Categorieën
Werk

Tips voor telefonisch solliciteren

Hoe pak je het beste een telefonische sollicitatie aan? Je kunt natuurlijk wachten totdat je een interessante vacature in de krant ziet, maar je kunt ook zelf het initiatief nemen en telefonisch informeren of een bepaald bedrijf een passende functie voor je heeft. Wat zijn de kansen en waar liggen de valkuilen bij het telefonisch solliciteren? Lees de tips voor het spontaan, maar succesvol solliciteren per telefoon.

Omslalg van Aaltje Vincents boek Job Marketing 3.0: jouw arbeidsmarkt: nu vindbaar, straks nieuw werk; uitgeverij Spectrum
Aaltje Vincent: Job marketing 3.0 (bol.com)

Het vinden van een passende baan was altijd al een hele klus. En in tijden van een slappe arbeidsmarkt is dat extra moeilijk, zelfs als je bij je opleiding en/of beroepskeuze rekening hebt gehouden met economisch slechte tijden.

Natuurlijk is het verstandig om schriftelijk te solliciteren op gepubliceerde vacatures in kranten of op het internet. Daarnaast kun je ook je kansen op (beter) werk vergroten met spontane schriftelijke sollicitaties. Bovendien kun je met (aanvullend) telefonisch solliciteren proberen jezelf een voorsprong te geven op andere mensen die ook graag voor datzelfde bedrijf willen werken.

Zo pak je het telefonisch solliciteren aan

Maak een overzicht met interessante ondernemingen

Begin je zoektocht naar een boeiende functie met het opstellen van een lijstje met interessante ondernemingen. Dat wil zeggen, met namen van bedrijven waarvan je weet of hoopt dat die af en toe banen hebben die op het door jou gewenste carrièrepad liggen.

Misschien heb je van studiegenoten, kennissen of familie informatie over een bepaald bedrijf opgevangen en wil je nu meer wilde weten over eventuele mogelijkheden van dat bedrijf voor jouw verdere loopbaan.

Of je hebt in Intermediair de afgelopen jaren soms een op zich boeiende vacature bij een bepaald bedrijf gezien, zij het op een moment dat je nog niet actief naar een passende functie zocht.

Omslag van Aaltje Vincents boek Sollicitatiegesprekken doe je zo; uitgeverij Spectrum
Aaltje Vincent: Sollicitatiegesprekken doe je zo (bol.com)

Leg voor elk geselecteerd bedrijf een eigen dossier aan

Selecteert een aantal bedrijven waarbij je het liefst wilt gaan werken. Maak voor elk bedrijf een eigen dossier aan waarin je relevante informatie uit jaarverslagen en andere bronnen vastlegt en waarin je ook een aantal vragen opneemt waarop je nog antwoord hoopt te vinden.

Zorg dat je al het nodige weet over de producten en diensten van het bedrijf, over de organisatiestructuur en liefst ook over de informele cultuur binnen het bedrijf.

Zoek uit wie de besluitvormers zijn bij de selectieprocedure

Probeer het volgende uit te zoeken van de afdeling (en) of de directie(s) waar je graag wilt werken.

 • Wie staat er aan het hoofd van de betreffende afdeling of directie?
 • Wie zijn de betreffende personeelsfunctionarissen?
 • Wie nemen de beslissing over de aanstellingen?

Het gaat hierbij niet alleen om de namen van die mensen en hun leeftijd, maar vooral ook informatie over de speciale belangstelling of hobby’s van een afdelingshoofd kan relevant zijn om jezelf naar een baan te kunnen praten. Het internet biedt soms ongekende kansen op dit punt.
Bedenk wel dat je deze informatie uitsluitend voor je persoonlijke gebruik verzamelt in verband met het recht op privacy van deze personen.

Stuur je cv op (of doe dit na het gesprek)

Stuur je cv naar de organisaties waarvoor je graag zou willen werken. Richt die cv uitdrukkelijk aan het hoofd van de afdeling waarin je jezelf al in gedachte aan de slag ziet gaan. Denk eraan dat je zijn of haar naam en initialen en eventuele titels goed spelt. Met een beetje geluk vind je de juiste tenaamstelling in een jaarverslag op het internet. In andere gevallen kun je dit aan personeelszaken of de secretaresse van de betreffende afdeling vragen.

