaar van de bijtende hond verhalen. En mogelijk wil je via contact met de politie en de gemeente voorkomen dat er nog meer mensen door deze hond worden gebeten. Wat moet je precies doen nadat je door een hond bent gebeten?

In dit artikel komen de volgende punten aan de orde.

Voorkomen van een hondenbeet is beter dan genezen

In een aantal gevallen is het mogelijk om een hondenbeet te voorkomen. Lees het artikel over de manier waarop je een aanval van een onbekende hond voorkomt . Misschien wil je ook graag meer weten over wat voor honden mensen aanvallen. Soms krijg je toch te maken met een aanval van een hond en al dan niet lelijke bijtwonden. Wat moet je in zo’n geval doen?

Foto van Travelsafe First Aid Kit. De Globe Basic bag is een basisuitrusting voor iedereen en bevat diverse verbandmiddelen voor zowel snij- als schaafwonden. Het tasje heeft verschillende transparante uitklapbare vakken zodat de inhoud goed zichtbaar is en je dus snel de juiste artikelen kunt vinden. Onmisbaar voor elke avonturier of reiziger, maar ook geschikt voor in de auto of caravan.
Travelsafe EHBO-kit Globe (bol.com)

Kneuzingen en andere verwondingen

Direct na het oplopen van een hondenbeet is het niet altijd duidelijk of je alleen maar kneuzingen hebt opgelopen, een botje hebt gebroken of andere verwondingen hebt opgelopen. Misschien heb je direct flinke pijn. Misschien komt de pijn pas later.

Gutst het bloed uit de wond? Probeer dan de bloeding te stelpen door rechtstreekse druk erboven uit te oefenen. En bel 112.

Als de verwondingen mee lijken te vallen, spoel dan zo snel mogelijk de wonden uit met water en zeep. Droog vervolgens de wond goed af en breng een verband aan. Neem vervolgens contact op met een arts. Als je eigen huisarts geen dienst heeft, bel dan een huisartsenpost.

De arts kijkt naar puntvormige letsels in de huid, gekneusd weefsel en scheurwonden. Ook informeert de arts naar je pijn. Soms krijg je antibiotica tegen een mogelijke infectie mee naar huis. Ook vraagt hij naar het jaar van de laatste tetanusinjectie.

Risico van een tetanusinfectie

Van elke hondenbeet kun je een levensgevaarlijke tetanusinfectie oplopen. Ook als je slechts een klein en oppervlakkig wondje hebt.

Als je als kind het volledige vaccinatieprogramma hebt doorlopen, ben je 15 jaar lang beschermd. Met een enkele revaccinatie ben je dan vervolgens weer 10 jaar lang beschermd.

Heb je je, bijvoorbeeld vanwege een vakantie naar een bepaald buitenland, je de afgelopen 10 jaar opnieuw tegen tetanus laten vaccineren? Dan ben je goed beschermd. In andere gevallen ben je niet goed beschermd.

Het is van groot belang dat je na een hondenbeet binnen 24 uur een nieuwe tetanusprik krijgt. Anders heb je een zwaardere dosis nodig. Heb je nog niet eerder het complete vaccinatieprogramma tegen tetanus gevolgd? Dan heb je in totaal vier injecties met bepaalde tussenpozen nodig.

Schade aan je spullen

Omslag van het boek Cesars aanpak om weer baas over je hond te worden (Cesar Millan)
Cesar Millan: Cesar’s aanpak om weer baas over je hond te worden (bol.com)

Mogelijk heeft de aanval van de hond geleid tot schade aan je kleding of andere eigendommen. Als je geluk hebt, is de eigenaar zonder meer bereid de schade aan kleding en spullen te vergoeden. De kans is groot dat hij deze door de W.A-verzekering vergoed krijgt.

Weet je niet wie de eigenaar van de hond is, of weigert deze je zijn contactgegevens te verstrekken? Dan kun je aangifte bij de politie doen in de hoop dat die er werk van maakt.

