Categorieën
Dieren

Tips voor het uitlaten van je hond

Over het uitlaten van of wandelen met je hond hebben hondentrainers en andere kenners van honden en hondengedrag verschillende inzichten. Waarop let je allemaal als je buiten loopt met je hond?

Wat is van belang voor het plezierig wandelen met je hond? Het belangrijkste bij het uitlaten van of maken van een wandeling met je hond is dat je je gedraagt als leider van de roedel. Dat vindt Cesar Millan, bekend van de populaire televisieserie The Dog Whisperer.

Zijn zes basistips voor het uitlaten van de hond zijn: Loop als leider voor je hond uit. Houd je hond kort aan de riem. Gun jezelf de tijd voor een dagelijkse wandeling met je hond. Beloon je hond tijdens de wandeling. Stel je ook na de wandeling op als leider. Beloon je hond na de wandeling.

Foto van twee kleine honden met veiligheidslicht in het donker
Hondenveiligheidslicht (bol.com)

In dit artikel komen de volgende punten aan de orde.

Omslag van het boek Cesars aanpak om weer baas over je hond te worden (Cesar Millan)
Cesar Millan: Cesar’s aanpak om weer baas over je hond te worden (bol.com)

Lichaamsbeweging als belangrijkste behoefte van de hond

In de ogen van Cesar Millan, bekend van de televisieserie The Dog Whisperer dient een baas in de eerste plaats te zorgen voor lichaamsbeweging voor zijn hond. Op respectievelijk de tweede en derde plaats komen het corrigeren van ongewenst gedrag van de hond en het tonen van genegenheid aan de hond. Lees meer over Millans inzichten in het artikel over elementaire hondenpsychologie. Het dagelijks uitlaten vormt een belangrijke manier om de hond aan lichaamsbeweging te laten doen.

Verschillende inzichten over het uitlaten van of wandelen met je hond

Over de beste manier van het uitlaten van of wandelen met je hond hebben hondentrainers en andere deskundigen op het gebied van hondengedrag verschillende inzichten.

Het belangrijkste bij het uitlaten van of maken van een wandeling met je hond is dat je je gedraagt als leider van de roedel. Dat vindt Cesar Millan. Deze gedachte wordt in zes basistips voor het uitlaten van de hond uitgewerkt.

Loop als leider voor je hond uit

Millan adviseert om je bewust te zijn van je energie en lichaamstaal als je met de hond naar buiten gaat. Straal voortdurend uit dat je de onbetwiste leider van de roedel bent.

In die hoedanigheid hoor je de eerste te zijn die het huis verlaat en ook weer de eerste die na afloop van de wandeling weer naar binnen gaat.
Houd je hoofd rechtop, borst vooruit en je schouders recht omlaag. Denk positief en stel je voor dat de wandeling prima verloopt.

Ook acht Millan het belangrijk dat je je hond nooit vóór je uit, maar altijd achter of naast je laat lopen. Andere kenners van hondengedrag hebben er echter geen probleem mee als de hond voorop loopt, mits de lijn maar slap blijft hangen.

Houd je hond kort aan de lijn

Met een hond kort aan de lijn heb je meer controle over het gedrag van je hond. Volgens Millan dient de hond daarom tijdens het uitlaten kort aan de lijn te worden gehouden. Die lijn mag van hem echter niet strak komen te staan.

Millan wijst erop dat wanneer een hond ongewenst gedrag vertoont, je hem zo snel mogelijk moet corrigeren en daarna de hondenriem weer snel losjes moet laten hangen.

Hoe langer de lijn, des te moeilijker het volgens hem wordt om met je hond te communiceren. Tegelijkertijd wordt het dan voor je hond gemakkelijker om niet naar je te luisteren, maar zijn eigen gang te gaan. Bovendien is er dan minder mogelijkheid tot fysiek contact tussen de hond en jou.

Over de wenselijkheid van het gebruik van een riem, tuigje of hoofdband en de verschillende versies van deze manieren van aanlijnen verschillen de hondentrainers en andere kenners van honden van mening.