In sommige gevallen stuur je misschien liever je cv op na het telefoongesprek. Maar als je dat pakweg een week van tevoren doet, kun je tijdens het gesprek informeren of je cv daadwerkelijk is aangekomen.

Omslag van Eline Sluys' boek: Succesvol solliciteren voor introverte mensen: In 7 stappen naar een nieuwe baan; uitgeverij Lannoo Campus
Eline Sluys: Succesvol solliciteren voor introverte mensen (bol.com)

Pak de telefoon

Heb je voor je gevoel voldoende voorbereidingen getroffen? Zoek dan een rustige omgeving waar je ongestoord, zonder vervelende achtergrondgeluiden of kans op interrupties, kunt bellen. Zorg dat je pen en papier bij de hand hebt om aantekeningen van het gesprek te maken (om na het gesprek bij het dossier te voegen).

Dan pak je de telefoon. Nu komt het erop aan de juiste strategie te volgen. Een dergelijke aanpak leidt weliswaar niet altijd tot het gewenste succes, maar ´nee heb je, en ja kun je krijgen.´

Communiceer slim

Is het je gelukt een afdelingshoofd aan de lijn te krijgen? Mooi! Natuurlijk is de kans is groot dat deze persoon je in eerste instantie naar de afdeling personeelszaken probeer te verwijzen. Zorg daarom dat je goed bent voorbereid op de volgende stap.

Gebruik de volgende tips voor communicatie met je contactpersoon:

Maak indruk op je contactpersoon

Wat je wilt bereiken, is dat het afdelingshoofd jou niet ziet als de zoveelste figuur die op zoek is naar een baan. Zorg er daarom voor dat het hoofd je ziet als een mogelijk toekomstige werknemer die de dingen anders en beter aanpakt dan veel van zijn collega’s. Dus als iemand die zich onderscheidt van de anonieme massa.

Dat begint met iets simpels als het vragen of het schikt dat je belt. Als je contactpersoon het druk heeft, vraag dan wanneer het beter schikt. En aan het eind van het gesprek bedank je hem natuurlijk voor de tijd die hij voor je vrij heeft willen maken.

Probeer tijdens het gesprek vooral zoveel mogelijk voor jou relevante informatie van je gesprekspartner te krijgen. Maar als je de kans krijgt, vertel je hem dan (in zo min mogelijk woorden) welke concrete waarde jij voor het bedrijf zou kunnen hebben. Bijvoorbeeld door het noemen van een belangwekkend resultaat uit een eerdere functie. Ook het noemen van relevante werkervaring als vrijwilliger kan hier in je voordeel werken. Bedenk dat dit eerste gesprek voor jou slechts tot doel heeft een vervolg af te spreken, bijvoorbeeld in de vorm van het sturen van een uitgebreid cv (als je dat nog niet had gedaan) en/of een algemeen vervolggesprek over wat jij voor het bedrijf zou kunnen betekenen, hetzij een sollicitatiegesprek voor een concrete functie.

Beweeg met je contactpersoon mee

Omslag van dr. Jack J.R. van Mindens boek Alles over sollicitatiegesprekken; uitgeverij Business Contact
dr. Jack van Minden: Alles over sollicitatiegesprekken (bol.com)

De gouden tip is om nooit op de verwijzing van het afdelingshoofd naar personeelszaken te reageren met bezwaren of tegenwerpingen. Ook al zou je het liefst zeggen dat personeelszaken nooit bereikbaar is, of niet terugbelt, of dat de weg langs die afdeling niet werkt.
Wat je vooral wel moet doen? Dat is als het ware met de beweging van je gesprekspartner meegaan.

Hoe je dat kunt doen, zie je bijvoorbeeld in de voorbeelden met passende reacties hieronder.

Passende reactie op de dooddoener: ‘Bel personeelszaken’

Wanneer je naar een functionaris van de afdeling personeelszaken wordt verwezen, zeg je bijvoorbeeld:

 • ‘Ja, ik kan inderdaad PZ bellen. Mag ik misschien eerst vragen of u verwacht dat ik met mijn profiel een bijdrage aan uw afdeling kan leveren?’