Maar ook als de eigenaar wel bereid is de schade te vergoeden, is het verstandig de gegevens aan de politie door te geven: veel verzekeraars vereisen namelijk een aangifte bij de politie voordat ze tot uitkering van een schadevergoeding willen overgaan. Let op: een aangifte is iets anders dan eem melding!

Zorg dat je foto’s hebt van je beschadigde eigendommen. Dat maakt het duidelijker welke schade je precies hebt geleden. Maak ook een feitelijk verslag van het bijtincident.

Wat is de rol van de politie?

De politie staat niet altijd te trappelen om in actie te komen als je meldt dat jij, je kind of je eigen hond door een agressieve hond is gebeten. Toch is het van belang dat je na elk incident contact opneemt met de politie dat je erop staat dat er in elk geval een officiële melding wordt gemaakt.

Zijn er meerdere meldingen over agressie van een bepaalde hond bij de politie binnengekomen? Dan is de kans groter dat de politie daadwerkelijk in actie komt.

Doorgaans is het de wijkagent of een functionaris van de dierenpolitie die vervolgens over het bijtincident met de eigenaar van de bijtende hond contact opneemt.

In plaats van een melding te maken kun je eventueel kiezen voor het doen van een aangifte van een strafbaar feit. Soms probeert de politie dat actief te ontmoedigen, omdat het opstellen van een aangifte tijd kost. Maar als burger heb je zonder meer altijd recht op het doen van aangifte. Ook als het bijtincident niet op de openbare weg, maar bijvoorbeeld bij iemand thuis plaatsvond.

Sommige verzekeringsmaatschappijen eisen voor een vergoeding van de door jou geleden schade dat je formeel aangifte bij de politie hebt gedaan. In die gevallen kun je om in aanmerking te komen voor een uitkering van de verzekering dus niet met een melding volstaan.

Zorg ervoor dat je alle gegevens bij de hand hebt: waar het incident plaats vond, op welke dag en hoe laat, of de eigenaar in de buurt was en hoe deze reageerde. Probeer ook de naam en adresgegevens van de eigenaar van de hond uit te vinden. Nog mooier is het als je ook contactgegevens van getuigen hebt. Maak foto’s van je verwondingen en schade aan je kleding.

Mogelijk ben je niet de eerste die door die agressieve hond is bedreigd of gebeten, ook al houdt de eigenaar van de hond bij hoog en bij laag vol dat de hond echt nog nooit eerder heeft gebeten. Misschien is het goed te weten dat dit een bekende leugen van eigenaren van agressieve honden is.

Bedenk wel dat de politie ook jouw gegevens vastlegt en dat sommige eigenaren van valse honden jou mogelijk kwalijk nemen dat je contact met de politie hebt opgenomen. Dat kan tot ongemakkelijke situaties leiden als de eigenaar van de hond bij jou in de buurt woont.

Wat is de rol van de gemeente?

Op grond van de algemene politieverordening kan de gemeente handelend optreden tegen de eigenaar van een bijtende hond. Afhankelijk van de situatie kan de gemeente besluiten dat de hond voortaan aangelijnd moet zijn of een muilkorf moet dragen. In bijzondere gevallen kan de gemeente de hond zelfs in beslag nemen.

Je kunt ervoor kiezen om naast een melding of aangifte bij de politie ook contact op te nemen met de gemeente over de kwestie. In een aantal gemeenten werken de politie en de gemeente samen op het gebied van de aanpak van agressieve of bijtende honden.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 3 augustus 2012 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Wat te doen na een hondenbeet?’

Dossier dieren

Dit artikel maakt deel uit van het dossier dieren. Daar vind je een overzicht van alle artikelen over verschillende dieren zoals honden of roofvogels.

Bronnen

  • Melding doen bij een hondenbeet; LICG; http://www.minderhondenbeten.nl/wcs/mhb/nl/4438/melden.html
  • Tetanus; Wikipedia; http://nl.wikipedia.org/wiki/Tetanus
  • Hondenbeet; Het Nederlandse Rode Kruis; http://www.rodekruis.nl/eerste-hulp/wat-te-doen-bij/paginas/hondenbeet.aspx?gclid=CP72xNL7yrECFcYmtAodfAYAwg