Categorieën
Schrijven

Stephen King over schrijven voor jezelf of voor de lezer

In zijn autobiografie tevens schrijfboek  Over leven en schrijven stelt Stephen King dat schrijven niet gaat over kwesties als geld verdienen, beroemd worden of vrienden maken, maar over het verrijken van je eigen leven en dat van je lezers. En wel in die volgorde. Dat is volgens deze bestsellerauteur het doel van creatief schrijven.

In dit artikel vind je aandacht voor de volgende aspecten van het creatief schrijven:

Vraag jezelf geregeld af: ‘Heb ik er plezier in?’

Omslag van Stephen Kings bestseller Over leven en schrijven met daarop een portret van de schrijver zelf
Stephen King Over leven en schrijven (bol.com)

In bovengenoemd boek stelt Stephen King dat je in de eerste plaats voor jezelf moet schrijven, en wel omdat dit je een gevoel van geluk en bevrediging oplevert. En als je schrijft voor je plezier, dan kun je er eindeloos mee doorgaan.

Overigens, het antwoord op de vraag of je plezier hebt in het schrijven, hoeft volgens King in zijn artikeltje Everything You Need to Know About Writing Successfully – in Ten Minutes‘ niet altijd ‘ja’ te zijn. Maar hij vindt dat als het antwoord altijd ‘neen’ is, je maar beter aan een nieuw project of een nieuw beroep moet beginnen.

Schrijf eerst voor jezelf, denk pas daarna aan je lezers

In zijn boek adviseert King om eerst voor jezelf te schrijven en pas daarna eens aan je lezers te denken. Als je een verhaal schrijft, dan vertel je het verhaal in wezen namelijk eerst aan jezelf. Pas bij het herschrijven, komen je lezers in beeld. Bedenk dat je als auteur niet alleen de schepper van je verhaal bent, maar ook de eerste lezer ervan.

Een en ander maakt duidelijk dat het een absolute voorwaarde is dat je zelf plezier in je verhaal hebt. Want als jijzelf dat niet hebt, hoe kun je dan verwachten dat de lezers dat dan wel hebben?

King adviseert in zijn boek dat je over die onderwerpen te schrijft die jou aanspreken. Vervolgens maak je je verhaal levendig en uniek met behulp van je eigen kennis en inzichten op gebied van het leven, vriendschap, relaties enzovoort. Hij adviseert om vooral ook je functie of beroep in het verhaal te verwerken. Hij stelt me nadruk dat je dergelijke kennis niet moet gebruiken om daarmee de lezer te onderwijzen, maar om je verhaal te verrijken.

Ook al stelt King het plezier in het schrijven centraal, toch adviseert hij dat als je succes als auteur wilt hebben, je rauwe en ongezouten tekst de op één na minste van je zorgen is. Je allerminste zorg is die van de verwachtingen van de beschaafde samenleving. Hij beweert zelfs dat als je van plan bent zo levensecht mogelijk te schrijven, je dagen als lid van de beschaafde samenleving sowieso zijn geteld…. Mmm, de vraag is of de meeste andere succesvolle auteurs dat met hem eens zijn.

Schrijf voor het leesplezier

King stelt in Over leven en schrijven dat mensen boeken kopen om een goed verhaal te lezen. Een verhaal dat hen eerst fascineert, vervolgens geboeid houdt en hen de ene pagina na de andere doet omslaan. Hij veronderstelt dat dit gebeurt als een lezer in een boek de personages, hun gedrag, hun omgeving en hun manier van spreken herkent. Daarnaast voelt een lezer zich volgens hem tot een verhaal aangetrokken als hij zijn eigen leven en opvattingen in het boek meent te herkennen.

Ook fictie waarin het draait om serieuze ideeën, kan onderhoudend zijn, vindt Stephen King in zijn ‘Everything’-artikel. In dat verband noemt hij werken van auteurs als Charles Dickens, Jane Austen, John Steinbeck, William Faulkner, Bernard Malamud. Hij voegt eraan toe dat er nog honderden andere auteurs zijn die het serieuze met het plezierige weten te combineren.

Wel wijst hij erop dat serieuze ideeën altijd dienstbaar aan je verhaal moeten zijn en niet omgekeerd. Wil je preken? Doe dat dan maar vanaf een zeepkist, zo stelt Stephen King.

Meer over de vraag: schrijft een schrijver voor zichzelf of voor de lezer?

Natuurlijk heeft niet alleen Stephen King opvattingen over het schrijverschap. Ook een minder bekende schrijver zoals Alan Cherchesov heeft dat. Lees bijvoorbeeld het artikel: Alan Cherchesov over het schrijverschap.

Bronnen en verder lezen

Dossier creatief schrijven

Dit artikel maakt deel uit van het dossier creatief schrijven. Tot dit dossier behoren naast enkele artikelen over het schrijven van columns, een aantal artikelen over het schrijven van verhalen en romans. Kijk ook eens in het overzicht van schrijftips van Stephen King.