Door met ‘ja’ en ‘inderdaad’ te antwoorden, werp je geen bezwaar op (dat zou immers onverstandig zijn?). In plaats daarvan beweeg je mee in de richting die het afdelingshoofd wil inslaan. En met het tweede deel van je zin verras je waarschijnlijk je gesprekspartner. Op die manier schep je de kans dat deze het gesprek nog even met jou wil voortzetten.

Passende reacties op: ‘Op dit moment hebben we geen vacatures’

Probeer op de volgende manieren de communicatie met je contactpersoon voort te zetten.

Laat je niet uit het veld slaan

Natuurlijk is het met de huidige slechte arbeidsmarkt waarschijnlijk dat als je naar een afdelingshoofd belt, je te horen krijgt dat er momenteel geen vacatures zijn. Je kunt je kansen met een reactie in de trant van het volgende vergroten:

 • ‘Dat begrijp ik. Stel dat er later een vacature zou ontstaan, ben ik dan het type waarmee u in gesprek wilt gaan?’
omslag van boek Beter in solliciteren van Hetty Graafland en Ellen van Waayen; uitgeverij Boom
Hetty Graafland en Ellen van Waaijen: Beter in solliciteren (bol.com)

Vraag hoe je in beeld kunt komen bij deze werkgever

Heb je, om wat voor reden dan ook, nog geen cv hebt ingestuurd? Of kreeg je , na het informeren of je cv wel ontvangen is, een negatief antwoord? Dan kun je eventueel een vraag stellen in de trant van:

 • ‘Dat begrijp ik. Wat zou voor mij de beste methode zijn om goed in beeld te komen als er t.z.t een vacature ontstaat?’

Passende reacties op: ‘Al onze vacatures staan op onze website; daar kunt u een sollicitatieformulier invullen’

Word je verwezen naar een internetsite, probeer dan beleefd het gesprek nog even serieus voort te zetten, bijvoorbeeld met:

‘Mag ik u een korte vraag stellen?’

Als je op je vraag naar een vacante functie naar de website wordt verwezen, biedt de volgende reactie je wellicht enige kans.

 • ‘Dank u wel. Dat kan ik doen. Tussen twee haakjes, mag ik u een korte vraag stellen’?

‘Wat maakt het aantrekkelijk om voor uw onderneming te werken?’

Met een beetje geluk krijg je een antwoord in de trant van: ‘Ja, als je het kort houdt’. Vervolgens vraag je iets in de geest van:

 • ‘Wat maakt het in uw ogen aantrekkelijk om voor uw onderneming te werken?’

Dit kan een gevaarlijke vraag zijn, maar bedenk dat je weinig of niets te verliezen hebt. Je hoopt op een kort, maar enthousiast antwoord, waarop je dan weer zelf ongeveer als volgt zou kunnen reageren:

 • ‘Dat klinkt interessant. Voor mijn gevoel werkt u hier echt met plezier.’

Met een tactvolle en beleefde benadering kun je langs deze weg jezelf soms een kans bieden op een serieus inhoudelijk gesprek over jouw toekomstige mogelijkheden bij dat bedrijf. En als je kans ziet om in dat gesprek een goede indruk te maken, is je kans groter dat als er een vacature ontstaat, men direct aan jou denkt.

Zorg dat je in beeld bent en blijft

De bovenstaande strategieën leiden uiteraard lang niet altijd tot succes. Maar ze vormen wel een effectieve manier om ervoor te zorgen dat je niet de zoveelste anonieme kandidaat bent die op zoek is naar een baan. Dankzij het telefoongesprek ben je nu iemand die bij de werkgever nu hopelijk in beeld is.

Als je na een sollicitatieprocedure wordt afgewezen, is het handig je contactpersoon bij dat bedrijf op te bellen en te vragen welke tips men voor je heeft, zodat je daarmee je voordeel kunt doen bij een volgende sollicitatie.

