Categorieën
Schrijven

Alan Cherchesov over het schrijverschap

Iedere schrijver is op zijn eigen manier uniek. Dat geldt onder meer over zijn inzichten met betrekking tot het schrijverschap.

De hedendaagse Russische schrijver Alan Cherchesov heeft opmerkelijke inzichten over het schrijverschap. Daarover vertelt hij onder meer in de Iowa MOOC-cursus How Writers Write Fiction 2015 en in een interview in 2011 voor writinguniversity.org met Zlatko Anguelov.

Onderstaand artikel kent de volgende opbouw.

Schrijven wat nog niet is verteld

Alan Cherchesov schrijft korte verhalen en romans. Als kind van een Ossetische vader en een Russische moeder schrijft deze in 1962 in Ossetië geboren auteur in het Russisch, omdat hij zich in deze taal beter  kan uitdrukken dan in het Ossetisch. Hij is alumnus van het International Writing Program van de universiteit van Iowa. Van een van zijn boeken is een vertaling in het Engels verschenen: Requiem for Living. Van zijn nieuwste roman Don Ivan is (medio november 2015, red.) nog geen vertaling verschenen.

Hij beschouwt het als de belangrijkste taak van een schrijver om ‘iets te vinden wat nog niet is verteld’. Het gaat erom je eigen pad te vinden, dat nog door niemand is betreden. Als je een roman wilt schrijven, moet je jezelf voelen als een pionier die geen idee heeft van wat er in de verte op hem wacht. Je kunt dan als schrijver alleen maar hopen op de goede afloop.

De schrijver en zijn lezer

Schrijven vanuit je hart: de kunst van het creatief schrijven; Natalie Goldberg; uitgeverij Altamira, 2012
Schrijven vanuit je hart door Natalie Goldberg (bol.com)

Volgens Alan Cherchesov is het de taak van de auteur dat de lezer zichzelf een beetje interessanter gaat vinden. Slaagt de schrijver daar niet in, dan raakt hij de lezer kwijt. De betere boeken kunnen de belangstelling van de lezer jarenlang vasthouden.

Maar, hoe belangrijk de lezer ook voor de schrijver is, Cherchesov vindt dat je als je op zoek bent naar een dankbare lezer, je als schrijver niet jezelf mag kwijtraken. Tijdens het schrijven denkt hij maar weinig aan zijn lezers, omdat hij werkt aan wat hij moet schrijven. Dat beschouwt hij als ‘eerlijkheid naar de tekst toe’. Tot zijn spijt wordt hij door zijn lezers vaker niet dan wel  begrepen.

Hij denkt tijdens het schrijven overigens wel aan de grote schrijvers, voornamelijk die uit het verleden. Dan stelt hij zich voor dat zijn lezers de grote, door hem bewonderde schrijvers uit het verleden zijn. En hij gebruikt hen als ijkpunt voor zijn schrijven.

Schrijven om je ware zelf te vinden

Alan Cherchesov gelooft dat het belangrijkste doel van het schrijven is je uit het gewone leven terug te trekken om je ware zelf te vinden. In dit kader haalt hij een Amerikaans gezegde aan: ‘de vis ontdekt pas wat water is, als het uit het water is.’ Hij vindt dat je zo nu en dan uit je eigen water moet komen. Daarom reist hij graag naar het buitenland.

Als tienjarig kind deed hij mee aan een schrijfwedstrijd op school. Zijn verhaal werd voorgelezen aan mensen van zeventien jaar oud. Zijn moeder was daarom erg trots op hem. En zelf was hij ook erg trots. Maar toen zijn vader thuiskwam en zijn verhaal las, vertelde deze hem dat daarin geen spoor van zijn zoon te vinden was. Alles wat hij had gebruikt, was al eens door iemand anders geschreven. De kleine Alan was woedend, maar toen begreep hij dat hij zijn eigen weg als schrijver moest gaan vinden.

Volgens Alan Cherchesov is schrijven niets anders dan een manier om jezelf te zijn en tegelijkertijd iets meer dan jezelf. Het gaat erom je eigen metafoor te ontdekken. Die omvat niet alleen je bewustzijn, maar ook je onderbewustzijn. En in zijn ogen is dat iets metafysisch. Met een beetje geluk kun je voor de vele dingen die je kwellen een verklaring vinden, als je eerlijk naar die metaforen kijkt. Daarvan is Cherchesov overtuigd.

Meer opvattingen over het schrijverschap

Meer opvattingen over het schrijverschap vind je bijvoorbeeld in:

Dossier creatief schrijven

Dit artikel maakt deel uit van het dossier creatief schrijven. Tot dit dossier behoren naast enkele artikelen over het schrijven van columns, een aantal artikelen over het schrijven van verhalen en romans.