Categorieën
Dieren

Hoe voorkom je een aanval van een vreemde hond?

Meestal is het je eigen huisdier dat jou bijt of een andere vorm van agressie toont. Dat soort incidenten is met een juiste aanpak doorgaans relatief makkelijk te voorkomen. Maar wat als je op straat loopt en je ziet een onbekende hond die niet lekker in zijn vel zit? Hoe herken je tijdig de tekenen van onzekerheid, angst of stress die vaak vooraf gaan aan aanval van een vreemde hond? En wat zijn de beste tips om de kans op een aanval te verkleinen?

Omslag van het boek Cesars aanpak om weer baas over je hond te worden (Cesar Millan)
Cesar Millan: Cesar’s aanpak om weer baas over je hond te worden (bol.com)

In dit artikel komen de volgende aspecten aan de orde.

Van welke honden kun je een aanval verwachten?

Hoewel sommige honden bekend staan als vechtersbazen, is hun non-verbale gedrag een betere voorspeller van een aanval dan hun ras. Of een hond in balans is, hangt grotendeels af van de wijze waarop zijn baas zijn leiderschap invult.

Daag een onbekende hond nooit uit

Kijk een vreemde hond nooit recht in de ogen, want daarmee daag je hem uit. Het niet recht aankijken, is een effectieve non-verbale vorm van communicatie om een toch al gestreste, angstige of agressieve hond niet verder over de rooie te jagen.

Aai nooit zomaar een vreemde hond

Hoe lief en aaibaar een vreemde hond ook lijkt, houd er rekening mee dat hij misschien niet ervan gediend is als hij door een onbekende wordt geaaid. Leg dit vooral ook uit aan je kinderen. Zo’n lieve hond kan in enkele seconden een boze hond worden, met alle problemen van dien.

Foto van Travelsafe First Aid Kit. De Globe Basic bag is een basisuitrusting voor iedereen en bevat diverse verbandmiddelen voor zowel snij- als schaafwonden. Het tasje heeft verschillende transparante uitklapbare vakken zodat de inhoud goed zichtbaar is en je dus snel de juiste artikelen kunt vinden. Onmisbaar voor elke avonturier of reiziger, maar ook geschikt voor in de auto of caravan.
Travelsafe EHBO-kit Globe (bol.com)

Weet welke signalen vaak voorafgaan aan een daadwerkelijke aanval

Zorg dat je herkent wat de mogelijke voortekens zijn voor een aanval van een hond. Let op de volgende signalen die een uiting zijn van onzekerheid, angst, stress of regelrechte agressie.
Wees alert bij een hond die:

 • gromt of blaft (van angst of stress)
 • zich groot maakt, verstart of strak gespannen staat (van stress of agressie)
 • de haren op zijn rug vlak achter zijn rechtop heeft gezet (teken van agressie)
 • een lage houding aanneemt (van angst)
 • zijn oren strak naar achteren heeft liggen (teken van angst)
 • zijn oren rechtop heeft gezet (teken van agressie)
 • je intens aankijkt of zijn oogwit laat zien (uiting van dreiging)
 • naar het schijnt gaapt, maar in feite zijn tanden laat zien (ontblootte tanden wijzen op agressie)
 • zijn staart recht overeind zet; dit teken van agressie is niet te verwarren met de vrolijk omhoog gedragen staart van veel honden).
 • zijn staart tussen de poten heeft (teken van angst)

Niet alleen agressieve, maar ook onzekere, angstige of gestreste honden gaan soms over tot de aanval. Gelukkig is de kans vrij groot dat de hond alleen maar probeert je met dreigend gedrag te imponeren, omdat hij met dergelijk gedrag eerder het gewenste resultaat van het wegjagen van een vreemde heeft bereikt.

Om de kwestie in de juiste proporties te zien: de kans is heel wat groter dat de hond afdruipt dan dat hij een mens aanvalt.Toch is het van belang om elk dreigend signaal serieus te nemen. Bedenk dat een hond lichamelijk vaak sterker is dan jij en dat hij zeer sterk kan klemmen met zijn kaken of het vlees van je botten scheuren. Soms slechts enkele seconden voordat een onzekere, angstige of gestreste hond een aanval begint.