De volgende gang van zaken is waargebeurd. Een afgewezen kandidaat belde op om te vragen naar de reden van afwijzing. De personeelsfunctionaris reageerde opgetogen. De kandidaat was op zich wel geschikt bevonden, maar een van de medekandidaten bracht aanzienlijk meer ervaring mee. Toen de geselecteerde medekandidaat uiteindelijk toch afzag van de baan, had de organisatie alle sollicitatiebrieven reeds vernietigd en bezat dus geen contactgegevens meer van de overige kandidaten. Nog tijdens het telefoongesprek kreeg de eerder afgewezen kandidaat de baan aangeboden.

Als je na deze telefonische ‘cold call’ wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, weet je dan een goed antwoord op de vraag  wat je wilt verdienen?

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, An Schrijfstra, op 14 januari gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Telefonisch solliciteren met succes’.

Dossier Werk en inkomen

Dit artikel maakt deel uit van het dossier werk en inkomen.

Bronnen

Categorieën
Financiën Werk

Hoeveel wil je verdienen? (sollicitatievraag)

Wat is een goed antwoord op de vraag: ‘Wat wil je verdienen? Als sollicitant krijg je op een gegeven moment tijdens je sollicitatiegesprek die onvermijdelijke vraag te horen. Welk antwoord past daarop? Wat moet je als sollicitant echt weten voordat je gaat antwoorden? Op welke valkuilen moet je letten? Welk antwoord geef je bijvoorbeeld op de vraag naar je huidige salaris als dat een stuk lager ligt dan je in je nieuwe baan hoopt te gaan verdienen? Wat zijn geschikte strategieën voor sollicitanten die zich zo goed mogelijk willen presenteren?

Doe je voordeel met de tips over het onderhandelen over de financiële voorwaarden van de baan waarop je solliciteert.

omslag van Robert Castermans boek Salarisonderhandelen: de beste strategieën en tips voor een hoger salaris
Robert Castermans: Salarisonderhandelen (bol.com)

Wat je als sollicitant beslist wilt weten over de salarisvraag

Welk doel heeft een potentiële werkgever als hij je vraagt naar het gewenste salaris?

Door de zo gevreesde salarisvraag te stellen, kan een personeelsfunctionaris op een snelle en gemakkelijke manier zoveel mogelijk potentiële kandidaten voor de vacature laten afvallen. En dat is precies een belangrijke reden waarom werkzoekenden zo huiverig zijn voor die vraag.

De verschillende formuleringen waarin de salarisvraag wordt gesteld

De personeelsfunctionaris kan de zo geniepige vraag naar het salaris op verschillende manieren formuleren. Denk aan allerlei variaties in de trant van:

 • Wat wil je verdienen?
 • Wat verwacht je dat je bij ons verdient?
 • Wat verdien je in je huidige werkkring?
Omslag van Aaltje Vincents boek Sollicitatiegesprekken doe je zo; uitgeverij Spectrum
Aaltje Vincent: Sollicitatiegesprekken doe je zo (bol.com)

Valkuilen voor sollicitanten

Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek krijg je waarschijnlijk te maken met een aantal lastige vragen. Een daarvan is de vraag naar de gewenste hoogte van je loon of salaris.

Het spreekt voor zich dat een werkgever bij sollicitanten met ongeveer gelijke geschiktheid voor de baan de voorkeur geeft aan de kandidaat die de laagste salariseisen stelt.

Maar er speelt meer. Want als je als sollicitant een al te laag salaris voorstelt, loop je het risico dat een werkgever zich afvraagt of je bij onderhandelingen de neiging hebt om te laag in te zetten en daarmee dus ook lage resultaten voor de werkgever te behalen. En word je toch aangenomen,  dan ga je aan het werk voor een inkomen dat onder je persoonlijke marktwaarde ligt.

Als je de vraag krijgt wat je wilt verdienen, weet je dus dat het antwoord belangrijke consequenties voor je kan hebben. Maar hoe omzeil je deze valkuilvraag?

Strategieën voor sollicitanten

Als sollicitant heb je verschillende mogelijkheden om op moeilijke vragen te reageren.

