Categorieën
Onderwijs

MOOC-talencursussen

Welke MOOC-cursussen zijn gericht op het leren of verbeteren van je passieve of actieve kennis van het Engels of een andere vreemde taal? Hoe kun je daarmee online je talenkennis verbeteren?

De meeste MOOC-talencursus zijn gericht op het beter leren schrijven in de vreemde taal (meestal het Engels). Daarbij staat vooral het leren schrijven van opstellen (‘essays’) volgens de vormregels van die taal centraal.

Voor welke talen bestaan er MOOC-cursussen?

In 2012 hebben enkele organisaties zoals Coursera en EdX een begin gemaakt met het aanbieden van Massive Open Online Courses. Deze worden in beginsel kosteloos aangeboden.

ouderwets schoolbord
Leren kun je overal en op elke leeftijd

Bij Coursera is het algemeen is het mogelijk kosteloos een certificaat van deelname te behalen. Voor een aantal cursussen is een Verified Certificate mogelijk, daaraan zijn wel enige kosten verbonden.

Bij Edx kun je als auditor de cursussen kosteloos volgen. Als je certificaten wilt halen, zijn daaraan kosten verbonden.

Sinds de start in 2012 neemt het aantal aangeboden MOOC-cursussen gestaag toe. Tegenwoordig is er ook een aantal mogelijkheden om je kennis van vreemde talen te vergroten.

Onderstaande cursussen worden doorgaans een of meer keer per jaar aangeboden. Als op een bepaald moment geen inschrijving mogelijk is, kun je je op de ‘watchlist’ plaatsen. Je ontvangt dan een mailtje wanneer de cursus dan opnieuw wordt aangeboden.

Verreweg de meeste taalcursussen zijn gericht op de verbetering van je schriftelijke vaardigheden in de Engelse taal om met succes aan een Engelstalige universiteit te kunnen studeren. Een heel andere aanpak is die van een cursus Duits van een Amerikaanse universiteit die speciaal bedoeld is voor echte beginners, maar die ook oog heeft voor gevorderde leerlingen.

Medio 2014 zijn er de volgende MOOC-talencursussen:

MOOC Engelse taal

Als je je schriftelijke Engels wilt verbeteren voor het maken van een opstel of een andere schrijfopdracht voor je opleiding, kun je terecht bij enkele MOOC-onlinecursussen.

Het onderstaande overzicht bevat slechts een deel van de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan:

Principles of Written English, Part 1

De beroemde Berkeley University verzorgt een cursus schriftelijk Engels via Edx.

Het gaat om een onlinecursus met een duur van vijf weken die bedoeld is voor mensen voor wie Engels niet hun moedertaal is. De cursus is een inleiding tot het schrijven voor academische doeleinden.

Je leert daarin vooral hoe je grammaticaal correcte essays kunt opstellen en hoe je je eigen werk kunt nakijken. Van cursisten wordt verwacht dat hun Engelstalige vaardigheden voldoende zijn om inleidende cursussen op universitair niveau te kunnen volgen.

Deze cursus kost je naar schatting zo’n vijf tot zes uur per week. Meer informatie vind je op Principles of Written English, Part 1

Write 101x: English Grammar and Style

De University of Queensland (Australië) verzorgt via Edx een MOOC-cursus van negen weken lang. Verwacht wordt dat je als deelnemer aan de cursus in staat bent om een inleidende cursus op universitair niveau te volgen.

Meer informatie vind je op: English Grammar and Style

Crafting an Effective Writer: Tools of the Trade (Fundamental English Writing)

Het Mt. San Jacinto College verzorgt via Coursera de MOOC-cursus Crafting an Effective Writer: Tools of the Trade (Fundamental English Writing).

Deze online cursus is gericht op mensen met een basiskennis van de Engelse taal die beter Engels willen leren schrijven. Je leert om betere zinnen te formuleren op het gebied van grammatica en interpunctie en om van deze zinnen doordacht opgebouwde alinea’s te maken.

Deze cursus van vijf weken kost je gemiddeld vier tot vijf uur per week aan huiswerk. Meer informatie vind je op Crafting an Effective Writer: Tools of the Trade Fundamental English Writing

English Composition I: Achieving Expertise

De Amerikaanse Duke University verzorgt via Coursera -onder meer de MOOC-cursus English Composition I: Achieving Expertise. Deze cursus vormt deel uit van de specialisatie Reasoning, Data Analysis and Writing.

In deze cursus van online cursus van twaalf weken lang werk je in een workshop-omgeving aan de verbetering van je schriftelijke Engels. De cursus wil de basiskennis aanreiken die je nodig hebt om Engelstalig onderwijs op universitair niveau te volgen.