Tips

Blijf rustig en straal zelfvertrouwen uit

Probeer je kalmte te bewaren en rustig adem te blijven halen. Neem een zelfverzekerde houding aan. Bedenk dat een hond het zelden op een echte confrontatie laat aankomen als hij alleen is. Pas extra op als hij met een of meer andere leden van zijn roedel is. Een hond alleen mist de steun van zijn roedel en is eerder geneigd zich terug te trekken.

Kijk de hond niet recht in de ogen

Een opgefokte hond beschouwt elk direct oogcontact als een regelrechte provocatie. Vermijd dus elk oogcontact met de hond. Maar kijk ook niet naar de grond, want dat zou de hond als tegen van zwakte kunnen opvatten.

Bovenstaande tip wijkt af van de adviezen die tegen aanvallen van grote vogels worden gegeven. Bij een dreigende aanval door een agressieve of roofvogel is het juist wel zinvol om het beest recht in de ogen te kijken. Die vogel zou dan in het besef dat hij is opgemerkt, minder geneigd zijn om aan te vallen.

Ook op andere punten wijken de adviezen voor het jezelf beschermen tegen een aanval van een hond en een aanval van een vogel van elkaar af. Lees ook het artikel met tips voor het jezelf beschermen tegen aanvallende vogels.

Een hond kun je nooit met een glimlach ontwapenen. Integendeel, hij kan je ontblote tanden als een bedreiging opvatten. Houd je mond dus gesloten

Schreeuw niet tegen de hond

Ga niet schreeuwen, want dergelijk gedrag kan voor de hond juist een signaal zijn om je aan te vallen. Ook dit advies wijkt af van de tips om jezelf tegen de naderende aanval van een vogel te beschermen: een vogel laat zich wel intimideren door geschreven en wilde gezwaai met je armen!

Geef de vreemde hond geen commando’s

Het heeft weinig zin een vreemde hond commando’s te geven, want als hij op het punt staat om door het lint te gaan, luistert hij mogelijk niet eens naar zijn baas, laat staan naar jou.

Bovendien loop je het risico dat je poging om hem te commanderen tot resultaat heeft dat hij compleet over de rooie gaat.

Loop langzaam weg

Als een hond enkele van bovengenoemde verschijnselen vertoont, loop dan langzaam en met zo klein mogelijke bewegingen van de hond weg. Keer de hond daarbij nooit de rug toe! Met een beetje geluk drijf je op die manier de stress, woede of angst van de hond niet verder op.

Ren nooit weg, want hierdoor kun je het jachtinstinct van de hond activeren, omdat hij denkt dat je een vluchtend prooidier bent. Bovendien rent de hond waarschijnlijk sneller dan jij en kan hij dat bovendien langer volhouden.

Zoek een veilige plek

Kijk of je jezelf ergens in veiligheid kan brengen. Is er direct in de buurt een boom waar je in kunt klimmen? Of een schutting waarachter je veilig zou kunnen zijn? Bedenk wel dat een hond geen enkele hindernis ziet in een heg vol prikstruiken. Daar rent hij dwars doorheen.

Probeer vanaf je veilige plek via je mobiel de politie om hulp te vragen als de eigenaar van de hond niet in staat of bereid is om je te helpen.

Conclusie

De kans dat je door een hond wordt aangevallen, is relatief klein. Toch is het verstandig om te bedenken wat je met behulp van bovenstaande tips zelf eenvoudig kunt doen om een eventuele aanval te voorkomen. Lees ook de tips om jezelf te beschermen tegen een daadwerkelijke aanval van een hond. En wat je moet doen nadat je door een hond bent aangevallen.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 31 juli 2012 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Hoe voorkom je een aanval van een onbekende hond?’

Dossier dieren

Dit artikel maakt deel uit van het dossier dieren. Daar vind je een overzicht van alle artikelen over verschillende dieren zoals honden of roofvogels.

Bronnen

 • How to prevent your child from being bitten by a dog; Cheri Lucas; http://www.cesarsway.com/tips/thebasics/prevent-bites
 • Why Dog Bites Happen and How to Stop Dog Biting; Kristy Conn; http://www.cesarsway.com/askthevet/dogwellness/Dog-Bites-101-Why-Bites-Happen
 • How to protect yourself from a stray dog; http://www.wikihow.com/Protect-Yourself-from-a-Stray-Dog; bewerkt door Ben Rubenstein en tien anderen
 • Survive a dog attack; racerx, 8×10, charleskiddell, netscr1be, ralfred, amyatwired and howto_admin; http://howto.wired.com/wiki/Survive_a_Dog_Attack