Stel een tegenvraag

In het algemeen geldt dat als je geen direct antwoord op een vraag wilt of kunt geven, je reageert met een tegenvraag. Het praktische van die aanpak schuilt in het feit dat het meestal als niet passend wordt beschouwd om een tegenvraag met een tegenvraag te beantwoorden.

Die strategie kun je in eerste instantie ook op de salarisvraag toepassen. Een tegenvraag zou bijvoorbeeld kunnen luiden: ‘Wat hebt u zelf in gedachten voor mensen die aan de gestelde eisen voor deze functie voldoen?’

Geef een ontwijkende reactie

Een andere manier om geen direct antwoord te geven, is bijvoorbeeld de volgende: ‘Stel dat uw keus op mij valt, dan komen we er samen vast wel uit.

Omslag van Aaltje Vincents boek Job Marketing 3.0: jouw arbeidsmarkt: nu vindbaar, straks nieuw werk; uitgeverij Spectrum
Aaltje Vincent: Job marketing 3.0 (bol.com)

Begin met onderhandelen

Skip Freeman, auteur van het boek Headhunter” Hiring Secrets  heeft voor dit soort struikelvragen een voorstel dat in wezen neerkomt op: ‘Als ik de kandidaat van uw keuze ben en dit voor mij de juiste vacature is, dan geloof ik dat u mij gunstige arbeidsvoorwaarden aanbiedt.’
Uit een dergelijke formulering blijkt het volgende:

 • Je beseft met ‘als ik de kandidaat van uw keuze ben’ dat je concurrentie van andere sollicitanten hebt te duchten en dat je nog moet bewijzen dat je de beste kandidaat voor de functie bent.
 • Door te stellen ‘en dit voor mij de juiste vacature is’ laat je de werkgever impliciet weten dat je meer ijzers in het vuur hebt en dat als de werkgever jou voor die functie wil aanstellen, hij jou voor zich moet winnen.
 • Met ‘dan geloof ik dat u mij gunstige arbeidsvoorwaarden aanbiedt.’ maak je duidelijk dat je ‘gunstige’, dat wil zeggen, betere dan ‘redelijke’ arbeidsvoorwaarden verwacht.

Bovenstaande strategieën werken in de praktijk helaas niet altijd, maar: ‘niet geschoten, nooit raak’. Het is in elk geval de moeite waard om te proberen  jezelf langs deze weg  uit de valkuil van de salarisvraag te redden.

Wat doe je als de personeelsfunctionaris vraagt hoeveel je in je huidige baan verdient?

Een ronduit vervelende vraag van een aanstellingsfunctionaris is die naar de hoogte van je loon of salaris in je huidige werkkring. Die vraag is vooral dan irritant als je in je huidige baan  bar weinig verdient. In je volgende baan hoop je dan, financieel gezien, meer op basis van je kwaliteiten te worden gewaardeerd. Maar ook in andere gevallen wil je mogelijk bepaalde gegevens het liefst zolang mogelijk voor je houden.

Omslag van Eline Sluys' boek: Succesvol solliciteren voor introverte mensen: In 7 stappen naar een nieuwe baan; uitgeverij Lannoo Campus
Eline Sluys: Succesvol solliciteren voor introverte mensen (bol.com)

Voor- en nadelen van een omtrekkende benadering

Vooral als een personeelsfunctionaris een dergelijke vraag stelt als het sollicitatiegesprek nog maar net is begonnen, kan het effectief zijn om te kiezen voor een omtrekkende benadering. Bijvoorbeeld een formulering in de trant van: ‘Hartelijk dank voor uw belangstelling voor mijn verdiensten in mijn huidige baan. Op dit moment lijkt het vooral van belang meer helderheid te krijgen over de aard van de werkzaamheden die de functie met zich meebrengt en het belang ervan voor uw organisatie.’

Op deze manier kun je kostbare tijd winnen om concrete informatie over de functie te krijgen en je in het gesprek te ‘bewijzen’. Tegelijkertijd toon je daarmee aan dat je enig inzicht hebt in de manier waarop succesvolle onderhandelingen plegen te verlopen.