Overigens is het gemakkelijker een hond die kort aan de lijn loopt te beschermen tegen eventuele aanvallen van roofvogels.

Foto van twee grote honden bij zee met veiligheidslicht aan
Hondenveiligheidslicht (bol.com)

Tegengeluid: ongelijnd uitlaten van de hond

Sommige experts zijn in het algemeen tegen het aangelijnd uitlaten van honden en pleiten voor het laten loslopen van de hond tijdens de wandeling op die plekken waar dat is toegestaan (in veel gemeenten geldt een aanlijngebod) en waar dit bovendien veilig genoeg is. Zij geloven dat dit beter is voor de hond.

De vrijheid van het los kunnen lopen of rennen zou de hond meer mogelijkheden geven om zijn energie tijdens de wandeling kwijt te raken.

Ook zou de hond dan meer gelegenheid hebben om natuurlijk gedrag te vertonen, zoals het op interessante geuren afgaan en het hier en daar aan te snuffelen.

Bovendien zou hij zonder de beperking van een riem leuker met andere honden kunnen spelen.
Het voordeel voor het baasje zou zijn dat hij minder het gevoel heeft dat hij aan de hond ‘vastzit’ en daarom het gevoel hebben dat hij op een meer ontspannen manier met hem naar buiten kan gaan.

Hoe dan ook, in de meeste Nederlandse gemeenten is het ongelijnd uitlaten van honden verboden en bovendien is het drukke verkeer meestal te gevaarlijk voor een dergelijke manier van het uitlaten van de hond.

Op het platteland, buiten de bebouwde kom, is de verkeersdrukte doorgaans een stuk kleiner, maar daar bestaat het risico dat de hond gaat jagen op konijnen of hazen.

En of je nu je hond in de stad of op het platteland uitlaat, in beide gevallen kan het voor een hond heel aantrekkelijk zijn om een kat achterna te zitten.

Wil je toch je hond ongelijnd uitlaten, wees er dan in elk geval heel zeker van dat je hond altijd direct al je commando’s gehoorzaamt. En houd rekening met het feit dat je ook met een keurig los naast je lopende hond een boete kunt oplopen voor het ongelijnd uitlaten van je hond.

Gun jezelf de tijd voor de wandeling met je hond

Millan adviseert om ’s morgens een half uur tot een uur met de hond te gaan wandelen. In zijn ogen is de ochtend ideaal voor een wandeling, omdat hij de hond als een dagdier beschouwt.

Beloon je hond tijdens de wandeling

Volgens Cesar Millan is het een goede gewoonte je hond eerst in de juiste gemoedstoestand te laten komen voordat je hem bij wijze van beloning toestaat zijn ontlasting te doen en hier en wat rond te snuffelen.

Zorg ervoor dat niet je hond, maar jijzelf bepaalt wanneer zijn beloning lang genoeg heeft geduurd. In elk geval dient deze tijd altijd korter te zijn dan de duur van de eigenlijke wandeling.

Stel je ook na de wandeling op als leider

Ook als je weer thuis bent, moet je volgens Millan leiderschap blijven tonen. Zo adviseert hij de hond geduldig te laten wachten terwijl je zijn riem opbergt of je schoenen uittrekt.

Beloon je hond na de wandeling

Cesar Millan vindt dat als je de hond na de wandeling van voer voorziet, je hem als het ware voor de wandeling hebt laten werken. De hond ervaart het voer dan als beloning voor zijn brave gedrag tijdens het uitlaten.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 22 juli 2012 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Tips voor het uitlaten van je hond’.

Dossier dieren

Dit artikel maakt deel uit van het dossier dieren. Daar vind je een overzicht van alle artikelen over verschillende dieren zoals honden of roofvogels.

Bronnen

6 Tips for Mastering the Dog Walk; Cesar Millan; http://www.cesarsway.com/training/thewalk/6-Tips-for-Mastering-the-Dog-Walk