In deze cursus leer je zorgvuldig te lezen, een effectieve argumentatie op te stellen, inzicht in het schrijfproces te verwerven, interactie aan te gaan met ideeën van anderen, op de juiste manier te citeren en, krachtige teksten op te stellen.

Houd rekening met zes tot acht uur studie per week. Meer informatie vind je op English Composition I: Achieving Expertise.

Writing II: Rhetorical Composing

De Ohio State University verzorgt via Coursera onder meer de MOOC- cursus Writing II: Rhetorical Composing.

In deze cursus van tien weken lang krijg je een inleiding tot een aantal retorische principes die je in je schriftelijke teksten kunt toepassen om je lezers te informeren en te overtuigen. Je bent gemiddeld zo’n zes tot tien uur per week met deze onlinestudie bezig.

Meer informatie lees je op Writing II: Rhetorical Composing.

Writing in the Sciences

De Stanford University verzorgt via Coursera de MOOC-cursus Writing in the Sciences.

Deze cursus duurt acht weken. Daarin leer je aan de hand van praktische voorbeelden en oefeningen hoe je beter wetenschappelijke Engelstalige teksten kunt schrijven.

Aan de orde komen onderwerpen zoals de basisregels voor goed schrijven, de fijne kneepjes om sneller en met minder spanning te schrijven, het format van een wetenschappelijk manuscript en kwesties rond publiceren en peer review.

Met deze onlinecursus ben je gemiddeld zo’n vier tot acht uur per week bezig. Meer informatie over deze onlinecursus vind je op Writing in the Sciences.

MOOC Duitse taal

De University of Pennsylvania verzorgt via Coursera de MOOC-cursus Auf Deutsch: Communicating in German Across Cultures
Dit is een intensieve cursus elementair Duits bedoeld voor een multiculturele en meertalige studenten. Deze cursus is speciaal geschikt is voor echte beginners die Duits willen leren spreken en schrijven. Maar de cursus biedt ook mogelijkheden voor degenen die over een gevorderde kennis van de Duitse taal beschikken.

In deze zesweekse cursus krijg je dagelijks opdrachten die jou helpen om de Duitse taal en cultuur beter te begrijpen en om jezelf daarin uit te drukken.

In de loop van deze cursus schrijf je in het Duits over (echte) jezelf of je virtuele je achtergrond, gewoonten en je dagelijks leven. De studenten leren met behulp van de Duitse taal over elkaars verschillende levenswijzen en culturele waarden in het moderne Duitsland en in de rest van de wereld. Een en ander komt aan de orde via het leven van hedendaagse Duitse persoonlijkheden, acteurs, kunstenaars en politici.

Houd rekening met zo’n vijf tot tien uur studie per week. Meer informatie over deze cursus vind je op Auf Deutsch: Communicating in German Across Cultures

MOOC Spaanse taal

Tecnológico de Monterrey is een van de grootste particuliere, non-profit onderwijsinstellingen in Latijns-Amerika, met meer dan 90.000 studenten.
In de cursus Fundamentos de la escritura en español leer je de grondbeginselen van het schrijven in het Spaans.

De cursus duurt twaalf weken en kost je naar schatting vier tot vijf uur werk per week. De cursus wordt gegeven in het Spaans en je kunt Spaanstalige ondertiteling onder de video’s aanzetten.

De cursus is bedoeld voor wie zich wil voorbereiden op het studeren aan een Spaanstalige universiteit, sprekers van het Spaans als tweede taal (op halfgevorderd niveau) en voor iedereen die beter Spaans wil leren schrijven.

De cursus bestaat voornamelijk uit een aantal videolessen van elk zo’n drie tot vijf minuten.

Bedenk wel dat het Spaans in Zuid-Amerika in enkele opzichten afwijkt van het Spaans dat in Spanje wordt gesproken.

Meer informatie vind je op Fundamentos de la escritura en español.

MOOC Chinese taal

De Peking University verzorgt op een MOOC-cursus Chinese grammatica op halfgevorderd niveau. Deze onlinecursus duurt dertien weken en vereist zo’n vier tot zes uur studie per week.

Meer informatie vind je op Intermediate Chinese Grammar

Andere mogelijkheden om je talenkennis via een MOOC-cursus te vergroten

Natuurlijk kun je je actieve en passieve kennis van een bepaalde vreemde taal verbeteren via het volgen van een MOOC-cursus over een bepaald onderwerp in die taal. Bij vrijwel alle MOOC-cursussen kun je de ondertiteling in de taal waarin de cursus wordt gegeven (meestal in de Engelse taal) inschakelen. Bij een aantal cursussen is ook ondertiteling in andere talen beschikbaar.

Dossier MOOC-cursussen

Dit artikel maakt deel uit van het dossier MOOC in opbouw. Meer informatie vind over MOOC en onderwerpen waarover cursussen beschikbaar zijn, vind je in het artikel MOOC: studeren via onlinecursussen.