Categorieën
Huis en tuin

Vochtschade door regen of andere oorzaak van buitenaf

Vocht in huis is niet altijd een kwestie een condensvorming in geïsoleerde ruimten. Het komt ook voor dat vocht van buitenaf in de woning of kamer binnendringt. Het is niet altijd direct duidelijk waardoor dit komt. Sommige problemen kunnen lang bestaan voordat de schade binnenshuis zichtbaar wordt.

Denk bijvoorbeeld aan scheuren in de buitenmuur, aan slechte voegen, aan verschoven of kapotte dakpannen of een ander probleem met het dak, of aan kieren in de verbinding tussen ramen en deuren en de muur. Ook vochtdoorslag door poreuze muren kan een groot probleem vormen. Wat zijn veelvoorkomende externe oorzaken van vochtproblemen in huis?

Vochtprobleem door oorzaken van buitenaf

Fijne condensdruppeltjes aan de binnenkant van een raam
Condens aan de binnenkant van de ruit kan wijzen op een vochtprobleem in huis

Globaal gesproken kan vocht van buitenaf worden onderscheiden in:

Probleem: insijpelende regen

Van insijpelend vocht is sprake als bijvoorbeeld bij winderig weer er regen tussen de gaten en kieren van het huis door komt. Op deze manier kan ook stuifsneeuw de woning binnendringen. Die kieren ontstaan als bouwelementen slecht op elkaar aansluiten.

Denk bijvoorbeeld aan een ondichte sluiting tussen de schoorsteen en het dak, of tussen de raamkozijnen en de muur. Ook als de wind staat op een muur met scheuren slecht voegwerk kan bij een flinke regenbui water naar binnen sijpelen. Ook kan het dak zijn gaan lekken omdat dakpannen niet (meer) goed op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld na een storm of omdat een vogel een nestje onder de pan heeft gebouwd. Dergelijke lekkage van het dak kan tot flinke schade lijden.

Een van de stille luchtontvochtigers (bol.com)

Waaraan herken je schade door insijpelend vocht?

Soms zie je dat er waterdruppels van buitenaf op een bepaalde plek je huis binnendringen, maar vaak ontdek je een vochtprobleem op een moment dat het buiten al weer droog is.

Misschien vind je af en toe een plasje water in de vensterbank. Dit verschijnsel treedt soms pas enkele uren na een regenbui op. Het eigenlijke lek zit dan vrij hoog in het huis, omdat de druppels regenwater er betrekkelijk lang over doen om de vensterbank te bereiken.

Misschien zie je bruine of grijsachtige ringvormige vlekken in het plafond, bijvoorbeeld door lekkage van het dak. Of je ziet onregelmatige, min of meer cirkelvormige vlekjes op de muurbepleistering, bijvoorbeeld vanwege een zeer slechte staat van het voegwerk of door een flinke scheur in de buitenmuur.

Om erger te voorkomen, dient de oorzaak te worden opgespoord en verholpen.

Probleem: doorslaand vocht

Staat de regen vaak op de gevel? Dat kan de oorzaak zijn van een vochtprobleem binnenshuis. De buitenmuur laat dan zogenaamd doorslaand vocht door. Het regenwater dringt dan door poreus bouwmateriaal of haarscheurtjes of kleine barsten of een slechte afdichting naar binnen. We noemen dit vaak vochtdoorslag.

Doorslaand vocht komt relatief vaak voor bij oudere woningen die nog zonder spouwmuur zijn gebouwd. In Nederland is het pas sinds 1960 het verplicht om bij het bouwen van een woning spouwmuren toe te passen. Dit zijn muren die bestaan uit een evenwijdige binnenmuur en een buitenmuur. Voor die tijd waren woonhuizen vaak voorzien van enkelsteense muren.

Toch komt dit probleem ook voor bij een aantal nieuwere woningen met spouwmuren. In die gevallen is het isolatiemateriaal zodanig aangebracht dat het zowel contact maakt met de buitenmuur als met de binnenmuur. Daardoor is er een zogenaamde vochtbrug ontstaan. Dat is een plaats waar vocht door een spouwmuur het huis binnen trekt.

Hoe herken je doorslaand vocht?

Als een buitenmuur doorslaand vocht doorlaat, kun je dat herkennen aan een enigszins klamme of binnenmuur aan die zijde. Het behang laat dan los of is zelfs zichtbaar nat. Je ziet dan verschillende (al dan niet opgedroogde) vochtplekken op de muur. Ook de pleisterlaag wordt aangetast. Soms zijn er ook vochtplekken te zien op de vloer van de kelder. Er kan na slagregen of een langdurig natte periode ook water in de kelder komen te staan. Zie je ergens zwammen in huis? Die zijn altijd een teken van ongezond veel vocht in je woning. Als je een of meer van bovenstaande situaties herkent, kan sprake zijn van vochtdoorslag, ook andere oorzaken kunnen een rol spelen. In het geval van een natte kelder, kan er bijvoorbeeld ook sprake zijn van zogenaamd opstijgend grondvocht.

In het geval van min of meer poreus bouwmateriaal, kan doorslaand vocht evenals, optrekkend vocht worden bestreden door zogenaamde verkiezeling van die bouwmaterialen. Dat is het met kiezelzuur impregneren van muren of vloeren. Door het verkiezelen ontstaat een vochtscherm dat voorkomt dat vocht het huis kan binnendringen. Soms wordt bovendien gekozen voor het aanbrengen van een speciale waterdichte laag op de muren. Dankzij de verkiezeling en/of de aangebrachte speciale waterdichte laag kan nieuwe vochtdoorslag met succes worden voorkomen.

Optrekkend grondvocht, bouwvocht, lekkende waterleiding of afvoerleiding zoals rioolbuis

Naast veelvoorkomende externe oorzaken als binnendringende regen en doorslaand vocht, vormen ook optrekkend grondvocht, of lekkende of gescheurde waterleidingen of rioolleidingen of andere afvoerbuizen mogelijke oorzaken van vochtproblemen. Ook dit zijn typisch kwesties waarbij niet kan worden volstaan met symptoombestrijding, maar met het verhelpen van de oorzaak. Meestal is het noodzakelijk om hiervoor een professional in te huren.

Bouwvocht komt geregeld voor relatief nieuwe woningen van maximaal een jaar of vijf jaar oud. Bouwvocht kan met behulp van het goed warm stoken van het huis eventueel in combinatie met elektrische ontvochtigingsapparaten worden opgelost.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 14 oktober 2013 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Vochtschade door regen of andere oorzaak van buitenaf’.

Dossier huis en tuin

Dit artikel maakt deel uit van het dossier huis en tuin. Via dit dossier vind je een overzicht van alle artikelen over dit onderwerp.

Bronnen

  • Vocht en schimmel in woningen; GGD Midden Nederland http://www.ggdmn.nl/themas/milieu-en-gezondheid/vocht-en-schimmel-in-woningen.html
  • Luchtvochtigheid in huis; Consumentenbond; http://www.consumentenbond.nl/test/woning-huishouden/woning/luchtbevochtigers-luchtontvochtigers-luchtreinigers/extra/luchtvochtigheid-in-huis/
  • Technische richtlijnen voor een kwaliteitsonderzoek: Wonen Vlaanderen; https://www.wonenvlaanderen.be/uploads/documentenbank/0c547a88539b2583e011640bab76a51e.pdf?ht=1
  • Vochtdoorslag: Wikipedia; http://nl.wikipedia.org/wiki/Vochtdoorslag;
  • Koudebrug; Wikipedia; http://nl.wikipedia.org/wiki/Koudebrug