Onderwijs

Het dossier onderwijs en leerlingen maakt samen met  het dossier online cursussen (MOOC) deel uit van de reeks artikelen over onderwijs en cursussen.

In dit dossier komen te zijner tijd uiteenlopende onderwerpen aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan specifieke problemen van leerlingen op school en mogelijke oplossingen daarvoor. Of aan beroepskeuzemogelijkheden.

Op dit moment bevat het dossier onderwijs en leerlingen onder andere de volgende artikelen:

  • Wat zijn de oorzaken van onderpresteren op school? Hoe weet je dat je kind op school onderpresteert? Waardoor wordt dat veroorzaakt? Wat heeft de thuissituatie daarmee te maken? En wat de schoolsituatie? Hoe zit het eigenlijk met de persoonlijkheid van het kind? Maar vooral ook: wat zijn concrete oplossingen?
  • Slechte schoolprestaties en de persoon van het kind. Een van de factoren voor onvoldoende prestaties op school heeft te maken met het het kind zelf. Denk aan een kind dat: liever met vrienden speelt, dan dat het studeert, dat liever voor de tv hangt dan dat het zijn huiswerk maakt, dat weinig zelfvertrouwen heeft, of dat gelooft dat ‘je best doen’ niet meetelt, dat last heeft van leerstoornissen, dat ongemotiveerd is voor schoolprestaties in het algemeen, dat geen belangstelling voor bepaalde leerstof heeft of dat kampt met zwakke studievaardigheden of… dat hoogbegaafd is.
  • Onderpresteren door de situatie op school en daarbuiten. Als onderpresteren samenhangt met een negatieve situatie op school en de directe omgeving daarvan, zijn daarvoor meestal de volgende factoren aan te wijzen: Het kind let niet op omdat het door drukke klasgenootjes wordt afgeleid, de lessen op school zijn saai en weinig inspirerend, de leerstijlen van het kind en de manier van lesgeven van de leraar sluiten niet op elkaar aan, het klikt niet tussen het kind en de leraar of het kind vertoeft in een sociale omgeving die leergierigheid als ‘streberig’ bestempelt.
  • Slechte cijfers halen op school door de thuissituatie De meest voorkomende oorzaken van slechte schoolprestaties door de situatie thuis hebben te maken met spanningen thuis, overbelasting van het kind door mantelzorg of een bijbaan, te weinig communicatie van ouders in de richting van het kind over het belang van goede schoolprestaties of ouders die te zware druk op het kind leggen om te presteren.

In onderstaande artikelen lees je dus over de verschillende oorzaken van het slecht presteren op school door normaal intelligente leerlingen. Daar vind je voor de geconstateerde problemen ook een aantal mogelijke oplossingen.

MOOC: studeren via online cursussen

 
Voor het laatst aangepast op 22 juni 2018;
 Onderwijs  ,
jan 042013
 

MOOC: befaamde universiteiten ontketenen een revolutie op onderwijsgebied Op het gebied van online onderwijs op hoog niveau zijn er belangrijke ontwikkelingen gaande. In 2012 is een aantal internationale universiteiten, zoals Harvard, MIT, Duke, California Institute of Technology, University of Illinois in Urbana-Champaign en het Berklee College of Music begonnen met de ontwikkeling van zogenaamde MOOCs (Massive Open Online Courses). In Nederland biedt de Universiteit van Leiden in 2013 de eerste  […]