Immers, de personeelsfunctionaris kan weliswaar de indruk wekken dat de vaststelling van het salaris eenzijdig door de werkgever wordt bepaald, maar in feite is er sprake van salarisonderhandelingen.

De machtsverhoudingen

Houd er wel rekening mee dat in een kleiner bedrijf vaak wat meer ruimte voor onderhandelingen over het salaris wordt geboden dan in een groot bedrijf. Bij grote bedrijven is het salarisbeleid vaak gestandaardiseerd op basis van onder meer opleiding, jaren ervaring plus (vooral) geschatte waarde voor de organisatie.

Natuurlijk heeft de werkgever in het algemeen (in het geval van meerdere geschikte kandidaten) de sterkste positie. Maar dat neemt niet weg dat een geschikte kandidaat voor een bepaalde functie meestal diverse sollicitaties tegelijkertijd heeft lopen en in beginsel dus kan kiezen voor de functie met de aantrekkelijkste arbeidsvoorwaarden.

Verder kan een ervaren personeelsfunctionaris meestal begrip ervoor opbrengen dat je niet te vroeg al je kaarten op tafel legt. In het zakelijk verkeer is dat immers evenmin gebruikelijk? Van belang voor het bedrijf is dat de nieuwe medewerker  over vaardigheden beschikt om het bedrijf meer winstgevend te maken of meer kosten te besparen.

Omslag van dr. Jack J.R. van Mindens boek Alles over sollicitatiegesprekken; uitgeverij Business Contact
dr. Jack van Minden: Alles over sollicitatiegesprekken (bol.com)

Wat is een redelijk of goed salaris voor de aangeboden functie?

Onvermijdelijk komt op enig moment in de sollicitatieprocedure  de hoogte van het salaris van de aangeboden functie ter sprake. Soms is dat al  in het eerste, maar meestal in het tweede of zelfs derde sollicitatiegesprek. Je wilt de personeelsfunctionaris niet tegen je in het harnas jagen door alsmaar zijn vragen te ontwijken. Daarom is het van belang goed op diens vragen te zijn voorbereid.

Als je actief bent binnen je beroepsgroep, kun je eens voorzichtig informeren wat je collega’s als redelijke salariseisen beschouwen. Als jouw functie binnen een bepaalde CAO valt, heb je daaraan ook enig houvast. Verder kun je ook eens kijken bij de salarischeck op loonwijzer.nl.Daar kun je met betrekking tot een groot aantal functies en beroepen een beeld krijgen van wat een deel van je beroepsgenoten zegt te verdienen.

Bedenk dat naast je maandsalaris ook andere financiële factoren een baan wel of niet aantrekkelijk kunnen maken. Is er bijvoorbeeld sprake van een dertiende maand? Of van een bonussysteem? Of worden er uitgebreide faciliteiten voor verdere opleiding en/of training geboden? Of  professionele kinderopvang?

Handige tips voor salarisonderhandelingen kun je ook krijgen tijdens een sollicatietraining of als je een beroep kan doen op een sollicitatiecoach.

Hoe pak je het aan als je bovengemiddeld wilt verdienen in je nieuwe werkkring?

Wat als je aanzienlijk beter wilt verdienen dan voor jouw soort functie gebruikelijk is? Voor dat je een bedrag noemt, leg je eerst uit hoe waardevol de door jou te behalen resultaten dankzij jouw achtergrond en ervaring voor het bedrijf zijn in termen van winstgevendheid en kostenbesparing. Noem ook enkele successen die je in je vorige of huidige werkkring hebt geboekt.

Strategieën voor je salarisonderhandeling in relatie tot je huidige salaris

Bedraagt je huidige (of je laatste) salaris minder dan het gemiddelde?

Wat als je je huidige (of laatste) salaris moet noemen, maar dat salaris ligt lager dan het gemiddelde? Benadruk dan waarom je indertijd voor die functie koos. Bijvoorbeeld vanwege de ontplooiingskansen of de opleidingsmogelijkheden die de baan met zich meebracht?

Bedraagt je huidige (of je laatste) salaris ongeveer het gemiddelde?

