Schrijven

Nederland kent ongeveer een miljoen schrijvers. Voor de meesten van hen is schrijven een hobby of een leuke bijverdienste. Een klein aantal Nederlandse schrijvers kan leven van het creatief schrijven. Wil je meer weten over wat er komt kijken als je bijvoorbeeld auteur van verhalen en romans wilt worden? Of columnist?

In de reeks artikelen over creatief schrijven vind je informatie over twee verschillende vormen van schrijven.

jul 112014
 

Wat heb je allemaal nodig als je schrijver wilt worden? Welke speciale karaktereigenschappen moet je daarvoor hebben? En hoe leer je het schrijversvak? Valt creatief schrijven eigenlijk wel te leren? Of word je als schrijver geboren? In hoeverre kun je schrijftalent ontwikkelen? Er lijken geen eenduidige antwoorden op deze vragen te bestaan.  Maar er zijn wel wat heldere ideeën over wat er bij het schrijven van verhalen en romans komt […]

jul 042014
 

Op het eerste gezicht lijken alle romantische verhalen en romans sterk op elkaar. Immers, altijd staat de vraag centraal of de geliefden hun problemen overwinnen en elkaar uiteindelijk krijgen of niet. Als het gaat om genreliteratuur, weet de lezeres (de meeste lezers van romantische lectuur zijn vrouwen!) diep in haar hart dat het verhaal  goed afloopt. Toch beleeft zij het verhaal als boeiend. Dat wil zeggen, als het verhaal (of […]

jul 042014
 

Bij romantische literatuur (met inbegrip van de lectuur die primair ter ontspanning is bedoeld, is niet alleen sprake van een aantal overeenkomsten, maar ook van verschillen. Die verschillen hebben niet alleen te maken met de vormgeving van de verhalen en romans, maar vooral ook met de inhoud ervan. Overzicht van de verschillen in romantische verhalen en romans De verschillen binnen de romantische verhalen en romans zijn globaal als volgt onder […]

jun 222014
 

Hoe begin je (opnieuw) met creatief schrijven als een leeg scherm of een blanco pagina je aanstaart? De later internationaal bekend geworden Nieuw-Zeelandse schrijfster Janet Frame (1924-2004) pakte dat op een bijzondere, maar naar achteraf bleek, effectieve, manier haar writer’s block aan. Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen. Over de auteur Janet Frame De achtergrond van het writer’s block van Janet Frame Niet wachten op inspiratie, maar van […]

jun 172014
 

Hoe kun je snel achterhalen of een schrijfboek aansluit op je verwachtingen? De auteurs van de verschillende schrijfboeken hanteren uiteenlopende uitgangspunten en leggen verschillende accenten als het gaat om het leren schrijven van verhalen en romans. In sommige schrijfboeken vind je vooral aandacht voor zelfontdekking, zelfexpressie en persoonlijke groei, in andere de persoonlijke ervaringen van een (bekend) auteur, in weer andere boeken staan schrijftechnieken centraal of leer je schrijven voor […]