Stel dat je huidige of laatste salaris ongeveer op het gemiddelde ligt van wat je beroepsgenoten verdienen? Meld dan waarom de functie waarop je solliciteert voor jou aantrekkelijk is, bijvoorbeeld vanwege de mogelijkheden om door te groeien.

Bedraagt je huidige (of je laatste) salaris meer dan het gemiddelde?

Wat als de baan waarop je solliciteert mogelijk als een demotie wordt gezien? Bijvoorbeeld omdat je in je huidige of vorige baan aanzienlijk meer verdiende dan je vermoedelijk in je nieuwe baan kan verwachten? In dit geval zit je doorgaans in een complexe situatie. Elke personeelsmedewerker begrijpt dat er iets bijzonders aan de hand moet zijn en zal er het fijne van willen weten.

Misschien ben je op zoek naar een baan die je meer arbeidsvreugde (tegenwoordig vaak ‘werkpret’ genoemd) bezorgt en/of naar een werkomgeving waarin de cultuur je aanspreekt. Of misschien heb je nog andere, urgente redenen waarom je wilt overstappen van een goed betaalde naar een minder goed betaalde baan.

Overweeg om gebruik te maken van loopbaanbegeleiding of sollicitatiecoaching om jezelf de beste kans op een nieuwe baan te gunnen die past bij jouw belangstelling en capaciteiten.

Omslag van Edgar H. Scheins boek: Loopbaan-ankers: ontdek je werkelijke waarden
Edgar H. Schein: Loopbaan-ankers; Academic Service (bol.com)

Wat doe je als een potentiële werkgever je een al te laag salaris aanbiedt?

Soms krijg je tijdens een sollicitatiegesprek te horen wat je mogelijk toekomstige werkgever aan aanvangssalaris en/of salarisschaal voor jou heeft bedacht. Als je dat salaris te laag vindt, kun je op een tactvolle en diplomatieke manier vragen of er ruimte is voor onderhandelen. Zo ja, dan volg je de tactiek die je ook zou toepassen als je een flinke salarisverhoging ten opzichte van je huidige baan wilt.

Van belang is dat je aanvoelt wanneer er geen verdere onderhandelingsruimte is. Dring dan niet verder aan, maar overweeg of je het geboden arbeidsvoorwaardenpakket interessant genoeg vindt om de functie eventueel toch te accepteren. Als je te lang doorgaat met het onderhandelen, loop je het risico dat je potentiële werkgever zijn belangstelling voor jou als interessante kandidaat voor de aangeboden functie verliest. Als je de indruk wekt dat je hebzuchtig of onredelijk bent, gooi je je eigen glazen in.

Kan een onhandig antwoord op een salarisvraag ervoor zorgen dat je de baan niet krijgt?

Als je al te onhandig reageert op een vraag naar wat je wilt verdienen, loop je het risico dat je om die reden uit de selectieprocedure wordt gegooid.

Wat zijn onhandige antwoorden op een salarisvraag? Het onhandigste antwoord luidt: ‘Ik heb deze baan nodig. Het salaris komt voor mij op de tweede plaats.’ Het zal duidelijk zijn dat dit geen manier is om een toekomstige werkgever je kracht te tonen. Mogelijk hoop je dat als je eenmaal de baan hebt, dat je dan wel snel in aanmerking zal komen voor een salarisverhoging. Dat is een bekend misverstand.

Tot slot: bedenk wat voor een sollicitant het belangrijkste doel is van het wervingsgesprek: zorgen dat hij mee mag blijven doen met de volgende ronde van de selectieprocedure.

Dossier werk

Dit artikel maakt deel uit van het dossier werk en inkomen. Andere artikelen in dit dossier zijn bijvoorbeeld:

Bronnen en verder lezen

 • Salary Questions and Negotiating; Virginia Tech; http://www.career.vt.edu/jobsearchguide/SalaryQuestionsNegotiating.html
 • Salary negotiations; Lee Miller; http://www.acetheinterview.com/interview/salarynego.php
 • How to Answer the Dreaded ‘Salary Question’; skip Freeman; http://www.personalbrandingblog.com/how-to-answer-the-dreaded-salary-question/27 oktober 2011